rakovina a rakovinotvorné látky

Report
Rakovina a
rakovinotvorné látky
Modernizace výuky odborných předmětů
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0032
;
RAKOVINA



Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina
chorob, jejichž společným rysem je to, že některé populace
vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne růst,
ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci
detekovat a opravit, anebo se případně alespoň sebe rozložit.
Bujení pak může být naprosto neškodné, jako například
bradavice, ale také může v poměrně krátké době postiženého
zahubit například některé nádory krve, leukémie.
Obvykle se považuje za projev zhoubnosti to, že nádor roste
infiltrativně do okolí a je schopen se rozsévat po těle a zakládat
vzdálená ložiska, tzv. metastázy. Výjimku z tohoto pravidla
představují maligní nádory mozku, které jen vzácně zakládají
metastázy.
Jak a kde nádor vzniká?
Může vzniknout v jakékoliv tkáni, ale nejčastěji vzniká tam, kde
se nejvíce množí buňky a nebo tam kde jsou buňky stimulovány
hormony.
Na vzniku nádoru se také podílí:

věk

tělesné proporce

životní styl

dědičnost.
ROZDĚLENÍ NÁDORŮ
Nádory lze rozdělit do skupin a to takto:
a)
Nepravé nádory = pseudotumory







b)
hypertrofie
hyperplazie
cysta - Cysty patří mezi nepravé nádory. Výjimkou je nádorová cysta.
uloženina patologického materiálu
zánětlivý pseudotumor
např. Schlofferův tumor
např. adnextumor
harmacie - Tkáň nezapojená do struktury orgánu. Ale z harmacie může
vzniknout pravý nádor harmatom,
choristie = heterotopie - shluky buněk v místech, kde se normálně
nevyskytují. Také může vzniknout pravý nádor choristom.
Pravé nádory



benigní » nezhoubné - nezakládá dceřiná ložiska a roste omezeně, ale při růstu
může utlačovat okolní tkáně. Více se podobají původní tkáni.
intermediární - rozhraní mezi zhoubnými a nezhoubnými nádory
maligní » zhoubné - při růstu ničí okolní tkáně a zakládá dceřiná ložiska
metastázy
PROJEVY NÁDORŮ
Lokální projevy
Nádor se může projevit komplikacemi v místě svého růstu (např. útlakem, bolestí, krvácením
nebo poruchou funkce orgánu). Projev pak bude charakteristický podle lokalizace a to
například:
 nádor tlustého střeva - krev ve stolici, zácpa
 nádor prostaty - časté močení, menší proud moči
 nádor plic - kašel, vykašlávání krve
 nádor prsu - lokální zduření
 nádor slinivky břišní - poruchy trávení, žloutenka
 nádor jater - žloutenka, zvětšení jater
 nádor mozku - epilepsie, bolest hlavy
 nádory krvetvorné tkáně (leukémie a lymfomy) - horečka, krvácení, těžké infekce
 nádory ledvin - krev v moči, bolest v boku či v zádech, hmatné zvětšení ledviny
Paraneoplastický syndrom
» představuje symptomy obvykle nesouvisí s jedním nádorem a naopak jeden nádor se může
projevit různými paraneoplastickými syndromy. Přesto se některé paraneoplastické syndromy
vyskytují častěji u některých konkrétních nádorů a tak se mohou stát vodítkem v diagnostice.
CÍLE LÉČBY
V terapii nádorů se obvykle rozlišují tzv. léčebné záměry, které jsou určeny
jednak typem a pokročilostí nádoru a jednak celkovým stavem nemocného.



kurativní záměr - Cílem léčby je nemocného vyléčit. Jako kritérium
úspěšnosti terapie je pokládáno přežití bez návratu choroby po určitou dobu.
U většiny nádorů je to 5 let, u některých pomalu rostoucích nádorů je to 10
let.
paliativní záměr - Cílem léčby je nemocného zbavit projevů onemocnění a
zastavit nebo zpomalit růst nádoru. Takový nemocný může žít kvalitním
životem i mnoho let nebo dokonce desetiletí.
symptomatický záměr - Nemocný je v takovém stavu, že není naděje ani na
vyléčení ani na zastavení postupu onemocnění. Základem lékařské péče je
snaha o udržení kvality života. Především je tišena případná bolest a jsou
řešeny komplikace růstu nádoru.
MOŽNOSTI LÉČBY
Chirurgická léčba - odejmout ho z těla pomocí operace
Chemoterapie - léčba vysokými dávkami cytostatik, látek toxických
pro buňky
Radioterapie - léčba pomocí ionizujícím zářením
Termoterapie - ničení nádorů pomocí tepla
Imunoterapie - vlastní imunitní systém bojuje s nádorem
Hormonální terapie - pomocí hormonů
Biologická terapie
Podpůrná terapie
Alternativní medicína - akupunktura…
Terapie za pomoci DCA - pomocí dichloracetátu sodného
Homeopatie
melanom
nádor
metastáze
NEPRAVÉ NÁDORY - PSEUDOTUMORY
hypertrofie patrových tonsill
hyperplazie
cysta z prsu
choristoma
choristoma v oku
PRAVÉ NÁDORY
benigní – nezhoubné
maligní - zhoubné
nádor tlustého střeva
nádor prostaty
nádor plic
nádor prsu
nádor mozku
leukémie
játra
rakovina jater

similar documents