Letöltés

Report
Magmás
kőzetek és azok
ásványai
Magmás kőzetek
1. Mélységi kőzetek: gránit – žula
gabbró
diorit
2. Kiömlési kőzetek: bazalt – čadič
andezit
riolit
obszidián
horzsakő - pemza
vulkáni tufa
Magmás
kőzetek
keletkezése
Mélységi magmás kőzetek
Hlbinné magmatické horniny:
gránit – žula
gabbró
diorit
A mélységi magmás kőzetek a felszín alatt
lassan megszilárduló és kikristályosodó
magmából keletkeznek.
Diorit
Gabbró
Gránit
Žula
A gránit
színváltozatai
Erodált
gránittömbök
A gránit
felhasználása
A gránit
felhasználása
A gránit
felhasználása
A gránitot alkotó ásványok:
Földpát
csillám
kvarc
A gránitot alkotó ásványok:
• Kvarc (kremeň) – színváltozatai: hegyikristály, ametiszt, citrín, rózsakvarc,
füstkvarc, kalcedon, achát
• Csillám (sľuda) – muszkovit, biotit
• Földpát (živec) – ortoklász (káliföldpát,)
plagioklász (nátriumkalcium földpát)
Hegyikristály
Rózsakvarc
Ametiszt
Füstkvarc
Citrin
Kvarcgeódák
Sötét csillámBiotit
Világos
csillám –
Muszkovit
Káliföldpát –
Ortoklász
NátriummészföldpátPlagioklász
Kiömlési kőzetek
Výlevné magmatické horniny:
bazalt – čadič
andezit
riolit
obszidián
horzsakő,habkő - pemza
vulkáni tufa
A kiömlési kőzetek a felszínen megszilárduló
lávából keletkeznek. Szerkezetük olykor
pórusos.
Bazalt
Čadič
Badacsony
Somoskői bazaltvízesés
Somoskői vár
Kőtenger a
Somoskői
vár alatt
A somoskői
bazaltból készült a
várfal egy része
(és egykoron Bécs
utcakakövei is.)
Oszlopos
bazaltréteg
Skócia
partjainál.
Erre a rétegre
később egy újabb,
nem oszlopossá
szilárduló
bazaltréteg
rakódott
Óriások útja (Észak-Írország)
a világörökség része
A bazalt
felhasználása
Andezit
Az andezit
felhasználása
Az andezit
felhasználása
Riolit
Szabó-szikla
A Selmeci-hegység
északi szélén
található kb. 90 m
magas riolitszirt a
vulkáni
tevékenység
eredménye.
Nevét
Szabó János
magyar
geológusgól
kapta.
A Szabó- szikla
hazánk legrégibb
védett
természetvédelmi
képződménye
(1907-től)
A riolit felhasználása
Obszidián
(vulkáni üveg)
A kagylós tőrésű
obszidiánt a
kőkorszakban szúró- és
vágóeszközök
készítésére használták...
... ma pedig szikék és
dísztárgyak
készítésére
használják
Vulkáni tufa,
habkő
Horzsakő
Lipári-szigetek
Érctelérek
ásványai
É R C E K
Arany – zlato - Au
Ezüst
striebro - Ag
Ólomérc - galenit
Pirit
vasszulfid
Kalkopirit
réz-vasszulfid
Szfalerit
cink-szulfid
Sziderit
vas-karbonát

similar documents