PROFESII *i Profesionalism

Report

PROFESII ŞI
PROFESIONALISM
Ce este o profesie?
 o ocupaţie pe care o au mai multe
persoane organizate voluntar să îşi
câştige existenţa
 prin slujirea directă a unui anumit ideal
într-un mod moral permisibil,
 dincolo de ceea ce le cere nemijlocit
legea, piaţa şi morala comună.
CARACTERISTICILE IDEALE ALE PROFESIILOR:

a) Profesia presupune o cunoaştere a teoriilor domeniului, deci o pregătire consistentă şi
îndelungată.

b) Standardele de iniţiere, menţinere şi avansare a unei persoane în competenţa profesională sunt
stabilite de către corpul profesional.

c) Cea mai dură măsură de pedepsire pentru delicte profesionale este eliminarea din
comunitatea profesională (retragerea dreptului de practică).

d) Rolul profesiilor este să ducă la satisfacerea unor nevoi sociale, deci practica profesională este
legitimată de către comunitatea care beneficiază de rezultatele ei.
e) Membrii unui grup profesional sunt legaţi printr-un cod etic prin care se stipulează, între
scopurile centrale, şi cel al slujirii altruiste a societăţii.

f) Membrii unei profesii trebuie să aibă relaţii colegiale iar comportamentul fiecărui membru este
monitorizat colegial.

g) În cazuri de haos şi catastrofă, membrii unei profesii trebuie să fie pregătiţi să se sacrifice,
inclusiv să îşi rişte viaţa.
PROFESIONALISMUL este socotit o ideologie relevantă pentru cei care lucrează în acelaşi
domeniu. El exercită rolul de a coagula credinţele comune ale unei profesii, întăreşte
identitatea şi creşte stima de sine a membrilor unui grup profesional.
 a) Expertiză în exercitarea unei profesii (autoritate epistemică).
 b) Credinţa în autonomia deciziilor profesionale şi a exercitării
profesiei.
 c) Identificarea cu profesia şi cu cei din acelaşi domeniu.
 d) Dedicaţia pentru o lungă parte a vieţii faţă de profesia aleasă.
 e) Obligaţia morală de a lucra în serviciul clientului, evitând
implicarea emoţională excesivă(dar nu şi empatia), arbitrarul şi
tratamentul preferenţial nejustificat prin politicile domeniului.
f) Credinţa în capacitatea de autoreglare şi menţinerea colegială a
standardelor profesionale.
ETICA PROFESIONALĂ (DEONTOLOGIA)
 precizează practicile, drepturile şi datoriile
membrilor unui grup profesional, critică şi
sancţionează malpracticile profesionale.
 TIPURI DE ETICI:
 a) Etici pentru situaţii încurcate (Quandary
ethics).
 b) Abordarea standard
CARACTERUL CONTRACTUAL AL ETICII
PROFESIONALE
 Orice profesie este o relaţie între profesionist şi client.
Profesioniştilor li se cere să facă ceea ce
este normal şi plătit ca atare de către client (direct sau
indirect), adică să-şi facă datoria, după cum uneori li se pot
cere şi acte supererogatorii (dincolo de datorie).

Profesioniştii îşi urmăresc propriulsucces ca prestigiu
profesional şi succesul financiar. Orientarea pe succes este una
de tip utilitarist (profesioniştii consideră că succesul lor se
certifică prin maximizarea binelui public).
Valori profesionale
 Jurist - Dreptatea
 Medic asistent - Sănătatea
 Educator - Dezvoltarea persoanei
 Psiholog - Autonomia
 Asistent social - Bunăstarea (asistarea celor în
nevoie)
 Contabil - Corectitudinea
FORMALIZAREA ETICĂ:
 formularea explicită, în scris, a idealurilor,
valorilor, principiilor şi normelor unei
instituţii, organizaţii, asociaţii.
 Se concretizează în elaborarea codurilor etice
Obiectivele unui cod etic:
 - Ocupă locul lăsat liber între valorile cadru ale unei comunităţi şi
lege.
 - Contribuie la reputaţia, încrederea, respectul pe care
beneficiarii unei activităţi îl au faţă de instituţia care prestează
serviciul respectiv.
 - Reprezintă un contract moral între beneficiari şi organizaţii,
între cei ce fac parte din organizaţie şi, în acest ultim sens,
menţine coeziunea unei organizaţii, instituţii.
 - Protejează organizaţia de comportamente necinstite sau
oportuniste şi furnizează un model de comportament.
...

- Promovează o imagine pozitivă a organizaţiei.

- Este un mijloc de reglementare a adeziunii şi devotamentului
colaboratorilor.

- Influenţează crearea sentimentului de unicitate şi apartenenţă pentru
membrii grupului.

- Este un cadru de referinţă în orientarea deciziilor şi orientarea acţiunii.

- Arată angajamentul de principiu al conducătorilor.

- Corelează relaţiile pur contractuale cu încrederea şi responsabilitatea.

- Creează climatul etic, respectiv climatul în care acţiunile sunt
percepute ca drepte.

- Ghidează comportamentul în caz de dileme etice
Coduri de deontologie psihologică:


Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (APA)
http://www.apa.org/ethics/code/principles.pdf


Codul etic al ARPA
http://www.psihoterapieanalitica.ro/meniu_1_3_1.php

Codul deontologic al profesiei de psiholog
cu drept de liberă practică (COPSI)
 http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=
113&Itemid=71

similar documents