Čaro a úžitok prírodných záhrad

Report
Prírodné záhrady – čarovné a užitočné.
• Nedotknutá príroda je
oddávna miestom, kde
načerpávame energiu.
• Prírodné záhrady sú nielen
miestom, kde môžeme
pestovať zdravú zeleninu,
ale sú aj zdrojom sily pre
naše vedomie.
• Príroda sa dá vnímať iba
srdcom.
• Zmenou vedomia môže dôjsť
ku zmene hodnôt.
Divoká príroda vplýva na naše
vedomie
Príroda človeka inšpiruje
Podmienky prírodných záhrad
• Nepoužívame umelé hnojivá
• Nestriekame chemickými postrekmi
• Nepoužívame rašelinu, vyčerpateľný zdroj
Semináre o prírodných záhradách
•
•
•
•
•
•
•
•
Odborná stránka
Veľa praktických činností
Interaktívne hry s prírodou
Intuitívne vnímanie prírody
Zámerné pozorovanie živlov
Komunikácia s bytosťami
Prehlbovanie vzťahu k Zemi rituálmi
Meditatívne techniky
Kvalitná pôda je základ zdravej
záhradky
Kompostovací záhon v tvare
kľúčovej dierky
Mulčovanie v jedlom lese
Nájdi svoj
strom
Škriatkovský les – vnímame
Nie len myseľ, ale aj zmysly si
pamätajú
Pocity uložené do kresieb
Prírodné mandaly - zdroj
nezabudnuteľného zážitku
Ticho pri pani Lipke
Moje dizajnérske návrhy za rok
2012-2013
•
•
•
•
Vzdelávacie centrum Lovinka
Škola v Dolnom Kubíne
Mestská záhrada Tônik v Poprade
Mestská komunitná záhrada
Benického v BB
• Súkromné záhrady
Lovinka
Dolný
Kubín
Nabitý kryštálik hádžeme do jazierka
Poprad
Miesto pre mozaiku
Banská
Bystrica
Súkromná záhrada - Ponická Huta
Ďalšie podmienky prírodnej
záhrady
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prirodzená lúka, alebo prvky lúky
Ponechanie divokých porastov
Divoký kútik
Mimoriadne stanoviská
Listnaté stromy
Kvety a kvitnúce trvalky
Živý plot z planých kríkov
Kompost
Domčeky pre zvieracích pomocníkov
Využitie dažďovej vody
Mulčovanie
Prevaha jedlých rastlín, bylinky, zelenina
Ako zvýšiť vzťah ľudí k záhradám?
• Naplnením prianí všetkých užívateľov
• Zapojením do projektovania a
podieľaním sa na realizácii
• Zažitím hlbokého prepojenia s miestom
zážitkovými technikami a meditáciami
Kontakt
Alena Mojzešová
0918 231 163
[email protected]

similar documents