Innlegget til Arnstein Fedøy i pptx (da det kan være problemer med å

Report
Kontrollpartner AS
Sprinkler- og Vanntåkesystemer AS
BFO
DAGENE
20. mars
201414-15 NOVEMBER 2011
Foredragsholder:
Arnstein
Fedøy Arnstein Fedøy
Agenda
1. Orientering om BFO og deres arbeid
2. Standarder og bruk av vanntåke i forhold til
sprinkler
3. Ny FG-veiledning på vanntåke med
bygningsklassifisering og godkjenningstester
4. Kontroll av vanntåkesystemer
Orientering om BFO og deres arbeid
1. Foreningens formål er å skape gode
rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at
det oppnås optimal brannbekjempelse.
2. BFO skal være bransjen førstevalg når aktørene
har behov for å kontakte myndighetene.
Orientering om BFO og deres arbeid
1. BFOs samarbeidsmøte
2. Håndbok for byggeiere
3. Sertifisering av passiv brannsikring
4. Kommende arbeid
Revidering av SAK10
§ 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak
Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2
og 3 for følgende områder:
a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske
installasjoner)
b) Arkitektur
c) Utearealer og landskapsutforming
d) Oppmålingsteknisk prosjektering
e) Brannkonsept
f) Geoteknikk
g) Konstruksjonssikkerhet
h) Bygningsfysikk
i) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner
j) Ventilasjon- og klimainstallasjoner
k) Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg
l) Løfteinnretninger
m) Lydforhold og vibrasjoner
n) Miljøsanering
o) Brannalarm, nødlys og ledesystem.
Revidering av SAK10
§ 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak
Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2
og 3 for følgende områder:
a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske
installasjoner)
b) Arkitektur
c) Utearealer og landskapsutforming
d) Oppmålingsteknisk prosjektering
e) Brannkonsept
f) Geoteknikk
g) Konstruksjonssikkerhet
h) Bygningsfysikk
i) Sanitær- og varmeinstallasjoner
j) Slukkeinstallasjoner
k) Ventilasjon- og klimainstallasjoner
l) Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg
m) Løfteinnretninger
n) Lydforhold og vibrasjoner
o) Miljøsanering
p) Brannalarm, nødlys og ledesystem.
Revidering av SAK10
Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen
uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende
områder:
a) Overordnet ansvar for kontroll
b) Våtrom (i boliger)
c) Lufttetthet (i nye boliger)
d) Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)
e) Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)
f) Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3)
g) Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)
h) Slukkeinstallasjoner (i tiltaksklasse 2 og 3).
Standarder og bruk av vanntåke i forhold til
sprinkler (automatiske)
CEN/TS 14792 (design og dimensjonering på vei inn) EN 12845
NFPA 750
 5.6 Nozzles.
 5.6.1* Listing. Nozzles shall be listed either individually or as a part of a preengineered system, and the listing information shall include the following:
 (1) Specific hazards and protection objectives
 (2) Volumetric flow rate characteristics of water discharge for each nozzle
 (3) Maximum height of protected space
 (4) Minimum distance between nozzle tip or diffuser, as applicable, and plane of
protection
 (5) Maximum spacing between nozzles
 (6) Maximum coverage area per nozzle
 (7) Minimum spacing between nozzles
 (8) Maximum height between ceiling and nozzle diffuser or tip, as applicable
 (9) Nozzle obstruction spacing criteria
 (10) Maximum spacing of nozzles from walls
 (11) Minimum- and maximum-rated operating pressures of nozzles
Standarder og bruk av vanntåke i forhold til
sprinkler
IMO MSC 265 (erstattar A800)
VdS
FM 5560
UL 2167 (OH 1 og 2)
LPCB 1283 / DD8489/8458
Eks.
Bakgrunn?
1. Etg.: VINMONOPOLET: Rommet over nedforet himling på ca.
45 cm mangler sprinklerdekning.
UTVENDIG : Posten og Vinmonopolet, utvendig er det en del
overbygde arealer og i deler av disse arealene, hovedsakelig
omkring varemottakene, lagres det brennbare varer. EKS: tomme
trepaller og avfallscontainere.
Varemottak: Vinmonopolet og Posten mangler sprinkler.
Ny FG-veiledning på vanntåke med
bygningsklassifisering og godkjenningstester
Tabell 1.1
Risikoklasse/områder
Våt eller Pre-action
m2
Kontor- og skoleområder
Banker, konferanserom, universiteter, kirker,
restauranter, togstasjoner, atrium og service
haller
Hoteller, sykehus, sykehjem, gamlehjem,
pleieboliger, private boliger, fengsler og
forbedringsanstalt, leiligheter og
treningssenter
Skjulte gulv og over himling
Data-, serverrom
Museum (typisk bolig omgjort til museum)
Museum
Garasje
Enkelt butikken
Varehus, butikksenter og forbrukermarked
Arkivrom, bibliotek, bokhandlere
Utstillingsrom og butikkgater
Små radio- og TV kommunikasjonsstudio
Tekniske sentre og tekniske rom
72
72
Tørr eller
alternerende
m2
90
90
72
90
72
72
72
144
144
144
216
216
216
216
216
90
90
90
180
180
180
270
270
270
270
270
Ny FG-veiledning på vanntåke med
bygningsklassifisering og godkjenningstester
Tabell 1.3 — Minimum operasjonstid vannforsyning (kontrollsystemer)
Risikoklasse/område
Kontor- og skoleområder
Banker, konferanserom, universiteter,
kirker, restauranter, togstasjoner, atrium og
service haller
Hoteller, sykehus, sykehjem, gamlehjem,
pleieboliger, private boliger, fengsler,
forbedringsanstalt, leiligheter og
treningssenter
Skjulte gulv og over himling
Data-, serverrom
Operasjonstid
30 min
60 min
60 min
60 min
60 min
Museum (typisk bolig omgjort til museum)
Museum (zoologisk, tekniske, osv.)
60 min
60 min
Garasje
Enkelt butikken
Varehus, butikksenter og forbrukermarked
Arkivrom, bibliotek, bokhandlere
Utstillingsrom og butikkgater
Små radio- og TV kommunikasjonsstudio
Tekniske sentre og tekniske rom
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
Ny FG-veiledning på vanntåke
Tabell 2.1 Informativ
Nr
.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Bruksområde
Kontor- og skoleområder
Banker, konferanserom, universiteter,
kirker, restauranter, togstasjoner og
service haller
Hoteller, sykehus, sykehjem,
gamlehjem, pleieboliger, private boliger,
fengsler, forbedringsanstalt, leiligheter
og treningssenter
Skjulte gulv og over himling, loft
Data-, serverrom
Museum (typisk bolig omgjort til
museum)
Museum (zoologisk, tekniske, osv.)
Garasje
Enkelt butikken
Varehus, butikksenter og
forbrukermarked
Arkivrom, bibliotek, bokhandlere
Utstillingsrom og butikkgater(lav
brannbelasting)
Små radio- og TV
kommunikasjonsstudio
Tekniske sentre og tekniske rom
FM 5560
HC1
X
X
IMO
MSC 265
X
X
VdS
X
X
CEN/TS
14972
X
X
X
X
X
X
(x)
X
X
X
X
X
X
X
(X)
X
X
X
X
(X)
X
X
X
X
X
(x)
X
(X)
X
X
(X)
X
(X)
(X)
Ny FG-veiledning på vanntåke med
bygningsklassifisering og godkjenningstester
Normativ
Test standard
VDS – Office
protocol without
limitations.
VDS – Office
protocol with
limitations to
building material
and area size
Bruksområder der dekkes av test
standarden
Offices, banks, conference rooms,
schools, universities, churches,
restaurants, Train stations and service
halls (without sales areas, shop passages,
warehouses etc.)
Storage rooms (no storage of flammable
liquids, gases etc.; plastics only to a
certain extent), computer rooms, plant
rooms, libraries, file rooms, archives
Design / bruksbegrensninger
Maximum ceiling height: found
in fire tests
The test protocol is applicable
for horizontal, solid, flat
ceilings with heights of 2 m and
above, up to the maximum
ceiling height tested.
Kitchen areas only if it is
verified by additional spray
tests that the water cannot hit
the oil and sufficient protection
is granted.
Applikations areal <51m2
Fire rating of walls =30 min
Maximum ceiling height: found
in fire tests
The test protocol is applicable
for horizontal, solid, flat
ceilings with heights of 2 m and
above, up to the maximum
ceiling height tested.
Kontroll av vanntåkesystemer
 FG 920 sertifisering
 Systemopplæring for PRO, ikke KONTROLL
 Kreve 3. parts kontroll av selskap som ikke selger
samme system/dyser
Spørsmål?
Takk for meg.

similar documents