BOTULISMUL - Tabloul clinic

Report
BOTULISMUL
- boală infecţioasă acută necontagioasă,
- paralizii generate de neurotoxine (exotoxina botulinică)
produse de Clostridium botulinum, butyricum sau baratii.
- rată de mortalitate mare, (prin toxină de tip A -10%, tip B5%, 30% la pacienţii de peste 60 de ani)
BOTULISMUL - Etiologie
Clostridium botulinum
- face parte din flora endogenă a ierbivorelor (bacilii se
găsesc în intestinul unor animale) şi a peştilor,
- bacil strict anaerob, gram-pozitiv, ciliat,
- prezintă spori rezistenţi la factorii fizici şi chimici,
- bacilii produc toxine cu structură antigenică diferită
(notate de la A la G); tipurile A, B, E determină boală la om,
- toxina este termolabilă( este distrusă prin fierbere în 10
minute, iar la 120oC în 3 minute).
BOTULISMUL - Patogenie
Transmitere:
botulismul alimentar:
- toxina preformată este ingerată odată cu alimentul;
- este absorbită la nivelul duodenului, jejunului,
- trece în circulaţia sanguină,
- ajunge la nivelul sinapselor colinergice periferice, inclusiv
joncţiunea neuromusculară.
botulismului plăgilor: sporii din plagă germinează şi produc
toxină.
botulismul infantil: după ingestie de spori(flora intestinală a
sugarului permite germinarea sporilor şi producera de toxină).
botulismul prin inhalare (bioterorism): toxina trece prin
epiteliul alveolar în sânge.
BOTULISMUL - Patogenie
- toxina pătrunde în celulă prin endocitoză receptor-mediată,
- împiedică eliberarea aceticolinei la nivelul sinapselor,
- se produce o paralizie flască, senzoriul rămâne clar (toxina
nu trece prin bariera hematoencefalică).
Receptivitate: generală
Imunitate: botulismul nu conferă imunitate
BOTULISMUL - Tabloul clinic
- manifestările clinice în botulism depind de tipul de toxină
- absenţa febrei,
- pareze, paralizii ale nervilor cranieni bilaterale,simetrice,
fără deficite senzitive, senzoriale (exceptând vederea
înceţoşată),
- slăbiciune, hipotonie simetrică descendentă,
- păstrarea senzoriului clar,
- AV normală sau bradicardie, fără hipotensiune.
BOTULISMUL - Tabloul clinic
Incubaţia: 12-36 ore (incubaţia scurtă - câteva ore- se corelează
cu un prognostic sever;
Debut:
- senzaţie de rău, greaţă,
- uscăciunea gurii,
- dureri abdominale,
- diaree tranzitorie.
BOTULISMUL - Tabloul clinic
perioada de stare:
- astenia,
- uscăciunea mucoaselor ,
- disfuncţii ale n. cranieni prin afectarea parasimpaticului:
- midriază (prezentă la 50% din pacienţi ),
- diplopie,strabism,
- oftalmoplegie,ptoză palpebrală,
- vedere înceţoşată (abolirea reflexului fotomotor),
- nistagmus ( dat mai ales de toxina tip A)
Reacţia pupilară poate rămâne modificată luni de zile după
recuperarea motorie.
BOTULISMUL - Tabloul clinic
perioada de stare:
- disfagie, disartrie, hipotonia hipoglosului,
- pareză facială, dispariţia reflexului faringian,
- paralizii ale muşchilor gâtului, membrelor superioare,
trunchiului, ale musculaturii respiratorii, ale membrelor inferioare,
- insuficienţa respiratorie (ventilaţia mecanică până la 2luni)
- prin obstrucţia căilor respiratorii superioare (glota
hipotonă are tendinţa să se închidă în inspir),
- prin hipotonia diafragmului.
BOTULISMUL - Tabloul clinic
perioada de stare:
- afectarea sistemului nervos vegetativ:
- constipaţie, ileus paralitic,
- meteorism,
- hipotermie,
- alterări ale ritmului cardiac,
- pierderea răspunsului la modificări posturale,
- glob vezical.
BOTULISMUL - Tabloul clinic
Botulismul sugarilor:
Incubaţia: 3-30 zile.
Perioada de stare:
- constipaţie (trei zile fără emisie de scaun),
- dificultăţi în alimentare,
- stagnarea secreţiilor orale,
- nelinişte, ţipăt slab, letargie,
- paralizii ale nervilor cranieni,
- hipotonie generalizată,
- tonus sfincterian anal redus.
- insuficienţa respiratorie acută (50% din cazuri).
Boala progresează 1-2 săptămâni, se stabilizează 2-3
săptămîni, după care urmează recuperarea.
BOTULISMUL - Tabloul clinic
Botulismul plăgilor:
Incubaţia: 4 -14 zile
Prodrom: - lipseşte simptomatologia digestivă
Perioada de stare: aceleaşi semne clinice, manifestările
neurologice pot fi prezente chiar dacă plaga s-a vindecat,
- Febra este expresie a suprainfecţiei plăgii.
Botulismul post inhalare:
Incubaţia: 12 ore -3 zile.
Simptomatologia este identică cu cea din botulismul post
ingestie.
BOTULISMUL - Diagnostic
Diagnosticul pozitiv este clinic:
- paralizii de nervi cranieni,
- uscăciunea mucoasei bucale,
- midriază, pierderea reflexului de acomodare la distanţă,
- afebrilitate,
- Senzoriu clar.
BOTULISMUL - Diagnostic
Diagnostic de laborator:
- izolarea bacilului botulinic din:
- scaun,
- lichid de vărsătură,
- aliment incriminat,
- plăgi suspecte,
- lichid de aspiraţie gastrică,
- cultivare pe medii anaerobe.
BOTULISMUL - Diagnostic
- identificarea toxinei botulinice din serul bolnavilor (inoculare
intraperitoneală la şoareci)
- tiparea toxinei prin teste de neutralizare pe şoareci,
- electromiograma: VCN normală, amplitudinea potenţialului
de acţiune musculară redusă în 85% din cazuri.
BOTULISMUL - Diagnostic diferenţial
- difteria,
- intoxicaţia cu ciuperci,
- intoxicaţia cu substanţe organofosforate,
- intoxicaţia cu mono-oxid de carbon,
- poliomielita (febră, paralizii asimetrice),
- miastenia gravis,
- encefalite,
- sindromul Guillain-Barre.
BOTULISMUL - Forme clinice
- botulismul alimentar,
- botulismul plăgilor (tipurile A sau B de toxină),
- botulismul sugarilor,
- botulismul de colonizare (intervenţii chirurgicale pe
intestinul subţire, boala Crohn urmate de dezechilibre
majore ale florei intestinale normale),
- botulismul respirator (bioterorism).
BOTULISMUL – Tratament
- emetice, purgative, spălătură gastrică, clismă,
- terapie intensivă, ventilaţie asistată,
- debridarea largă în botulismul plăgilor, spălare cu apă
oxigenată, oxigen hiperbar, penicilină G, metronidazol.
BOTULISMUL – Tratament specific
serul antibotulinic (antitoxina botulinică)
- ser trivalent (anti A+B+E),0,5 ml/kgcorp sau o fiolă
intravenous şi una intramuscular (20 ml);
- imunoglobulină umană specifică antibotulinică ( 50 mg/kg în
perfuzie intravenoasă) ;
- serul conţine antitoxine, neutralizează doar toxina liberă, cea
fixată deja la nivelul terminaţiilor nervoasenu este influenţată.
- seroterapia este indicată în orice moment al bolii (toxina poate
persista în sânge până la 30 de zile) .
BOTULISMUL –Tratament
guanetidina, 4-aminopiridina ameliorează eliberarea acetilcolinei
la nivelul joncţiunii neuromusculare;
- asigurarea aportului energetic,
- corectarea dezechilibrelor hidro-electrolitice şi acido-bazice.

similar documents