prosojnice - DOBA Fakulteta

Report
ODPIRANJE IZOBRAŽEVANJA
Franci Pivec
MARIBOR
BREZPOSELNOST MLADIH
• SVET: 75 milijonov
• EU: 5.470 000 nov. 2011, 5.799 000 nov. 2012
• SI: 13.000 nov. 2011, 18.000 nov. 2012
Vir: EUROSTAT, jan. 2013
KRITIČNE STOPNJE BREZPOSELNOSTI
MLADIH
marec 2012
dec. 2012
marec 2012
dec. 2012
EU 27
22,6 %
23,4 %
5 521 000
5 702 000
Irska
31,0 %
30,2 %
70 000
68 000
Grčija
52,2 %
59,4 %
161 000
186 000
Španija
51,2 %
55,6 %
931 000
957 000
Italija
35,1 %
36,6 %
587 000
610 000
Litva
29,2 %
31,7 %
29 000
32 000
Latvija
27,9 %
23,6 %
33 000
31 000
Portugalska
36,0 %
38,3 %
153 000
174 000
Slovaška
32,6 %
35,9 %
71 000
85 000
Slovenija
16,8 %
26,9 %
14 000
22 000
DRUŽBA ZNANJA?
„Pojem družba znanja je le pretveza za
samozadovoljstvo… Zablode in napake, ki jih
počne ta družba znanja – kratkovidnost in
agresivnost, ki v njej vladajo, niso nič manjše kot
v preteklosti. Tega se moramo spomniti pri
sleherni razpravi o izobraževanju.“
(K.P. Liessmann)
GLOBALIZACIJA
„Globalizacija je učinkovito sredstvo za pritisk, v
resnici je pa ni. Bolj ko se približamo realnim
pogojem življenja, manj je globalizacije.
Dejansko je globaliziran samo finančni kapital,
ampak ta lahko v nekaj urah uniči katerokoli
državo na zemeljski obli.“
(O. Negt)
EKSKLUZIVNOST ZA VSE
Izobraževanje je misija nemogoče, ker vanj
politika projicira toliko pričakovanj in laži, da
nikakor ne more uspeti. S tem ga potiska v
permanentno krizo, potem pa ga od ene do
druge vlade naskakuje z bombastičnimi
reformami, ki se nikoli ne izidejo, pustijo pa
škodljive posledice.
(K.P. Liessmann)
ŠTUDENTI ZA NOVO TISOČLETJE
„Študente je treba pripraviti za delovna mesta, ki
še ne obstajajo in za uporabo tehnologij, ki jih
sploh še nismo iznašli ter za reševanje
problemov, za katere ta trenutek še ne vemo, da
so sploh problemi.“
(Darling-Hammond)
KOMPETENCE
Pedagoški pojem kompetence je prišel v
ospredje z mednarodnim testom PISA. V uvodu
vsakokratnega poročila ga odlično pojasnijo,
toda v testu tega ne upoštevajo, ampak ga grobo
oklestijo. Pozabijo, da poleg poznavanja dejstev
vključuje tudi razumevanje, uporabo in
odgovornost.
(G. Lind)
STRUKTURA ZAPOSLENIH V EU 2020
•
•
•
•
4 % primarni sektor
15 % sekundarni sektor
71 % terciarni (in kvartarni) sektor
Že danes je v EU za 40 % delovnih mest
potrebna višja ali visokošolska izobrazba
• Je študentov res preveč?
JE ŠTUDENTOV PREVEČ?
Štiri najrazvitejše evropske dežele vpisujejo
najmanjši delež generacije: Bavarska, BadenWürtenberg, Avstrija in Švica.
Gospodarsko manj uspešne države (tudi
Slovenija) so že blizu univerzalnemu visokemu
šolstvu.
Je potrebna „bifurkacija“ visokega šolstva?
Je odgovor v tesnejšem povezovanju z
gospodarstvom?
OVIRE SODELOVANJA Z
GOSPODARSTVOM
• Razpoložljivih osem oblik sodelovanja
(projekti, mobilnost učiteljev, mobilnost
študentov, trženje rezultatov, razvoj študijskih
programov, permanentno izobraževanje,
podjetništvo, upravljanje)
• Pristop k sodelovanju (strategija, struktura,
aktivnosti, pogoji)
• Interes za sodelovanje
• Znanje kot skupno dobro
ODPIRANJE ZA ONLINE
• Paradigmatski premik od poučevanja k učenju
• „Samooptimiranje za trg dela“ v
vseživljenjskem izobraževanju
• Dokazovanje konkurenčnosti univerz
• Prilagajanje „net generaciji“ (participatorna
kultura, soustvarjanje, multimodalna
interakcija, porazdeljeno spoznavanje,
samoorganiziranje, mrežna povezanost)
MOOC (množični odprti online kurzi)
•
•
•
•
•
Nastanek po dveh poteh
Poslovni model
Didaktični model
Komercializacija na nov način
Podporniki
PROJEKT MINERVA
Projekt Minerva je namenjen ustanovitvi
univerze na ravni Ivy-lige, ki bo pospeševala
življenjske trajektorije najbolj bistrih in
motiviranih študentov s celega sveta. Delovati
bo začela jeseni 2015 in bo ob podpori novih
tehnologij gojila tradicije elitnih univerz ter
uporabila spoznanja raziskav učenja, ki so se
nabrala v desetletjih. To bo velik korak naprej v
primerjavi z MOOC.
PERSPEKTIVA
Visoko šolstvo povsod na svetu mora sprejeti
izziv, ki bo po stoletjih spremenil podobo
univerz. Stranski učinki bodo številni in za
mnoge katastrofalni, a neodzivnost bo pomenila,
da bo čez par desetletij ducat predrznih univerz
obvladovalo večino visokega šolstva. Njihova
prednost je, da si ne zatiskajo oči pred nobenim
dejavnikom, ki ima interes na izobraževalnem
področju in ne gojijo iluzije, da jih bo zaščitila
država.
HVALA!

similar documents