Curs 4. Politicile economice ale UE si piata interna

Report
Politicile Uniunii Europene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Politica comercială comună
Politica agricolă comună
Politica socială și de ocupare a forței de muncă
Politica de dezvoltare regională
Politica privind concurența
Politica monetară
Politica fiscală
Politica privind mediul
Justiția și afaceri interne
Politica externă și de securitate comună
Politica privind extinderea
Principalele caracteristici ale politicilor
economice ale Uniunii Europene
dezvoltare inegală;
 tratament diferențiat acordat politicilor
prin tratate;
diversitatea priorităților de politică
economică;
tipul de implicare a UE.
Principalele caracteristici ale politicilor
economice ale Uniunii Europene
Luarea deciziilor la nivel supranational și/sau
interguvernamental;
Stilul de a face politică;
Implementarea - o funcție națională;
Interesul cetățenilor față de politicile
economice ale Uniunii Europene.
Luarea deciziilor
Luarea deciziilor se face la nivel
supranațional și/sau interguvernamental.
Pentru politicile cuprinse în pilonul 1,
deciziile se iau în plan supranațional,
pentru cele cuprinse în pilonii doi și trei,
ele se iau în plan interguvernamental.
Dezvoltare inegală
• Politicile economice ale Uniunii Europene
reflectă unitatea în diversitate.
• Politica agricolă comună sau politica
comercială – bine dezvoltate.
• Politica culturală sau politica socială - foarte
slab dezvoltate.
Tratament diferentiat acordat politicilor
prin tratate
• Unele politici nici măcar nu au fost menționate
în Tratate (cum ar fi politica de mediu ) însă sau dezvoltat progresiv.
• Alte politici, cu toate ca au fost stabilite prin
tratate, nu s-au dezvoltat.
Diversitatea priorităților de politică
economică
• Marea Britanie, cu o economie dezvoltată, cu o
rată constantă de creștere are ca prioritate
politica comercială.
• Franța și Italia + Polonia + România (după
2007) au interese în domeniul PAC.
• Germania- datorită reunificării- e interesată de
politica socială.
Tipul de implicare al UE
• Unele dintre politici sunt comune, în sensul că
au înlocuit complet politicile naționale (
Politica agricolă comună sau politica
comercială), altele sunt adiacente celor
naționale (politica privind concurența).
Stilul de a face politică
• Marea Britanie, Olanda, Belgia, etc - au aplicat
principiile liberalismului economic.
• Germania, Suedia, Franța, au aplicat principiile
economiei sociale de piață, cu caracter
protecționist.
Implementarea și interesul cetățenilor
• Implementarea - cade în sarcina guvernelor
naționale.
• Interesul cetățenilor este diferit, dar relativ
scăzut față de politicile comunitare.
După scopul urmărit, politicile pot fi
• De reglementare - prin care se crează și se pun în aplicare legi
și alte tipuri de reglementări juridice.
• Redistributive- minimizarea pierderilor datorate alocării
resurselor.
• De promovare a coeziunii și convergenței.
• De stabilizare macroeconomică - politica monetară și politica
fiscală.
• Externe.
• Privind drepturile legislative.
• Privind guvernarea UE.
Piața internă
Istorie
• Zona de comerț liber – Tratatul de la Roma (1957)
• Uniune Vamala (1967)
• “Euroscleroza” de la începutul anilor 1980
– Lipsa competitivității la nivel global
– Progres scăzut al nivelului de integrare
– 1985 - Comisia a elaborat Carta Alba privind
“Completarea pieței interne - până la sfârșitul
anului 1992
• 1987 Actul Unic European
– Recunoașterea reciprocă
• 1991 Tratatul de la Maasticht a adoptat Raportul
Delors, prin care s-a stabilit programul de
implementare a adoptării monedei unice.
Actul Unic European
• A stabilit un program legislativ format din 300 de
directive menite a elimina barierele fizice (legate de
verificările la frontieră), tehnice (generatoare de
obstacole legislative și de reglementare) și fiscale,
generate de taxele indirecte și accize.
Piața internă
• Jacques Delors a numit-o unul din motoarele UE, dar
spunea despre ea “nu te poți îndrăgosti de Piața
internă”;
• Construcția pieței interne trebuia să trasforme Europa
într-o superputere;
• Prin eliminarea obstacolelor de natură tarifară,
companiile puteau obține mai ușor noi economii la
scară;
• Creșterea concurenței transfrontaliere determină
eliminarea de pe piață a firmelor necompetitive.
Beneficiile așteptate ale integrării
economice
• Raportul Cecchini (1988). Efecte de cost și economisire :
– ‘Efecte statice de comert’: beneficii generate de
posibilitatea oferită autorităților publice de a cumpăra de la
cei mai ieftini furnizori;
– ‘Efecte asupra competitivității’: scăderea prețurilor ca
urmare a creșterii concurenței.
– ‘Efecte de restructurare’: reorganizarea sectoarelor
industriale și a companiilor individuale.
Beneficiile așteptate ale integrării
economice
• Reducerea costurilor generează două tipuri de
beneficii:
• Directe - ca urmare a eradicării frontierelor economice;
• Indirecte - ca urmare a restructurării economice, creșterii
schimburilor comerciale și a economiilor la scară.
Rezultate:
– Scăderea prețurilor de consum.
– Crearea de noi locuri de muncă.
Principiile de funcționare ale
Pieței interne
•
•
•
•
•
Cele patru libertăți
Libera circulație a bunurilor;
Libera circulație a persoanelor;
Libera circulație a serviciilor și libertatea de
stabilire;
Libera circulație a capitalului.

similar documents