Particule subatomice. Izotopi. Aplica*ii ale izotopilor

Report
Izotopi.
Aplicații ale izotopilor
Albu Coralia
Definiţia particulelor subatomice
Atomul, particulă materială universală este
constituit din particulele subatomice. De interes
în studiul chimiei sunt particulele subatomice:
protonul, neutronul şi electronul
PROTONI ( +1p )
NUCLEUL
NEUTRONI (
1
0 n)
Exemple de izotopi
Izotopi radioactivi și radioizotopi
Toţi izotopii elementelor cu numărul atomic mai mare de 83 (după bismut în
tabelul periodic) sunt radioactivi. De asemenea şi unii izotopi cu numărul
atomic mai mic de 83, cum ar fi potasiu-40, sunt radioactivi. Până la ora
actuală sunt cunoscuţi aproximativ 280 de izotopi naturali stabili (nu sunt
radioactivi).
Izotopii artificiali radioactivi, cunoscuţi şi sub numele de radioizotopi, au fost
produşi pentru prima dată de fizicienii francezi Irene şi Frederic Joliot-Curie.
Aplicații ale izotopilor
Datarea radiometrică este o tehnică utilizată pe larg care aplică timpul
de înjumătăţire al elementelor radioactive pentru datarea materialelor
organice. Cea mai utilizată tehnică este datarea cu radiocarbon.
Izotopii cu timpi reduşi de înjumătăţire se folosesc adesea în practica
medicală. Aceste proceduri medicale sunt benefice în măsura în care
afectează selectiv celulele/ţesuturile şi se descompun fără să expună
suplimentar pacientul la radiaţie. Radionuclidul 99mTc (t1/2=6 ore) este folosit
în investigarea imagistică a oaselor, iar 131I (t1/2=8 zile) este folosit în
tratarea disfuncţiilor tiroidiene.
Producerea energiei nucleare în Centralele atomo-electrice - Aceasta este cea
mai importantă aplicație industrială de la descoperirea energiei atomice la
începutul secolului XX.
În construcții - la determinarea densității suprafeței și a terenului pe care
urmează să se construiască un drum sau o clădire.
În industria petrolieră și a gazelor naturale, în minerit - pentru determinarea
compoziției zăcămintelor.
Concluzii
Izotopii au aplicații în mai toate domeniile de activitate contribuind la
apariția de noi științe (de exemplu medicina nucleară), noi tehnologii
folosite în industrie, agricultură, etc pentru producerea de bunuri sau
pentru cercetare. Nu toate aplicațiile au doar efecte pozitive. în folosirea
izotopilor, în special a celor radioactivi trebuie să se țină seama de
efectele negative pe care aceștia le au asupra omului și a mediului
înconjurător.

similar documents