Een kwestie van gewicht

Report
Een kwestie van gewicht
BMI, lichaamsbeleving, psychiatrie








1. BMI
2. Obesitas
3. BMI en psychiatrie
4. Obsessie
5. Lichaamswaarneming
6. Lichaamsreflectie
7. Anorexia nervosa
8. Lichaam en geest
Obesitas en psychiatrische stoornis
Eetstoornis: Binge Eating Disorder
 Depressie
 Angststoornis
 Persoonlijkheidsstoornis


Psychofarmaca
Luppino et al, Arch Gen Psychiatry 2010
Luppino et al, Arch Gen Psychiatry 2010
Mather et al Psychsom Med 2008
Anorexia nervosa






Ondergewicht
Angst voor
gewichtstoename
Verstoorde
lichaamsbeleving
Amenorroe
Restrictief/eetbuien
purgerend
(hyperactiviteit,
dwangmatigheid)
Verstoorde lichaamsbeleving



Vervormde
perceptie
lichaamsomvang
Onvrede met
lichaam
Gedrag: vermijden,
obsessie (rituelen,
body checking)
Lichaamsbeleving

Interoceptieve waarneming:
propriocepsis
Lichaamsbeleving

Interoceptieve waarneming
(propriocepsis, pijn, warm/koud, autonoom z.s.)
Lichaamsbeleving

Interoceptieve
waarnemingautonoom
zenuwstelsel
Lichaamsbeleving

Interoceptieve waarneming
(propriocepsis, pijn, warm/koud, autonoom z.s.)

Visuele informatie (direct / indirect)
Visuele informatie
filmpje
Lichaamsbeleving

Interoceptieve waarneming
(propriocepsis, pijn, warm/koud, autonoom z.s.)
Visuele informatie (direct / indirect)
 Cognitieve processen, geheugen
 Externe feedback: geïnternaliseerd
geïdealiseerd lichaamsbeeld

Integratie. Rol van insula
Lichaamsbeleving

Interoceptieve waarneming
(propriocepsis, pijn, warm/koud, autonoom z.s.)
Visuele informatie (direct / indirect)
 Cognitieve processen, geheugen
 Externe feedback: geïnternaliseerd
geïdealiseerd lichaamsbeeld
 Integratie van informatie

Anorexia nervosa
Genen
 Perfectionisme, verminderde mentale
flexibiliteit
 Problemen in (integratie van)
lichaamssignalen
 Cultuur die aanzet tot lijnen


Resultaat: levensgevaarlijke ziekte

similar documents