prezentarea PPT

Report
Managementul stresului pentru locuri de
muncă sănătoase
Gestionarea stresului și a riscurilor psihosociale la locul de muncă
Securitatea şi sănătatea în muncă - preocuparea noastră, a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.
Introducere în campanie
 Coordonată de Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate
în Muncă (EU-OSHA)
 Organizată în peste 30 de țări
 Susținută de o rețea de parteneri:
• puncte focale naționale;
• parteneri sociali;
• parteneri oficiali ai campaniei;
• parteneri media;
• Rețeaua întreprinderilor europene;
• instituții ale UE.
www.healthy-workplaces.eu
2
Obiective cheie
 O mai bună înțelegere a stresului și a riscurilor psihosociale la
locul de muncă
 Promovarea gestionării acestor riscuri
 Prevenirea efectelor negative semnificative
 Sprijinirea și îndrumarea lucrătorilor și a angajatorilor
 Încurajarea utilizării unor instrumente practice și ușor de folosit
www.healthy-workplaces.eu
3
Dimensiunea problemei
 Peste jumătate din lucrătorii europeni declară că se confruntă
des cu stresul la locul de muncă.
 Se consideră că aproximativ jumătate din numărul total de zile
lucrătoare pierdute pot fi atribuite stresului și altor riscuri
psihosociale.
 Circa 4 din 10 lucrători consideră că stresul nu este bine
gestionat la locul lor de muncă.
www.healthy-workplaces.eu
4
Definiții
Riscurile psihosociale au ca sursă:
• deficiențele de concepere, organizare și gestionare a muncii;
• contextul social nefavorabil la locul de muncă;
• și pot cauza evoluții psihologice, psihice și sociale negative, inclusiv
stres la locul de muncă.
 Stresul la locul de muncă
• reprezintă o problemă organizațională, nu o deficiență individuală;
• apare atunci când cerințele locului de muncă depășesc capacitatea
lucrătorului de a le face față.
www.healthy-workplaces.eu
5
Climatul de muncă psihosocial
Cauzele posibile ale apariției unui climat de muncă psihosocial
inadecvat:
 cerințe de muncă excesiv de solicitante sau contradictorii;
 neimplicarea sau lipsa de influență asupra modului în care sunt
îndeplinite sarcinile de lucru;
 comunicarea defectuoasă și lipsa sprijinului;
 hărțuirea psihologică sau sexuală și violența din partea unui terț;
 schimbările organizaționale gestionate necorespunzător și
nesiguranța locului de muncă.
www.healthy-workplaces.eu
6
Efecte negative
Pentru individ
• dificultate de concentrare și apariția greșelilor;
• surmenaj și depresie;
• probleme personale;
• abuz de substanțe și de alcool;
• sănătate fizică precară.
Pentru organizație
• rezultate economice în general slabe;
• creșterea absenteismului/prezenteismului;
• rate mai ridicate ale accidentelor și vătămărilor.
www.healthy-workplaces.eu
7
Gestionarea riscurilor psihosociale
 Numai aproximativ 30% dintre organizațiile din Europa dispun de
proceduri de combatere a riscurilor psihosociale*.
 Adesea se consideră că riscurile acestea sunt mai dificil de gestionat
decât riscurile „tradiționale” legate de SSM.
Dar...
 Riscurile psihosociale pot fi evaluate și gestionate în același mod
sistematic ca orice alte riscuri legate de SSM.
 Avantajele gestionării riscurilor psihosociale și a stresului la locul de
muncă depășesc clar costurile legate de punerea în aplicare
suportate de organizații, indiferent de dimensiunea acestora.
*
Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER), Agenția
Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă, 2010.
Disponibil la adresa: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
www.healthy-workplaces.eu
8
Avantajele gestionării riscurilor psihosociale
 Îmbunătățirea stării de bine și a satisfacției lucrătorilor la locul de
muncă;
 O forță de muncă sănătoasă, motivată și productivă;
 Performanță și productivitate globale îmbunătățite;
 Reducerea absenteismului și a rotației personalului;
 Costuri și sarcini reduse pentru societate în ansamblu;
 Conformitate cu cerințele legale.
www.healthy-workplaces.eu
9
Rolul conducerii
 Angajatorii au responsabilitatea de a pune în aplicare un plan de
prevenire/reducere a riscurilor psihosociale.
 Cadrele de conducere ar trebui să promoveze un mediu de lucru
motivant, încurajându-i pe lucrători să își exprime preocupările și
să facă sugestii.
 Cadrele de conducere de nivel mediu au un rol crucial, deoarece
interacționează zilnic cu lucrătorii.
 Bunele aptitudini de conducere și de gestionare a personalului
contribuie la crearea unui mediu de lucru psihosocial propice;
aceste aptitudini pot fi învățate și dezvoltate.
 De asemenea, aplicarea unor măsuri suplimentare menite să
promoveze bunăstarea psihică poate fi o contribuție importantă
la un mediu de lucru sănătos.
www.healthy-workplaces.eu
10
Importanța participării lucrătorilor
 Deși bunele aptitudini de conducere pot contribui la reducerea
stresului și a riscurilor psihosociale la locul de muncă, este
esențial ca lucrătorii să participe;
 Trebuie să existe un dialog real între angajatori și forța de
muncă;
 Lucrătorii și reprezentanții lor înțeleg cel mai bine problemele de
la locul lor de muncă și pot contribui la întocmirea planificării și
la punerea în practică a soluțiilor;
 Consultarea lucrătorilor va ajuta la îmbunătățirea moralului
acestora și va asigura instituirea unor măsuri adecvate și eficace.
www.healthy-workplaces.eu
11
Modalități de gestionare a stresului și a riscurilor
psihosociale
 Riscurile psihosociale pot fi evaluate și gestionate eficient chiar
și cu resurse limitate.
 Atitudinea proactivă și existența unui plan de prevenire a
problemelor reprezintă cel mai eficient mod de gestionare a
riscurilor psihosociale la locul de muncă.
 Evaluarea riscurilor este esențială pentru identificarea pericolelor
și a soluțiilor adecvate.
 Sunt disponibile orientări și instrumente practice privind
gestionarea eficientă a riscurilor psihosociale.
www.healthy-workplaces.eu
12
Implicați-vă
 Toate organizațiile și persoanele fizice pot să participe.
 Modalități de implicare:
• difuzarea și publicarea mesajelor și a materialelor campaniei;
• utilizarea și promovarea instrumentelor practice ale campaniei;
• participarea la evenimentele campaniei sau organizarea propriilor
evenimente.
www.healthy-workplaces.eu
13
Date cheie
 Lansarea campaniei: aprilie 2014.
 Săptămânile europene pentru securitate și sănătate în muncă:
octombrie 2014 și octombrie 2015.
 Ceremonia de decernare a Premiilor europene pentru bune
practici: aprilie 2015.
 Reuniunea la nivel înalt pe tema locurilor de muncă sigure și
sănătoase: noiembrie 2015.
www.healthy-workplaces.eu
14
Oferta de a deveni partener al campaniei
 Vizează organizațiile paneuropene și internaționale.
 Partenerii campaniei o promovează și îi acordă publicitate.
 Avantajele includ:
• un pachet de bun-venit;
• un certificat de partener;
• o categorie specială pentru parteneri la Premiile europene pentru
bune practici;
• promovare la nivelul UE și în mass-media;
• oportunități de a stabili legături profesionale și de a face schimb de
bune practici cu alți parteneri ai campaniei;
• invitații la evenimentele EU-OSHA.
www.healthy-workplaces.eu
15
Premiile europene pentru bune practici
 Recunoașterea bunelor practici deosebite și inovatoare
 Soluții de gestionare a stresului și a riscurilor psihosociale la
locul de muncă
 Pot să participe organizații și întreprinderi din:
• statele membre ale UE;
• Spațiul Economic European;
• Balcanii de Vest și Turcia.
 Înscrierile sunt coordonate de punctele focale și EU-OSHA în
două etape:
• procedura de selecție la nivel național;
• evaluarea la nivel european.
 Ceremonia de decernare a premiilor pentru bune practici
www.healthy-workplaces.eu
16
Resursele campaniei
 ghidul campaniei
 rapoarte
 pliant
 ghiduri și instrumente
practice
 broșura Premiile pentru
bune practici
 filmul cu Napo
 setul online de instrumente
pentru campanie
 www.healthy-workplaces.eu
 materiale și obiecte
promoționale
www.healthy-workplaces.eu
17
Informații suplimentare
 Aflați mai multe de pe site-ul de pe internet al campaniei:
www.healthy-workplaces.eu
 Setul de instrumente pentru campanie:
https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit
 Aflați despre evenimentele din țara dvs. de la punctul focal
național:
www.healthy-workplaces.eu/fops
www.healthy-workplaces.eu
18

similar documents