Ako_prezentovat_prezentaciu

Report
Ako prezentovať prezentáciu?
Mgr. Róbert Szekula
Základné pravidlo
• Ten, kto prezentuje, má moc nad publikom (aj
keď prezentuje žiak a v publiku sú učitelia!!!) –
je vhodné prezentáciu neprerušovať otázkami,
ale pýtať sa až po skončení prezentácie
Gestikulácia
• Radšej menej ako viac, ale určite nie žiadna!!!
• Primeraná podujatiu a publiku – pri
nepočujúcich takmer žiadna (zmiatli by ste
ich)
Hlas
• Aby Vás bolo počuť v celej miestnosti, ale aby
ste nekričali
• Artikulovať!!!
Postavenie prezentujúceho
• Vedľa plátna, na ktoré sa premieta prezentácia
(aby prezentujúci nezavadzal), a mierne pred
ním – pretože prezentujúci je dôležitejší ako
prezentácia!!!
Rozmiestnenie publika
• Také, aby všetci videli na plátno aj na
prezentujúceho (ak to štruktúra miestnosti
dovoľuje)
Zapojenie publika do prezentácie
• Ak si to téma, alebo situácia (publikom sa baví,
zaspáva, ...) vyžadujú, ale nie za každú cenu!!!
Čítať alebo hovoriť naspamäť?
• Prezentácia je pomôcka prezentujúceho, preto
musí ovládať, čo tam má napísané, ale môže
sa tam pozrieť (napr. aby vedel, čo má ďalej
rozprávať) – ak by to mal celé čítať, je tam
zbytočný a prezentáciu je rozumnejšie poslať
E-mailom (ušetrí sa čas)
Dôležité upozornenie
• Priemernému divákovi trvá len niekoľko sekúnd
(menej ako 30 sekúnd!!!), aby si urobil názor, či
ho bude Vaša prezentácia zaujímať alebo nie –
počas tých max. 30 sekúnd musíte stihnúť:
– Predstavenie seba
– Predstavenie témy
– Začať prezentovať svoju prezentáciu
Poriadne si to pripravte – prvý dojem sa nedá
urobiť 2x!!!
Záverečné upozornenie
• Je len jeden spôsob, ako sa naučiť prezentovať
– PREZENTOVAŤ
Ďakujem za pozornosť

similar documents