Treść i zakres wyrazu

Report
Temat:
Treść i zakres Wyrazu.
Treść wyrazu
• To zespół cech, na podstawie których
potrafimy określić, co ten wyraz
znaczy.
• Jest to suma charakterystycznych
cech przedmiotu, które tym wyrazem
nazywamy – definiujemy.
Treść wyrazu: ptak
Jest to zwierzę, ale
różni się od innych
zwierząt: psa czy kota.
Określ treść wyrazów:
Grupa I:
• stolica
• szkoła
Grupa II:
• matematyk
• pisarz
• Grupa III:
• polonista
• dom
Grupa IV:
• pracownik
• piłkarz
Zakres wyrazu:
• To ogół przedmiotów nazywanych
tym wyrazem.
Np.: jeżeli użyjemy słowa ubranie – to
zakresem tego wyrazu obejmiemy:
spodnie, skarpetki, koszulę, sweter
i inne.
Przykłady zakresu wyrazów:
ptak
grzyb
pracownik
wróbel
borowik
nauczyciel
herbata
bocian
koźlarz
mechanik
kawa
sowa
podgrzybek
kierowca
pepsi
jaskółka
Kurka
kucharz
sok
wrona
opieńka
sprzedawca
woda
napój
Wyraz pracownik ma najszerszy zakres, ale ubogą treść, zaś
zegarmistrz ma najbogatszą treść, ale najwęższy zakres.
zegarmistrz
rzemieślnik
pracownik
Praca indywidualna: Uporządkuj wyrazy według zakresu
– od najszerszego do najwęższego.
• prostokąty, kwadraty, figury geometryczne,
wielokąty;
• kot syjamski, zwierzę, kot;
• rock and roll, rozrywka, muzyka;
• powieść, epika, „Potop”, utwór.
Kto wykona bezbłędnie i najszybciej to
ćwiczenie, otrzyma ocenę bardzo dobrą!!!
Ćwiczenia dla ochotników (przy tablicy):
Masz podany wyraz o najszerszym zakresie. Dopisz do niego
wyrazy o zakresach węższych, ale o bogatszej treści.
•lekarz • •-
•zwierzę • •-
szkoła
•••-
narzędzie
•••-
Do podanych
wyrazów
o najbogatszej
treści dopisz wyraz
O NAJUBOŻSZEJ
TREŚCI,
ALE
O NAJSZERSZYM
ZAKRESIE
piłkarz
narciarz
-------
koszykarz
hokeista
kuchnia
pokój
dodawanie
-----łazienka
odejmowanie
-------
salon
mnożenie
dzielenie
Literatura
to wyraz o bardzo szerokim zakresie, dopisz do niego wyrazy o
węższym zakresie, ale bogatszej treści – kto pierwszy, ten lepszy.
literatura
•••••-
Przechodzimy do ćwiczeń
z podręcznika!
Oprac. Edyta Makowska

similar documents