pobierz

Report
„Przemoc nie jest
oznaką siły lecz
słabości.”
Ks. Jerzy Popiełuszko
„Przemoc wobec dzieci to zamierzone
i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane
przeciw dziecku, które narusza prawa i dobra osobiste
dziecka, powodując cierpienie i szkody.”
Przemocwywieranie wpływu na proces myślowy,
zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej
przyzwolenia.
Agresjazachowanie ukierunkowane na zewnątrz lub do
wewnątrz, mające na celu spowodowanie
szkody fizycznej lub psychicznej.
PRZEMOC I AGRESJA
wrogie gesty i miny
złośliwe filmy
izolowanie
Przemoc i agresja emocjonalna
na stronach internetowych
manipulowanie związkami przyjaźni
SMS
groźby wyśmiewanie
kopanie
bicie
Przemoc i agresja słowna
Przemoc i agresja fizyczna
plotki
obgadywanie
szarpanie
szantażowanie
okradanie
zamykanie
poniżanie
w pomieszczeniach
braku wiary we własne możliwości
niesprawiedliwości
depresji i nerwic
braku zaufania
do drugiego człowieka
„gang”
sprawca i jego poplecznicy
Gang działa poprzez skuteczną perswazję.
Argumentacja perswazji odwołuje się do:
grupa zdominowana przez gang,
lub
odcinająca się od przemocy
„Działanie gangu” powoduje:
• strach, bierność, zagubienie, lęki
• szantażu i poczucia współwiny- „Nie
mówcie, bo wszyscy jesteśmy umoczeni”
• niebezpieczne sytuacje, np. w
klasie, na osiedlu
• pokusy- „Należę do gangu, to jestem
silny i mam władzę”
• depresje, samookaleczenia,
bezradność
Przemoc wobec rówieśników stosują
najczęściej dzieci, którym brakuje
zainteresowania, troski, opieki ze
strony matki lub ojca.
Nie bij mnie mamo, nie bij mnie tato,
lepiej mnie przytul i przebacz za to...
Nie boję się, gdy problem mam,
mogę rozmawiać, nie jestem sam.
"Stosowanie przemocy wynika najczęściej z
niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych
problemów swojego życia, z niemożności kochania
innych, nieumiejętności zrealizowania własnych
możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna
poniżać innych ludzi i sprawiać im ból.”
• dowartościowywać pozytywne zachowania osób
sprawiających trudności wychowawcze
• pomagać w rozwijaniu talentów i
wykorzystywaniu mocnych stron dla dobra innych
• ułatwiać kontakty z psychologiem, terapeutą,
pedagogiem
• powoływać specjalne instytucje, które wspomogą
rodziców i szkołę
•organizować zajęcia edukacyjne, które pomogą w
nauce, zaspokajaniu własnych potrzeb w
pozytywny sposób
informować osoby dorosłe o doznanej przemocy ( np. nauczycieli,
rodziców, policję )
przede wszystkim wołać o pomoc, najlepiej ,,PALI SIĘ!”
nie ulegać szantażom i pokusom – być asertywnym
unikać kontaktu z osobami agresywnymi lub je ignorować
 porozmawiać z osobą wywołującą agresję - „oko w oko” bez
świadków
 unikać miejsc, gdzie stosuje się przemoc i agresję
 zadzwonić na „Niebieską Linię”
•997 - policja
•998 - straż pożarna
•999 - pogotowie ratunkowe
•800 283 107 – policyjny telefon zaufania
nie tylko ciebie to spotkało-niestety, co roku miliony dzieci na
całym świecie doznają przemocy
to nie stało się z twojej winy: całą odpowiedzialność ponosi
sprawca
nawet jeżeli nie powiedziałeś o tym od razu, to też nie ponosisz
`żadnej winy
takie zachowanie to przestępstwo-prawo na całym świecie stoi
po stronie pokrzywdzonego
nie musisz tego znosić, zawsze mów zaufanej osobie o takich
sytuacjach i pamiętaj, że jeżeli nie powiesz - nie będzie można ci
pomóc
jeżeli przeżywasz trudne chwile, wiedz, że to naturalne reakcje
ofiar przemocy, które z pewnością osłabną, a z czasem miną
ŻYCIE BEZ PRZEMOCY
JEST COOL !!!
PAMIĘTAJ
AGRESJA RODZI AGRESJĘ !!!
Wykonanie:
Aneta Umińska

similar documents