Realismus ve svět. lit. – Balzac

Report
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.2.13
Vytvořeno:
Ověřeno:
20. 03. 2013
DD. 03. 2013
Třída:
2. OA, 2. VE
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
2.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:žádné
1 vyučovací hodina
Klíčová slova:
Honoré de Balzac, Lidská komedie, encyklopedický román,
analýza francouzské společnosti, kritickorealistický román
Anotace:
Žák se z prezentace dozví o francouzském realismu, kritickém realismu a jeho
zakladateli Honoré de Balzacovi a jeho nejvýznamnějších dílech. V závěru
prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.
Ve světové literatuře
• (1799- 1850)
• Zakladatel realismu,
analyzoval francouzskou
společnost ve všech jejích
podobách – od francouzské
revoluce
• Důkladný popis různých
prostředí i postav všech
společenských vrstev
• Měšťácká dravost,
mamonářství, touha po moci
a zisku, pokrytectví
• Toužil zbohatnout a být slavný, velký dříč (chrlil jeden román za
druhým, prý v jednom roce napsal až 20!)
• Snaha vyrovnat se aristokratické společnosti – rozmařile utrácel
peníze za přepychové obleky a nábytek apod.
• Venkovský původ zastíral šlechtickou podobou svého jména
• Zadlužení, věřitelé, ze strachu z vězení pro dlužníky psal svá
nejlepší díla
• Vystudoval práva, odstěhoval se do Paříže, krátce vlastnil
tiskárnu – zkrachoval
• Zprvu, aby měl z čeho žít ,psal tzv. „černé romány“, umělecky
zcela podprůměrné. (dobrodružné knihy plné exotiky, korzárů,
svedených panen a ušlechtilých hrdinů)
• psal je pod pseudonymem – styděl se za ně, ale vydělal si, brzy
utratil. Stále jej pronásledují dluhy, různé jeho výdělečné podniky
zkrachovávají,
• touží proniknout do aristrokratické společnosti a získat finančně
nezávislé postavení, ale bez úspěchu, neustále splácí dluhy
• velkou naději vkládá do sňatku s pohádkově bohatou polskou
šlechtičnou Evelynou Hanskou, svou dlouholetou přítelkyní. Pronikl
konečně do aristokratické společnosti, mohl tvořit bez existenčních
starostí, ale brzo po svatbě umírá.
• Lidská komedie – cyklus Balzacových románů, celkovou vizi
načrtl v roce 1834.
• Chtěl vykreslit obraz společnosti a civilizace své doby, které se
mu zdály úpadkové. Cyklus románů měl být historií lidského
srdce a vztahů. V tomto díle vystihl přelom dvou společenských
epoch, aristokratického feudalismu a měšťanského kapitalismu.
Svými sympatiemi stál na straně aristokracie. Kriticky vylíčil
francouzské měšťanstvo v jeho dravém nástupu k moci.
•
•
•
•
•
Své dílo rozvrhl Balzac do tří částí.
První, nejrozsáhlejší, se nazývala „studie mravů“ (111 románů)
Druhou část, „filosofickou studii“, mělo tvořit 27 románů
Třetí část- „analytická studie“ měla obsahovat 5 románů.
Z celkového počtu 143 knih Lidské komedie jich stihl napsat 95 a
vystupuje v nich přes 2000 postav.
• Ustřední trilogii Lidské komedie tvoří romány Otec Goriot,
Ztracené iluze a Lesk a bída kurtizán
• Jednotlivé díly na sebe volně navazují.
• Otec Goriot (1835)
• smutný osud bohatého kupce (jmění vydělal obchodem s nudlemi), jenž
veškeré své úsilí soustředil na blaho svých dcer (Anastazie a Delfina). Obě se
provdají do majetných rodin – Anastazie si za muže bere hraběte, Delfina
bankéře. Nyní bohaté dcery si velice rychle zvykají na život mezi smetánkou
a za svého otce, který jim dal první poslední, se stydí. Goriot zůstává sám,
zcela opuštěn a bez kontaktu se svými dětmi. Nakonec umírá v chudobě, sám
a opovrhován.
• Druhou dějovou linií románu je příběh studenta práv Rastignaca,
jenž se stará o umírajícího Goriota. Rastignac přišel do Paříže jako
chudý mladík, ale plný ctižádosti vyniknout. Zprvu je pobouřen
cynismem a chováním Goriotových dcer, ale záhy sám poznává,
že nadání, schopnosti a charakter nejsou k ničemu, nemá-li člověk
peníze. Sestřenice mu dává poučení, jak se má chovat ve
společnosti, chce-li něčeho dosáhnout: „Čím chladněji budete počítat,
tím rychleji půjdete nahoru. Bijte bez lítosti, budou se vás bát. Berte
ženy a muže jako dopravní koně, které zanecháváte zchvácené na
každé zastávce, tak dojdete až k vrcholům svých tužeb… Zmocní-li se
vás opravdový cit, ukryjte jej jako poklad, neprozraďte ho nikdy, byl
byste ztracen.“
Stává se chladnějším, vypočítavějším, skrývajícím své opravdové
city.
• Rastignac odhazuje všechny morální zásady a jde bezohledně
za svou kariérou. V tom ho podporuje i uprchlý galejník a zločinec
Vautrin.
Vautrin má vyléčit mladého hrdinu ze zbytků iluzí. Rastignac
se zprvu bouří proti jeho cynismu, a když je Vautrin odhalen jako
zločinec, mladistvé iluze Rastignacovy ještě na čas vítězí.
Když se však Rastignac dozví skutečnou tvář a minulost Vautrina,
ještě na chvíli se v něm objevuje jeho lepší stránka. Zprvu je sice
Rastignac otřesen smrtí Goriota, posléze již odhazuje veškeré
morální zásady a jde bezohledně budovat kariéru (stává se
dokonce milencem jedné z Goriotových dcer).
• V dalších románech pronikl Rastignac do velkého světa a stal se
politikem, který opustil ideály mládí a přijal Vautrinovu životní
filosofii (Za velkým jměním, nabytým neznámo jak, tají se vždycky
zločin, promlčený proto, že byl čistě proveden).
• Analýza soudobé společnosti, podrobné popisy města, ulic, domů,
zařízení bytu; jazyk charakterizuje postavu i prostředí; typicky
realistický román encyklopedický
• Ztracené iluze (3 svazky 1837 – 1843)
• sledují současně historii Luciena Rubempré, venkovského básníka,
který v Paříži poznává rub umělecké slávy. Úspěch uměleckého díla je závislý
na zájmech kliky, jíž umělec slouží, o talentech rozhodují nakladatelé, prodejnost
vládne i v divadelním světě.
Hrdina je postaven před rozhodnutí: žít čestně, ale odříkavě, nebo se zaprodat
a dosáhnout úspěchu. Lucien se dává na cestu žurnalisty, má úspěchy, podléhá
morálnímu rozkladu, navíc usiluje o získání šlechtického titulu, ale nakonec padá
do léčky, kterou mu připravili nepřátelé. Přichází o všechno a vrací se zpět na
venkov.
• Jakousi morální protiváhou je v románu Lucienův venkovský přítel,
vynálezce David Séchard, jenž sice žije poctivě, věří, že svou prací
dosáhne významného postavení, ale falešné směnky, které v Paříži
jeho jménem Lucien podepsal, ho přivádějí nejen k bankrotu, ale i
do vězení pro dlužníky. Lucienovi dochází jeho vina, seznamuje se
se záhadným kanovníkem Herrerou, což není nikdo jiný než uprchlý
trestanec Vautrin, a za slib poslušnosti získává peníze, jež
pomáhají Davidovi nejen z vězení, ale i k rozvoji jeho tiskárny.
• Lesk a bída kurtizán (1838 – 1847)
• tetralogie, která přibližuje propojení pařížského podsvětí se světem bankéřů.
Opět se zde setkáváme s Lucienem, hrdinou předchozího románu, (naučil se
„umění žít“, žene se jen za milostným uspokojením nebo společenským
úspěchem), jenž však v závěru tohoto příběhu ukončuje svůj život sebevraždou
ve vězení. Na jeho povahu doplácí i milenka Ester – kurtizána, kterou
společenské podmínky vehnaly do role ženy obšťastňující mužskou společnost,
jíž však hluboce pohrdá.
• Evženie Grandetová (1834)
• Autorův vrcholný román
• tragický příběh ubohé dcery bohatého a neuvěřitelně lakotného obchodníka
Grandeta
• román je zároveň znamenitým obrazem francouzské měšťácké společnosti
první poloviny 19. století.
• tragický příběh nešťastné lásky třiadvacetileté Evženie, jež je spolu s matkou
plně ovládána despotickým a skrblickým otcem Felixem. Ten ničí štěstí své
dcery jen proto, aby vyplacením věna nezmenšil své bohatství.
• Šagrénová kůže (1831)
• román s pohádkově fantastickými prvky. Řadí se do skupiny filozofické.
• česky Oslí kůže
• ústředním tématem je tajemná kůže – talisman, která svému majiteli splní
každé přání, ale zároveň zmenšuje jeho lidské štěstí.
• Kdo byl Honoré de Balzac?
• Zakladatel realismu, analyzoval francouzskou společnost ve
všech jejích podobách – od francouzské revoluce
• Balzac psal tzv. černé romány. Proč je psal a co o
nich víte?
• Psal je, aby měl z čeho žít.
• Psal je pod pseudonymem.
• Umělecky zcela podprůměrné.
• Dobrodružné knihy plné exotiky, korzárů, svedených panen a
ušlechtilých hrdinů.
• Balzac napsal Lidskou komedii. Co o tomto díle
víte?
• cyklus Balzacových románů, celkovou vizi načrtl v roce 1834.
• Chtěl vykreslit obraz společnosti a civilizace své doby, které
se mu zdály úpadkové. Cyklus románů měl být historií
lidského srdce a vztahů.
• Své dílo rozvrhl Balzac do tří částí.
• Kdo byl otec Goriot? Co o této postavě víte?
• bohatý kupec (jmění vydělal obchodem s nudlemi), jenž
veškeré své úsilí soustředil na blaho svých dcer
• Dcery se provdají do majetných rodin, velice rychle si zvykají
na život mezi smetánkou a za svého otce, který jim dal první
poslední, se stydí.
• Goriot zůstává sám, zcela opuštěn a bez kontaktu se svými
dětmi. Nakonec umírá v chudobě, sám a opovrhován.
• Co víte o díle „Lesk a bída kurtizán“?
• Tetralogie
• přibližuje propojení pařížského podsvětí se světem bankéřů.
• Uveďte název románu zobrazujícího tragický příběh
dcery bohatého a lakomého obchodníka.
• Evženie Grandetová
• Jak se jmenuje román s pohádkově fantastickými
prvky?
• Šagrénová kůže
• Co je encyklopedický román?
• Analyzuje soudobou společnost, vytváří kritický obraz
společnosti, typické jsou podrobné popisy města, ulic, domů,
bytu, jazyk charakterizuje postavu i prostředí
• přibližuje propojení pařížského podsvětí se světem bankéřů.
• Obrázky:
• Honoré de Balzac. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-03-31].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Honoré_de_Balzac
 Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.2.14 - Realismus ve
světové literatuře 2 - Gustav Flaubert
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá
vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.

similar documents