Inovace, inovační projekty a úloha klastrů

Report
Inovace, inovační projekty a úloha klastrů
(obecný náhled)
Ivo Vondrák
VŠB - Technická univerzita Ostrava
[email protected]
http://vondrak.cs.vsb.cz
Trocha geometrie úvodem
Rozvoj
Vzdělání
Výzkum
Inovace
Vzdělání: současnost
• Kvantitativní náhled - jsme třetí největší
univerzita v ČR s více než 24 tis. studenty.
• Kvalitativní pohled - i přes ekonomickou a
finanční krizi stále klesá počet neuplatněných
absolventů.
• Infrastruktura pro výuku je na vysoké úrovni.
Co máme a umíme …
• Propojení studia s tvůrčí činností –
zapojení studentů do řešení projektů!
• Praxe jako součást výuky (zavedení cooperative education)
• Studenti připravení pro praxi = efektivní
transfer znalostí z univerzity do
podnikatelské reality.
Vzdělání: budoucnost
• Kvantitativní náhled - jsme třetí největší
univerzita v ČR s více než 24 tis. studenty.
• Kvalitativní pohled - i přes ekonomickou a
finanční krizi stále klesá počet neuplatněných
Co chceme a musíme…
absolventů.
• Infrastruktura pro výuku je na vysoké úrovni.
• Propojení studia s tvůrčí činností – zapojení
studentů do řešení projektů!
• Praxe jako součást výuky (zavedení co-operative
education).
• Studenti připravení pro praxi = efektivní transfer
znalostí z univerzity do podnikatelské reality.
Výzkum: současnost
• V ramci OP VaVpI máme již dva financované
projekty: RMTVC a INEF.
• Čtyři další jsou doporučeny k financování: IT4I,
ITT, ENET a IET.
• Předpokládaný objem financí je 2.85mld Kč, což
činí 7% disponibilní alokace v OP VaVpI.
•
Naše aktuální šance …
•
•
Kolaborativní výzkum je klíčovým faktorem
úspěšné realizace výzkumu, a to nejen projektů
OP VaVpI!
Soustředit se na problematiku managementu a
marketingu vědy, výzkumu a inovací - moderní
věda není jen o bádání, ale i o hledání inspirace,
zdrojů a řízení projektů.
Získávat kapitál prostřednictvím komercializace
myšlenek a vynálezů.
Výzkum: budoucnost
• V ramci OP VaVpI máme již dva financované
projekty: RMTVC a INEF.
• Čtyři další jsou doporučeny k financování: IT4I,
ITT, ENET a IET.
Co musíme
a chceme …
• Předpokládaný objem financí je 2.85mld
Kč,
což činí 7% disponibilní alokace v OP VaVpI.
• Kolaborativní výzkum je klíčovým faktorem úspěšné
realizace výzkumu, a to nejen projektů OP VaVpI!
• Soustředit se na problematiku managementu a
marketingu vědy, výzkumu a inovací - moderní věda
není jen o bádání, ale i o hledání inspirace, zdrojů a
řízení projektů.
• Získávat kapitál prostřednictvím komercializace
myšlenek a vynálezů.
Inovace: současnost
• Máme zde silné průmyslové podniky a s nimi i
velký potenciál možné budoucí spolupráce.
• Můžeme stavět na silném zázemí klastrů, které
vytváří unikátní technologicky orientované sociální
sítě.
• Politická vůle orientovat se na ekonomiku znalostí.
Naše výchozí situace …
• Vybudovaná infrastruktura je tvořena
nejen realizovanými investicemi, ale také
lidmi a znalostmi propojenými v klastrech
– nepřehlédnutelná kompetitivní výhoda,
kterou musíme zúročit!
• Klíčem k úspěchu je komunikace a zaměřit
se na propojení tradičních oborů s novými
– interdisciplinarita ve vzdělávání,
výzkumu i inovacích!
Inovace: budoucnost
• Máme zde silné průmyslové podniky a s nimi i
velký potenciál možné budoucí spolupráce.
• Můžeme stavět na silném zázemí klastrů, které
vytváří unikátní technologicky orientované
Kde máme šanci …
sociální sítě.
• Politická vůle orientovat se na ekonomiku
znalostí.
• Vybudovaná infrastruktura je tvořena nejen
realizovanými investicemi, ale také lidmi a znalostmi
propojenými v klastrech – nepřehlédnutelná
kompetitivní výhoda, kterou musíme zúročit!
• Klíčem k úspěchu je komunikace a zaměřit se na
propojení tradičních oborů s novými –
interdisciplinarita ve vzdělávání, výzkumu i
inovacích!
Trocha geometrie závěrem
Rozvoj
Univerzity
Průmysl
Státní správa

similar documents