Referát DROGY

Report
Daniel Fröhlich
Pomáhala mi tato stránka
http://www.odrogach.cz/skola/uzivani-navykovychlatek/informace-o-drogach/rozdeleni-drog.html
Drogy jsou velice rozšířené a zdraví
nebezpečné v nejvážnějších případech
můžou přivodit i smrt
Do této skupiny patří marihuana,hašiš a kokoví čaj
ale také normální čaj a káva.
U těchto tipů drog je riziko nemocí a smrti
relativně malé ale však můžou vyvolat
halucinace a závislost kdo by dneska nebil na
něčem závislí vždyť se podívejte kolem sebe
dnes se pěstuje závislost i na elektronice atd.
Je tu nebezpečí takové že člověk pod vlivem drog
neví co dělá měkké drogy většinou uklidňují nebo
stimulují organismus ale tzv. halucinogeny můžou
člověka přinutit i zabíjet !!
Drogy středního rizika:Patří sem
kodein,efedrin,ecstasy ale také alkohol !
Kodein je tzv. opioid tady máte molekulové
složeni kodeinu
vyskytuje se v opiu.
Alkohol:je volně prodejný v ČR od 18 let ale
tato látka je také návyková a může způsobit
nevolnost a halucinace (v některých
případech)
Drogy středního až vysokého rizika:Tyto drogy
způsobují extrémní závislost patří sem např.
lysohlávky, kokain a pervitin
Kokain:Může způsobit až otravu působí jako
menší ,,zesilovač“ ale člověk závislí na
kokainu má extrémě velkou šanci při námaze
na přehřátí a srdeční záchvat!
 Drogy
VELKÉHO rizika:Do této skupiny patří
např. Heroin crack (droga),LSD a PCP
 Heroin:je to velmi ,,populární“ droga mezi
dealeri drog způsobuje silnou euforii
vyvolává adrenalin a snižuje nebo zastavuje
produkci endogenních opioidů.
 LSD:LSD neboli také Diethylamid kyseliny
lysergové je droga kterou bez odborného
dohledu začli poprvé užívat tzv. ,,Hippies“
Což zavinilo několik sérii úmrtí a nehod tato
droga je psychedelikum. LSD patří do skupiny
ergolinových alkaloidů.
 PCP
(Andělský prach):PCP je návyková látka,
která se užívá v práškové, tabletové či
tekuté (ve vodě rozpuštěné) formě. Může se
totiž kouřit, šňupat, polykat či podávat
injekčně. Nejčastější je kouření PCP, účinky v
takovém případě nastupují po několika
minutách, vrcholí během třicáté minuty a
trvají 4 až 6 hodin.Účinky se liší podle
dávky:[
 při
nízkých dávkách (1–5 mg) funguje jako
stimulant, navozuje pocity euforie,
sebedůvěry, vyrovnanosti;
 při středních dávkách (5–15 mg) se projevují
analgetické a anestetické účinky;
 vysoké dávky způsobují schizofrenní chování,
prohlubují se tělesné projevy (účinek na
tělesnou teplotu a na srdeční činnost) a
uživatel je v silném ohrožení života!![
 Menší
a středně silné dávky navozují pocit
euforie a často mizí nepříjemné emoce jako
je strach a pocit psychického napětí
 Pokud je tato dávka ale moc silná může dojít
k potlačení aktivity dechového centra a
k zástavě dýchání.
 Nejznámějšími zástupci této skupiny jsou
látky odvozené od morfia, tj. opioidy
 Obrázky zde
 Menší
a středně silné dávky vyvolávají pocity
síly a energie, intoxikovaný je na první
pohled plný energie, neposedí, často je
hovorný.
 Vysoké dávky ale způsobují stratu kontaktu
mezi realitou a halucinacema můžou přivodit
srdeční selhání a jiné tělesné komplikace.
 Nejznámějšími zástupci jsou pervitin a
kokain, do této skupiny patří i některé léky
metylfenidát (RitalinÒ), phenmetrazin
(FennmetrazinÒ).
 Obrázky zde
 mohou
vyvolat asi nejvýraznější změnu
vnímání reality. Velmi záleží na okolnostech
užití.
 V prostředí dobrém může navodit příjemný
stav ale v nevhodných podmínkách přichází
noční můra (tzv. špatný trip), která může
vést k trvalému duševnímu poškození.
 Obrázky zde


Po nižších dávkách dochází ke zostřenému vnímání –
barvy se jeví obzvlášť krásné a mnohem barevnější,
hudba rozeznívá celé tělo, apod. Středně silní dávky
mohou vyvolat halucinatorní prožitky, linie předmětů
v okolí se mění, neživé předměty ožívají a
promlouvají k uživateli naléhavým hlasem. Mnozí
mají pocit, že chápou samotnou podstatu bytí. Při
vysokých dávkách dochází k úplné ztrátě kontaktu
s realitou. Osobnost intoxikovaného se rozkládá.
Látky této skupiny můžeme rozdělit na relativně
slabé, které je možné považovat za poměrně
bezpečné. Pravděpodobnost děsivé intoxikace
s dlouhodobými následky je malá. Typickými zástupci
jsou kanabinoidy (produkty z konopí – hašiš a
marihuana).
 Drogy
jsou neprospěšné a škodlivé zdraví celé
lidstvo s nimi a s jejich dealery bude bojovat
celí život nehledě na to jaké škody drogy
ještě způsobí.
 Ale jedno si zapište za uši NIKDY nechtějte
užít drogu za jakoukoli cenu se jim vyhýbejte
Drogy jsou nezákoné a můžou vás přinést leda
tak do hrobu viděl jsem pár lidí co užívali
drogy nechtějte vidět jak dopadly.
KONEC :DDDD
Pilulky extáze

similar documents