Variante ale magistralei PCI

Report
Variante ale magistralei PCI
Magistrala PCI-X
Magistrala PCI Express
Variante pentru calculatoare portabile
Variante pentru sisteme industriale
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
1
Variante pentru calculatoare portabile
Mini PCI
Standarde PCMCIA
CardBus
ExpressCard
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
2
Specificații adăugate la versiunea PCI 2.2
Standard pentru perifericele dispozitivelor
mobile: modemuri, plăci de rețea, plăci de
sunet, controlere de discuri
Definește o placă de extensie cu
dimensiuni reduse → echivalentă
funcțional cu o placă PCI obișnuită
Utilizează o magistrală de 32 biți, 33 MHz
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
3
Conexiuni de alimentare: 3,3 V
Consum de putere maxim al plăcilor Mini
PCI: 2 W
S-a adăugat semnalul suplimentar
CLKRUN#
Permite pornirea și oprirea ceasului
magistralei pentru gestiunea puterii
consumate
Formate: Type I, Type II, Type III
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
4
Type I: 70 x 45 mm, înălțime de 5,5 / 7,5
mm
Conector stivă, 100 pini
Type II: 78 x 45 mm, înălțime de 5,5 / 17,5
mm
Conector stivă, 100 pini
Au conectori RJ11 sau RJ45 montați
Type III: 60 x 50 mm, înălțime de 2,4 mm
Conector lateral, 124 pini
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
5
Mini PCI Express (Mini PCIe)
Se bazează pe magistrala PCIe (x1)
Dimensiuni reduse: 30 x 51 mm
Placă cu lungime înjumătățită: 30 x 27 mm
Conector lateral, 52 pini
Conexiuni pentru magistralele SMBus și USB
2.0, diode LED, cartelă SIM (aplicații GSM)
Extensie pentru o altă bandă PCIe
Conexiuni de alimentare: 1,5 V și 3,3 V
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
6
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
7
Variante pentru calculatoare portabile
Mini PCI
Standarde PCMCIA
CardBus
ExpressCard
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
8
Diferite standarde elaborate de asociația
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association)
Compatibile cu standardele JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)
Primele standarde: PCMCIA 1.0, 2.0, 2.1
Următoarele standarde: PC Card 5.0, … , PC
Card 8.0
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
9
Inițial, standardele s-au elaborat numai
pentru memorii
Ulterior, standardele au fost extinse pentru
diferite periferice
Plăcile de extensie pot fi conectate și
deconectate în timpul funcționării
Primele plăci: PC Card  nu se mai
utilizează
Interfață bazată pe magistrala ISA (16 biți)
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
10
Exemple de aplicații
Adaptoare pentru memorii (SD, MMC,
CompactFlash, MemoryStick etc.)
Adaptoare de rețea Ethernet
Adaptoare de rețea fără fir
Camere digitale
Plăci GPS (Global Positioning System)
Dispozitive de securitate
Unități de discuri
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
11
Variante pentru calculatoare portabile
Mini PCI
Standarde PCMCIA
CardBus
ExpressCard
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
12
Plăci de extensie introduse în versiunea 5.0
a standardului PC Card
Sunt bazate pe magistrala PCI
Echivalente funcțional cu un sistem PCI de 32
biți (33 MHz)
Îmbunătățiri față de plăcile PC Card:
Posibilitatea unor dispozitive master  DMA
Tensiune de alimentare mai redusă (3,3 V)
Un nou mod audio digital utilizând modulația
în lățime a impulsurilor (PWM)
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
13
Arhitectura software este aceeași cu cea
pentru plăcile PC Card
Socket Services
Card Services
Plăcile CardBus trebuie să consume un
curent limitat până la configurarea lor
Se citesc informațiile din structura CIS (Card
Information Structure)
Se determină tensiunea și protocolul electric
care sunt necesare
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
14
Posibilitatea unor plăci cu funcții multiple
(până la 8)
Conector cu 68 de pini (2 x 34)
Dimensiuni ale plăcilor: 85,6 x 54 mm
Trei tipuri de plăci, în funcție de grosime:
Type I: 3,3 mm  memorii
Type II: 5 mm  diferite periferice
Type III: 10,5 mm  unități de discuri
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
15
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
16
Variante pentru calculatoare portabile
Mini PCI
Standarde PCMCIA
CardBus
ExpressCard
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
17
Au înlocuit plăcile CardBus
Performanțe superioare
Dimensiuni mai reduse
Costuri mai mici
Utilizează magistrala serială PCI Express
sau USB (Universal Serial Bus)
Elimină controlerul CardBus
Conexiuni directe la porturile PCI Express sau
USB ale calculatorului
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
18
Module ExpressCard
Lungime de 75 mm, grosime de 5 mm
ExpressCard/34: lățime de 34 mm
ExpressCard/54: lățime de 54 mm
Pentru ambele tipuri de module, se
utilizează același conector  26 pini
Contacte cu lamele aflate pe modulul
ExpressCard
Proiectate pentru fiabilitate și durabilitate
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
19
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
20
Interfețe
PCI Express: o bandă (x1); 2,5 Gbiți/s în
ambele direcții
USB: vitezele definite de specificațiile USB
2.0 (1,5 Mbiți/s; 12 Mbiți/s; 480 Mbiți/s)
Un modul poate utiliza una sau ambele
interfețe
Două semnale pentru o magistrală serială
SMBus (System Management Bus)
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
21
Alte caracteristici
Posibilitatea de a insera și elimina modulele
în timpul funcționării (“hot plug”)
Se utilizează posibilitățile de autodetecție și
configurare ale magistralelor PCI Express și
USB
Modulele se pot plasa în stări cu consum
redus de energie  detectează și răspund la
cererile de revenire la regimul normal
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
22
Variante ale magistralei PCI
Magistrala PCI-X
Magistrala PCI Express
Variante pentru calculatoare portabile
Variante pentru sisteme industriale
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
23
Variante pentru sisteme industriale
PCI-104
PCI/104-Express și PCIe/104
Placa mezanin PMC
Placa mezanin XMC
CompactPCI
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
24
Aplicații: militare, de telecomunicații,
automatizări
Cerințe: fiabilitate, întreținere simplă
Calculatoare de birou:
Plăci de extensie inserate în conectori cu
lamele
Se utilizează plăci de bază active
Într-un mediu industrial sau militar, apar
solicitări mecanice ale plăcii de bază
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
25
Fiabilitate ridicată:
Conectori cu pini metalici și socluri
Panouri frontale pentru fixare, ghidaje
Plăci de bază pasive – numai conectori
Întreținere simplă:
Timp redus necesar reparațiilor – defectele
unei plăci de bază pasive sunt rare
Înlocuirea simplă a plăcilor
De obicei, se utilizează magistrala VME
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
26
Variante pentru sisteme industriale
PCI-104
PCI/104-Express și PCIe/104
Placa mezanin PMC
Placa mezanin XMC
CompactPCI
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
27
Standard elaborat de PC/104 Consortium,
www.pc104.org
Destinat pentru sisteme care funcționează
în medii industriale
Specifică o placă cu dimensiunile 90 x 96
mm care utilizează magistrala PCI
Se bazează pe standardele anterioare
PC/104 și PC/104-Plus
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
28
PC/104
Se utiliza magistrala ISA (Industry Standard
Architecture)
PC/104-Plus
S-a adăugat un conector pentru magistrala
PCI (32 de biți, 33 MHz)
Plăcile PCI-104 conțin numai conectorul
PCI
Mai multe plăci PCI-104 se pot stivui
pentru a construi sisteme mai complexe
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
29
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
30
O stivă de plăci trebuie să conțină cel puțin
o placă UCP
Stiva poate conține plăci PC/104, PC/104Plus și PCI-104
Maxim 4 plăci pentru periferice  datorită
specificațiilor PCI
Plăcile PC/104-Plus și PCI-104 pentru
periferice trebuie conectate de aceeași parte
a plăcii UCP
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
31
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
32
Avantaje:
Dimensiuni compacte
Conectori cu fiabilitate ridicată → pini
metalici și socluri
Aplicații:
Echipamente de comunicație
Instrumente medicale
Sisteme de control industrial
Robotică
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
33
Variante pentru sisteme industriale
PCI-104
PCI/104-Express și PCIe/104
Placa mezanin PMC
Placa mezanin XMC
CompactPCI
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
34
PCI/104-Express și PCIe/104 (1)
Specificații elaborate de PC/104
Consortium
PCI/104-Express
O magistrală PCIe (x16) și o magistrală PCI
PCIe/104
Nu conține magistrala PCI
Două tipuri ale plăcilor PCIe/104: Type 1 și
Type 2
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
35
PCI/104-Express și PCIe/104 (2)
Caracteristici comune Type 1 și Type 2
Patru legături PCIe x1
Două interfețe USB 2.0
Semnale de alimentare: +3,3 V; +5 V; +12 V
Magistrală SMBus
Type 1
O legătură PCIe x16  poate fi configurată
ca două legături PCIe x8 sau două legături
PCIe x4
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
36
PCI/104-Express și PCIe/104 (3)
Type 2
Două legături PCIe x4
Două interfețe USB 3.0
Două interfețe SATA (Serial ATA)
Magistrală LPC (Low Pin Count)  conectarea
perifericelor de viteză redusă la UCP
Baterie pentru un ceas de timp real
Plăcile periferice PCIe x1, PCIe x4, USB 2.0
se pot conecta la ambele tipuri de plăci UCP
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
37
Variante pentru sisteme industriale
PCI-104
PCI/104-Express și PCIe/104
Placa mezanin PMC
Placa mezanin XMC
CompactPCI
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
38
Este așezată în plan paralel cu placa de bază
Nu necesită un conector suplimentar pe placa
de bază
Scopul:
Extinderea funcțiilor plăcii de bază dacă nu
există spațiu suficient
Extinderea unei plăci de bază cu funcții specifice
de I/E
Standardul pentru placa mezanin comună CMC
(Common Mezzanine Card), IEEE 1386
Pentru magistralele VME, Multibus II
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
39
Conține și standardul pentru placa mezanin
PCI (PMC - PCI Mezzanine Card), IEEE 1386.1
PMC specifică o placă PCI conectată la o
placă UCP (de obicei, VME)
Se poate atașa o placă PMC dublă sau două
plăci PMC simple în paralel cu o placă VME
Plăcile PMC asigură o configurație necesitând
un spațiu redus
Nu se înlocuiește magistrala VME
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
40
Plăci PMC montate pe o placă VME64
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
41
Conectori mezanin
Până la patru conectori pe o placă PMC
Cei mai utilizați: conectori cu 64 de pini
P1 și P2: semnale PCI de 32 de biți
P3: semnale PCI de 64 de biți
P4 (opțional): semnale de I/E
Tipuri de plăci mezanin PMC
Procesoare; plăci grafice; plăci de memorie;
plăci pentru interfețe de I/E
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
42
Placă grafică PMC
© Concurrent Technologies Plc, Concurrent Technologies Inc.
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
43
Variante pentru sisteme industriale
PCI-104
PCI/104-Express și PCIe/104
Placa mezanin PMC
Placa mezanin XMC
CompactPCI
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
44
Placa mezanin XMC (1)
Standard elaborat de asociația VITA
(VME International Trade Association)
Standardul VITA 42.0: specificații de bază
Se extinde placa mezanin PMC cu noi
conectori pentru interfețe seriale
P11 .. P14: aceiași conectori ca și conectorii
P1 .. P4 ai plăcii mezanin PMC
P15, P16: conectori cu densitate ridicată (114
pini) pentru interconexiuni seriale
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
45
Placa mezanin XMC (2)
Conectorii P15, P16 conțin:
Pini pentru 10 semnale diferențiale pentru
fiecare direcție
Conectorul P16 conține și pini de I/E
definiți de utilizator  diferite interfețe
Specificațiile de bază nu indică protocolul,
tipul semnalelor, nivelele de tensiune
VITA 42.3: PCI Express
VITA 42.4: HyperTransport
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
46
Variante pentru sisteme industriale
PCI-104
PCI/104-Express și PCIe/104
Placa mezanin PMC
Placa mezanin XMC
CompactPCI
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
47
Standard elaborat de grupul PICMG
(PCI Industrial Computer Manufacturers
Group), www.picmg.org
Destinat înlocuirii magistralei VME cu
magistrala PCI
Majoritatea aplicațiilor industriale utilizau
magistrala VME
S-a combinat formatul Eurocard cu
magistrala PCI → standard industrial
deschis
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
48
Se poate utiliza o magistrală PCI de 32 sau
64 de biți
Plăci Eurocard 3U:
Un conector pentru magistrala PCI, 32 biți (J1)
Un conector opțional (J2) pentru magistrala
PCI de 64 biți sau pini de I/E definiți de
utilizator
Plăci Eurocard 6U:
Conectori J1 și J2
Până la trei conectori pentru pini de I/E
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
49
Conectarea a până la 7 plăci de extensie,
fără utilizarea unei punți
Conectori de calitate ridicată: pini și socluri,
220 de pini, pasul de 2 mm
Un număr mare de pini de masă
De obicei, plăcile sunt interconectate
printr-o placă de bază pasivă
Fixate pe toate marginile
Orientate pe verticală
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
50
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
51
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
52
Extensii ale standardului CompactPCI
PICMG 2.1
Posibilitatea adăugării sau eliminării plăcilor
în timpul funcționării (Hot Swap)
PICMG 2.5
Aplicații de telefonie
Magistrală auxiliară pentru transferul datelor
TDM (Time Domain Multiplex)
PICMG 2.16
Comunicația între module prin rețea Ethernet
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
53
CompactPCI Express: o magistrală PCIe
CompactPCI Serial
Topologie stea: conexiuni seriale punct la punct
O placă sistem, până la 8 plăci pentru periferice
Noi conectori pentru rate de transfer ridicate
Magistrală PCIe: până la 16 benzi
Interfață Serial ATA (SATA)
Interfață USB: 2.0 sau 3.0
Interfață Ethernet: 10 Gbiți/s
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
54
Avantaje:
Se utilizează aceleași circuite și module
software ca și la sistemele PCI (PCIe) de birou
Circuitele PCI (PCIe) au costuri reduse
Aplicații:
Automatizări industriale
Sisteme de control și achiziții de date în timp
real
Sisteme militare
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
55
Plăcile de extensie Mini PCI și CardBus
utilizează o magistrală PCI paralelă (32 de biți)
Plăcile Mini PCI Express au înlocuit magistrala
paralelă PCI cu cea serială
Plăcile Express Card au înlocuit plăcile CardBus
Pot utiliza magistrala PCIe sau USB
Plăcile pentru sisteme industriale trebuie să
aibă fiabilitate ridicată și să permită
întreținerea simplă
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
56
Plăcile PCI-104 și PCIe/104 au dimensiuni
compacte și pot fi stivuite fără o placă de bază
Plăcile mezanin PMC și XMC permit extensia
simplă și eficientă a unei plăci UCP
Plăcile CompactPCI permit înlocuirea
magistralei VME cu magistrala PCI
Utilizează formatul standard Eurocard
Plăcile CompactPCI Serial pot utiliza diferite
tipuri de interfețe seriale
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
57
Caracteristici ale plăcilor Mini PCI
Caracteristici ale plăcilor Mini PCI Express
Caracteristici ale plăcilor CardBus
Avantaje ale plăcilor ExpressCard
Caracteristici ale plăcilor ExpressCard
Caracteristici ale plăcilor PCI-104
Caracteristici ale plăcilor mezanin PMC și XMC
Caracteristici ale plăcilor CompactPCI
Caracteristici ale plăcilor CompactPCI Serial
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
58
1. Care sunt principalele caracteristici ale
modulelor ExpressCard?
2. Care sunt principalele cerințe ale
sistemelor destinate aplicațiilor
industriale?
3. Care sunt tehnicile utilizate la plăcile
CompactPCI pentru a crește numărul de
plăci conectate la placa de bază?
04.11.2014
Sisteme de intrare/ieșire și echipamente periferice (03-3)
59

similar documents