Prezentare final proiect POSDRU 58711

Report
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/58711
Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip
interdisciplinar în sociologie, ştiinţe ale
educaţiei şi psihologiei, ştiinţe ale comunicării
Final proiect
- întâlnire 27.02.2013 -
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/58711
Prezentare proiect
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
PARTENERIAT
Școala Doctorală în
Sociologie
Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială
Școala Doctorală în
Psihologie și Științele
Educației
Facultatea de Psihologie și
Științele Educației
Școala Doctorală în
Științele Comunicării
Facultatea de Jurnalism și
Științele Comunicării
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
DURATĂ
01.10.2009 – 30.09.2012 – 28.02.2013
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
OBIECTIVE
• îmbunătăţirea participării la ciclul de studii universitare de
doctorat în domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de
Cercetare Dezvoltare 2007-2013 în domeniile de doctorat:
sociologie, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe ale educaţiei și
psihologie.
• sprijinirea unui număr de 85 doctoranzi în domeniile prioritare
ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013
în domeniile de doctorat: sociologie, ştiinţe ale comunicării,
ştiinţe ale educaţiei și psihologie.
• îmbunătăţirea mobilităţii academice în cadrul ciclului de studii
universitare de doctorat pentru un număr de 85 doctoranzi.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
ECHIPĂ DE PROIECT
• Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
–
–
–
–
Marian Preda – manager proiect
Dumitru Sandu – responsabil științific
Roxana Toader – responsabil mobilități
Alexandra Rusu – responsabil comunicare și organizare
• Facultatea de Psihologie și Științele Educației
– Ioan Neacșu – responsabil științific
– Anca Borzea – responsabil comunicare și organizare
• Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
– Mihai Coman – responsabil științific
– Anca Anton – responsabil comunicare și organizare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/58711
Rezultate proiect
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
SUSȚINERI
• 83 de susțineri și recomandări pentru
acordarea titlului de doctor
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
MOBILITĂȚI
• 16 stagii de mobilități de lungă durată
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Austria – 1
Belgia – 1
Franța – 3
Germania – 1
Grecia – 2
Italia – 3
Marea Britanie – 2
Spania – 2
Ungaria – 1
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
Lucrări științifice prezentate
(în conferințe)
Indicator
Rezultat
83
Lucrări științifice prezentate
408
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
Lucrări științifice publicate
Indicator
Rezultat
120
Lucrări științifice publicate
276
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
Număr de broșuri
Indicator
Rezultat
4
Lucrări științifice publicate
12
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
PAGINA WEB A PROIECTULUI
www.docspc.ro
ȘTIRI
PROFIL DOCTORANZI
SUSȚINERI PUBLICE
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
CONFERINȚE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
• Școala Doctorală în Științele Comunicării – 2 conferințe:
2010, 2011
• Școala Doctorală în Psihologie și Științele Educației – 2
conferință: 2011, 2012
• Școala Doctorală în Sociologie – 2 conferințe: 2010,
2011
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
CONFERINȚĂ COMUNĂ A ȘCOLILOR
DOCTORALE – 15.12.2012
3 volume de lucrări
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip interdisciplinar în
sociologie, ştiinţe ale educaţiei şi psihologiei, ştiinţe ale comunicării
Felicitări tuturor celor implicați
și mult succes doctorilor!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

similar documents