Wyklad_-iSCSI-WindowsServer2012_v5

Report
… iSCSI …
Windows Server 2012




iSCSI - NAS czy SAN
Tato, co to jest NAS ?
 NAS – Network Attached Storage
 Zasób plikowy podłączony do sieci
 System plików po stronie serwera
 Dostęp dla klientów
 Prosta administracja zwłaszcza w rozwiązaniach domowych
 Niski koszt wdrożenia
 Połączenia z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sieciowej
 Protokoły: NFS, SMB, FTP, rsync, itp.
 Komunikacja – światłowód lub miedź
iSCSI - NAS czy SAN
Tato, co to jest SAN ?
 SAN – Storage Area Network
 Dostęp do zasobów poprzez LUN (Logical Unit Number)
 System plików po stronie klienta
 Składowanie danych:
 Macierz
 Biblioteka taśmowa
 Biblioteka optyczna
 Często niezależna infrastruktura
 Duży koszt wdrożenia
 Połączenia z wykorzystaniem Fibre Chanel, iSCSI , AoE, itp.
 Komunikacja – światłowód lub miedź
 Dostęp blokowy do zasobu
iSCSI - NAS czy SAN
iSCSI - NAS czy SAN
iSCSI - NAS czy SAN
Komponenty iSCSI
Sieć IP
iSCSI Target
iSCSI Initiator
IQN
iSCSI - NAS czy SAN
Dlaczego iSCSI ?
 Tani SAN - serwer, dwa dyski w RAID 1
 Prosta i szybka konfiguracja
 Storage dla serwerów fizycznych lub wirtualnych
 Zasób LUN widoczny jako dysk
 LUN – dysk, partycja, plik
 Infrastruktura sieciowa - rozwód lub separacja ?
 Bootowanie z sieci
 Prawie jak BACKUP
 Wydajność zależna od użytych komponentów
 Bezproblemowa implementacja w środowiskach heterogenicznych
iSCSI Windows Server 2012
Cel, Pal – Target & Initiator
iSCSI Target
 Rola na serwerze
 Łączenie różnych typów zasobów: pliki VHD, dysk, partycja
 Bootowanie z sieci
 Block storage dla aplikacji
 Wysoka niezawodność – MPIO + Klastry
 Wspiera różno-systemowe inicjatory iSCSI
 Hyper-V 2008 VHD (do 2 TB)
iSCSI Target – TAK
 Hyper-V 2012 VHDx
iSCSI Target – NIE
iSCSI Windows Server 2012
Cel, Pal – Target & Initiator
Bootowanie z sieci
•
•
•
•
1 Goldern Image + różnicowy VHDs/maszyna
Do 256 maszyn
PXE lub boot support NIC
Zalecana przepustowość 10Gb/s
Block storage dla aplikacji
• Dostęp na poziomie urządzenia dla aplikacji, które mają problemy z
działaniem w trybie dostępu na poziomie pliku
Wysoka niezawodność
• Budowa systemów klastrowych na poziomie gospodarza i gościa
iSCSI Windows Server 2012
Cel, Pal – Target & Initiator
iSCSI Initiator
 Usługa w systemie operacyjnym
 Domyślna instalacja od Windows Vista (nie dotyczy Starter Edition)
 Zarządzanie przez GUI lub PowerShell
 Wspiera MPIO
 Wsparcie dla IPSec
Szefie, ale jak to …
RAID – Po której stronie
Szefie, ale jak to …
Panie Reżyserze – Scenariusz 1
Szefie, ale jak to …
Panie Reżyserze – Scenariusz 2
Szefie, ale jak to …
Panie Reżyserze – Scenariusz 3
Szefie, ale jak to …
Panie Reżyserze – Scenariusz 4
Szefie, ale jak to …
Panie Reżyserze – Scenariusz 5
Szefie, ale jak to …
Panie Reżyserze – Scenariusz 6
Szefie, ale jak to …
Panie Reżyserze – Scenariusz 6
MPIO – Multipath I/O
 Do 32 ścieżek pomiędzy „zasobem dyskowym” a hostem – read/write/boot
 Niezależny od protokołu: Fibre Chanel (FC), Internet SCSI (iSCSI), Serial Atached Storage
(SAS)
 Minimum Windows Server 2008
 Wymagana redundancja na wielu poziomach:
 Storage
 Zapasowe serwery
 Klastry
 Urządzenia sieciowe i połączenia
 Kosztowne wdrożenie
 Problemy z przepustowością przy wielu połączeniach – Problem najsłabszego ogniwa
Materiały
Introduction of iSCSI Target in Windows Server 2012
Materiały
www.microsoft.com/learning
http://microsoft.com/technet
http://microsoft.com/msdn
Koniec

similar documents