Bioaktív komponensek kimutatása növényi mintákból

Report
Bioaktív komponensek
kimutatása növényi
mintákból
Dr. Remenyik Judit PhD
(Kertészettudományi és Növényi
biotechnológia Tanszék
Biokémiai és molekuláris diagnosztikai
laboratórium)
Mérés menete
Mintavétel
Minta tárolás
Minta előkészítés
Mérés
Mintavétel
1.
2.
3.
4.
Adott fajra, fajtára jellemző legyen
Adott termőhelyre jellemző legyen
Nagy számú/ nagy tömegű egyed gyűjtése
Homogenizálás
A minta tárolása
A minta szállítása
A minta tárolása
Minden esetben a mérendő komponenstől függ!
1. +8 °C
2. -20°C
3. Liophilizálás
4. - 70 °C
A minta előkészítése
Homogenizálás
Feltárás
Kioldás
Szűrés , tisztítás
Bioaktív komponensek
Cukor tartalom- egyszerű cukrok (glükóz, fruktóz szacharóz )
Savtartalom (almasav, citromsav)
Fehérje tartalom
Rost tartalom (oldhatatlan, oldható)
Szárazanyag
Nitrát tartalom
Bioaktív komponensek
Antioxidáns sűrűség meghatározás
Vízoldékony- és zsíroldékony antioxidánsok
1. Vízoldékony antioxidánsok:
a.
b.
c.
d.
e.
C-vitamin
Antioxidáns fehérjék (enzimek)
Vízoldékony színanyagok (antocianinok, flavonoidok)
B-vitaminok
Galluszsav
Bioaktív komponensek
2. Zsíroldékony antioxidánsok
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Karotinoidok
Tokoferolok
Szabad zsírsavak
Izoprén származékok
Klorofollok
Polifenolok
A-vitamin
Laboratoriumunkban vizsgált
komponensek
Laboratoriumunkban vizsgált
komponensek
Laboratoriumunkban vizsgált
komponensek
gallotanninok
ellagitanninok
O
OH
OR
O
OR
HO
O
RO
HO
OR
O
O
C RO
O
C
HO
C
OR
O
RO
O
HO
OH
OH (Gs)
HO
OH
komplex tanninok
kondenzált tanninok
H (OH)
OH
OH
HO
OH
OR
O
HO
HO
C
O
HO
OH
O
RO
OH
OH
O
C
O
OH
O
HO
OH
(katechin egység)n
OR
HO
HO
O
OH
OH
OH
(katechin egység)n
Laboratoriumunkban vizsgált
komponensek
R1
HO
*
O
R2
CH3
*
*
CH3
CH3
R3
α-tokoferol: R1,R2,R3=CH3
ß-tokoferol: R1,R3=CH3; R2=H
γ-tokoferol: R2,R3=CH3; R1=H
δ-tokoferol:R3=CH3; R1,R2=H
CH3
CH3
Antioxidáns kapacitás mérése
kemiluminométerrel
A mérés elve
1.A fotoérzékeny vegyületet hν energiával besugározzuk.
S+ hv→ S.+ + O2.A O2.- reagálnak a minta antioxidáns anyagaival.
2.A detektor vegyület lép ezután reakcióba a maradék O2.- .
O2.- + D → hv
3. A kisugárzott energiát méri a detektor.
Minták adatanalízise (ACW)
Minták adatanalízise (ACL)
Spektrofotometria
A fényintenzitás változását mérjük. Az UV-VIS tartományban az
anyagok szelektíven adszorbeálják a fényt.
A= ε*c*l
A mérést minden estben az adszorpciós maximumon mérjük.
Hibalehetőségek: Fényszóródás, oldószerpárolgás
A ε nem helyes meghatározása .
Mérés 1.
C-vitamin tartalom meghatározása
3.4. A C-vitamin (L-aszkorbinsav)
A mérés alapja
Erősen redukáló hatású
Fe3+ → Fe2+
Fe2+ színes komplexet képeznek az α,α, dipiridil
reagenssel
Fotometriás meghatározás
1. Látszólagos C-vitamin tartalom
2. Reduktonok
3. Valódi C-vitamin tartalom
NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA
MŰSZER
oszlop:
(kolonna)
 felépítése:
minta
 töltet:
szilikagél (módosított),
szűrő
adszorbens, ioncserélő, gél,…
előkolonna:
 hőfok:
szobahőmérséklet (!) 25 °C
mozgófázis:folyadék  oldószerek, oldószer-keverékek
főkolonna
HPLC-készülék felépítése:
1. eluens
(mozgófázis)
2.
pumpa
3. mintaadagoló
(minta)
detektor
5. detektor
4. oszlop


mintabevitel: 


detektor:
pumpa:
nagy nyomás biztosításához
„pulzálás-mentes” (több pumpa)
fecskendő
szelepes megoldás
UV spektrofotometriás,
fluoreszcencia,
vezetőképességi,
tömegspektrometriás,..
UV-detektor
I. oszlopkromatográfia:
II. rétegkromatográfia :
1. klasszikus, 2. GC, 3. HPLC,
1. papírkr.
2. vékonyrétegkr.
6.
rekorder
4. ionkr.
A kromatogram értékelése

similar documents