GTIN - GS1 Polska

Report
Nowoczesne metody
kodowania informacji
zawartych w kodach kreskowych i RFID
Piotr Frąckowiak
ILiM – GS1 Polska
1
©2011 ILiM – GS1 Polska
MOVIDA Conferences | Warszawa
| 07.12.2011
Agenda
• Informacje o systemie GS1:
o identyfikacja
o standardowe symboliki kodowe
o znaczniki EPC/RFID
• Etykieta logistyczna GS1 w
otwartych łańcuchach dostaw i
Automatyczne Gromadzenie
Danych (ADC)
• GS1 DataMatrix – symbolika 2D w
ochronie zdrowia
• GS1 DataBar – (r)ewolucja w
detalu
2
©2011 ILiM – GS1 Polska
Informacje
o systemie GS1
3
©2011 ILiM – GS1 Polska
Gdy nie ma standardów…
Obecnie nie ma jednego
globalnego standardu
rozmiaru butów!
Dlatego firmy muszą:
• znakować takie same buty różnie dla
różnych krajów
• specyfikować prawidłowy rozmiar na
dokumentach zamówienia, zakupu,
fakturach i etykietach dostawy
• rozróżniać lokalne specyfikacje
Rezultat?
Dodatkowe koszty
obciążające klienta!
4
©2011 ILiM – GS1 Polska
GS1 – jeden globalny język biznesu
W pełni zintegrowana organizacja, powstała w 2005 roku
z połączenia EAN i UCC
• ponad 30 lat doświadczenia
• 108 organizacji krajowych
• ponad milion firm – użytkowników systemu,
w 150 krajach
• ponad 20 sektorów (FMCG, ochrona zdrowia,
transport, wojsko, …)
• ponad 7 miliardów transakcji każdego dnia
GS1 jest najczęściej stosowanym systemem standardów na świecie
5
©2011 ILiM – GS1 Polska
Architektura marki GS1
Ogólne korzyści:
Poprawienie efektywności i przejrzystości łańcucha dostaw
Rozwiązania: POS/zarządzanie zapasami/zarządzanie zasobami/traceability
Usługi: globalne (GSMP, GEPIR, Globalny Rejestr, LEARN)
& lokalne (certyfikacja, implementacja, szkolenie)
•Produkty i usługi GS1
zintegrowany system standardów
Wspólne identyfikatory (GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, EPC)
6
©2011 ILiM – GS1 Polska
Co identyfikują
globalne identyfikatory GS1?
• Jednostki handlowe: jednostka, która może być
wyceniana, zamawiana i fakturowana w dowolnym
punkcie łańcucha dostaw
• Jednostki logistyczne: jednostka stworzona dla
potrzeb magazynowania i / lub transportu 
potrzeba zarządzania i śledzenia w łańcuchu dostaw
• Lokalizacje: fizyczne, funkcjonalne i prawne
wymagające szczegółowej identyfikacji
• Zasoby: środki trwałe i zwrotne
• Relacje usługowe
• Dokumenty
• Wysyłki i Przesyłki
7
©2011 ILiM – GS1 Polska
Globalne identyfikatory GS1
identyfikacja
jednostek
handlowych
(towarów)
 GTIN
(GTIN-8, GTIN-12,
GTIN-13, GTIN-14)
8
identyfikacja
jednostek
logistycznych
(np. palet)
 SSCC
identyfikacja
lokalizacji
 GLN
©2011 ILiM – GS1 Polska
Rodzaje kodów kreskowych GS1
EAN/UPC
Nazwa
Pojemność
GTIN
Wielokierunkowy
Dla
detalu:
9
UPC-A
numeryczny
12
GTIN-12


EAN-13
13
GTIN-13


UPC-E
EAN-8
12
8
GTIN-12


GTIN-8


©2011 ILiM – GS1 Polska
Rodzaje kodów kreskowych GS1
ITF-14
Pojemność
14 numeryczny
GTIN
12, 13, 14
Dla detalu:
Wielokierunkowy
10


©2011 ILiM – GS1 Polska
Rodzaje kodów kreskowych GS1
GS1 DataBar
Pojemność
GTIN
Wielokierun
kowy:
11
14n
8,12,13,14

14n
8,12,13,14

74n / 41an
74n / 41an
wszystkie numery GS1 i IZ


14n
8,12,13,14

14n
14n
8,12,13,14

8,12,13,14

©2011 ILiM – GS1 Polska
Rodzaje kodów kreskowych GS1
GS1 DataMatrix
Pojemność
GTIN
3116 numerycznych 2335 alfanumerycznych
identyfikatory GS1 i IZ
Dla detalu:

*
Wielokierunkowy
12
©2011 ILiM – GS1 Polska
Rodzaje kodów kreskowych GS1
GS1-128
Pojemność
GTIN
Dla detalu:
Wielokierunkowy
13
48 alfanumerycznych
wszystkie numery GS1 i IZ


©2011 ILiM – GS1 Polska
Kod GS1-128 i Identyfikatory
Zastosowania GS1 (IZ)
• IZ (01) numer GTIN
• IZ (15) data ‘Najlepsze do’
• IZ (10) oznaczenie partii prod.
n14
n6
an..20
(01) 05901234560016 (15) 110628 (10) ABC123
14
©2011 ILiM – GS1 Polska
Etykieta logistyczna GS1
15
©2011 ILiM – GS1 Polska
RFID – nowa technologia, nowe
możliwości
16
©2011 ILiM – GS1 Polska
SGTIN – „seryjny” GTIN
K
0 590 1234
56789
GTIN
SGTIN
4805
123456789012
010110101001011010101011110010101010111010101010101111110110111100110110001110011100101110001011
zawsze 96 bitów
17
©2011 ILiM – GS1 Polska
Sieć EPCGlobal
Bezpieczna wymiana
internetowa
FIRMA 2
FIRMA 1
Autoryzacja
Wewnętrzne systemy
(ERP, WMS itp.)
Wewnętrzne systemy
(ERP, WMS itp.)
Czytniki
Czytniki
Prywatna sieć 2
Prywatna sieć 1
znaczniki na paletach
18
©2011 ILiM – GS1 Polska
Etykieta logistyczna GS1
w otwartych łańcuchach dostaw
i Automatyczne Gromadzenie Danych
(ADC)
19
©2011 ILiM – GS1 Polska
Po co, dlaczego, w jaki sposób?
• Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i
bezbłędnych informacji na temat jednostki, na której jest
umieszczona, w postaci czytelnej maszynowo i wzrokowo
• Umożliwia identyfikację każdej jednostki wysyłkowej w różnych
punktach i w różnym czasie, w całym łańcuchu dostaw
• Stosuje się ją do wszystkich rodzajów jednostek wysyłkowych,
w aplikacjach logistycznych i transportowych, gdzie konieczna jest
kontrola poszczególnych jednostek i grup jednostek, które stanowią
część tego samego transportu
• Standard etykiety opracowany jest przez GS1, przy współpracy
przedstawicieli producentów, detalistów, przewoźników oraz
organizacji krajowych GS1. Opiera się on na standardzie
Identyfikatorów Zastosowania GS1 i wykorzystuje symbolikę GS1-128
• Etykieta zawiera informacje o: jednostce, transporcie i kliencie
20
©2011 ILiM – GS1 Polska
Projekt HELL
• Ujednolicone definicje jednostki logistycznej standardowej i niestandardowej
• Wspólne podejście do podziału typów jednostek logistycznych:
Standardowa
jednostka logistyczna
Niestandardowa
jednostka logistyczna
Zawartość
jednorodna
zamawiana regularnie
jednorodna zawartość
zamawiana
sporadycznie
jednorodna zawartość
Zawartość
niejednorodna (mix)
zamawiana regularnie
niejednorodna
zawartość
zamawiana
sporadycznie
niejednorodna
zawartość
• 4 typy, 7 rodzajów i 12 przykładów jednostek logistycznych
• jedyna obowiązkowa informacja – SSCC z IZ (00)
21
©2011 ILiM – GS1 Polska
SSCC – struktura numeru
obowiązująca w Polsce
Cyfra
uzup.
Prefiks polskiej
organizacji
krajowej GS1
Numer firmy
(jednostki kodującej)
Numer seryjny
Cyfra
kontrolna
I
590
J1 J2 J3 J4
S1 S2 S3 S 4 S5 S6 S7 S8 S9
K
I
590
J1 J2 J3 J4 J5
S1 S2 S 3 S4 S5 S6 S7 S8
K
I
590
J 1 J2 J3 J4 J5 J6
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
K
I
590
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
S1 S 2 S3 S4 S5 S6
K
•
Numer SSCC — do czego służy?
•
•
•
•
22
jedyna obowiązkowa informacja na każdej etykiecie logistycznej
identyfikacja jednostki logistycznej, niezależnie od jej zawartości
numer referencyjny w całym łańcuchu dostaw
klucz do transakcji z zastosowaniem EDI
©2011 ILiM – GS1 Polska
Dane na etykiecie
Dane obowiązkowe
Dane zalecane
SSCC
Jest jedn. handlową:
GTIN jedn. logist. z IZ (01)
Nie jest jedn. handlową:
GTIN zawartości z IZ (02)
+ liczba jednostek zawartych
wewnątrz z IZ (37)
SSCC
GTIN zawartości z IZ (02)
+ liczba jednostek zawartych
wewnątrz z IZ (37)
standardowa
niejednorodna
SSCC
Jest jedn. handlową:
GTIN jedn. logist. z IZ (01)
Nie jest jedn. handlową:
–
niestandardowa
niejednorodna
SSCC
–
Typ jednostki logistycznej
standardowa
jednorodna
niestandardowa
jednorodna
23
©2011 ILiM – GS1 Polska
Typy jednostek logistycznych
GTIN1
GTIN1
GTIN2
GTIN2
 Standard homogeneous:
variable measure
measure
variable
SSCC with AI (00)
- GTIN2 with leading “9”
with AI (01)*
- one of the measures:
- GTIN1 with leading “9”
with AI (02)
- quantity of boxes with
AI (37)
- one of the measures:
 net weight (kg) with AI
(310n)
 length (m) with AI
(311n)
 area (m2) with AI
(314n)
 net volume (l) with AI
(315n)
24
or
 net weight (kg) with AI
(310n)
 length (m) with AI
(311n)
 area (m2) with AI
(314n)
 net volume (l) with AI
(315n)
- batch / lot number
with AI (10)
- one of the following
dates if applicable:
 production date with
AI (11)
 packaging date with
AI (13)
 best before date
with AI (15)
 expiry date with AI
(17)
©2011 ILiM – GS1 Polska
Projekt HELL – wyniki i efekty prac
• Dokument wytycznych:
–
–
–
–
–
–
–
–
zasady ogólne
typy jednostek logistycznych
dane na etykietach
wymagania techniczne dla tworzenia etykiet logistycznych
weryfikacja etykiet
FAQ
przykłady jednostek logistycznych oraz etykiet
załączniki: zalecane IZ, słowniczek pojęć, GS1-128, obliczanie cyfry kontrolnej
• Edukacyjne narzędzie internetowe  wskazówki do tworzenia etykiet
logistycznych
www.gs1-labelview.at
• Plan migracji + promocja wytycznych  wystąpienia, materiały
informacyjne, www
25
©2011 ILiM – GS1 Polska
ADC i jej zastosowanie
AUTOMATYCZNA
IDENTYFIKACJA = Auto ID =
AUTOMATYCZNE
ZBIERANIE/GROMADZENIE
DANYCH = ADC stosuje się w celu poprawienia
efektywności operacji: ewidencji, transakcji, kontroli
i sterowania.
Zastosowanie technik ADC:
• rejestracja transakcji handlowych i usługowych,
• gospodarka magazynowa,
• kontrola obiegu dokumentacji,
• monitorowanie i kontrola produkcji w toku (leczenia),
• kontrola obecności i czasu pracy,
• monitorowanie i kontrola transportu, itp.
26
©2011 ILiM – GS1 Polska
Kiedy wdrażać ADC?
•
Gdy chcemy wdrażać nowoczesne strategie
logistyczne lub systemy informatyczne (np. JiT,
MRP/MRPII/MRPIII/ERP)
•
Gdy chcemy obniżyć poziom zapasów
•
Gdy chcemy podnieść poziom obsługi klientów
•
Gdy chcemy wykonywać inwentaryzację bez przestoju
w pracy firmy
•
Gdy rosną koszty wynikające z błędnych informacji,
błędnych realizacji
27
©2011 ILiM – GS1 Polska
Podstawowe warunki wprowadzenia
systemu ADC
Trzy podstawowe warunki
efektywnego wdrożenia systemu ADC:
1. Właściwe oznakowanie kodem kreskowym –
standardy kodowania i symbolik
2. Odpowiedni sprzęt (drukarki, czytniki, terminale)
3. Oprogramowanie (funkcjonalność dostosowana
do potrzeb firmy)
Wszystko połączone we właściwe
rozwiązanie logistyczne
28
©2011 ILiM – GS1 Polska
Współczesna logistyka to globalna sieć
dostaw
D1
D2
OL1
D3
S2
D13
D12
S1
D4
D9
D11
OL2
D5
D6
S4
D8
D10
S3
OL3
D7
29
©2011 ILiM – GS1 Polska
Model zarządzania współczesną
logistyką (SCM)
System
informatyczny
zarządzania
firmą (ERP)
System
System
WMS
informatyczny (ERP)
?
kody kreskowe lub rfid
Przepływ materiałów
30
©2011 ILiM – GS1 Polska
Dlaczego WMS
w logistyce operacyjnej?
WMS „wie”:
31

co jest składowane

gdzie to jest składowane

ile tego jest

w jakiej strukturze opakowaniowej

na jakich nośnikach

jaki są okresy ważności

jakie jest miejsce przeznaczenia

i wiele innych zagadnień
Przy dużej ilości
jednostek
logistycznych
w obrocie,
kluczowym
czynnikiem
usprawnienia
procesu
magazynowania
jest standardowa
etykieta
logistyczna GS1!
©2011 ILiM – GS1 Polska
Jak kto „widzi” towary
znajdujące się w magazynie?
Handlowiec
w ERP
Magazynier
w magazynie
Magazynier
w WMS
litr
1 zbiornik
GTIN-1
0,5 litra
1 butelka
GTIN-2
3 litry
36 litrów
1 skrzynka
GTIN-3
BATCH
1 paleta
GTIN-4
BATCH
WMS + kody kreskowe
w magazynie
WMS + RFID
w magazynie
0101101010010110101010
1111001010101011101010
1010101111110110111100
1101100011100111001011
10001011
0101101010010110101010
1111001010101011101010
1010101111110110111100
1101100011100111001011
10001011
0101101010010110101010
1111001010101011101010
1010101111110110111100
1101100011100111001011
10001011
SSCC
32
©2011 ILiM – GS1 Polska
Precyzyjne zwymiarowanie
nośników i miejsc składowania
- PRZESTRZENNOŚĆ MAGAZYNU
POJEMNOŚĆ, NOŚNOŚĆ
MIEJSCA
MIEJSCE
WYSOKOŚĆ
ZARZĄDZANIE
OBJĘTOŚCIĄ MIEJSCA
M
3
KG
NOSNOŚĆ
MIEJSCE:
010101
854212
010102
010103
SZEROKOŚĆ
- PRZESTRZENNOŚĆ TEGO CO JEST SKŁADOWANE
SZTUKA 01
OPAKOWANIE
ZBIORCZE 02
854212
33
OPAKOWANIE
ZBIORCZE 03
©2011 ILiM – GS1 Polska
PEŁNY NOŚNIK 04
Przepływ informacji
a przepływ materiałów
podaż, promocja, cenniki, fakturowanie, transport
popyt, planowanie, zapłata, monitoring sprzedaży
A
B
EDI - Electronic Data Interchange
HARMONIZACJA
2 212345 678907
Dost. Poz. Op.hurtowe Paleta
EAN-13
34
ITF-14
2 212345 678907
Transport
Dystrybutor
GS1-128
Transport Paleta Op.hurt.
ITF-14
ADC – Automatic Data Capture
Poz.
Sklep
Klient
EAN-13
©2011 ILiM – GS1 Polska
Kody kreskowe w praktyce
Nie ma współpracy informacyjnej w łańcuchu dostaw
PRODUCENT
POŚREDNIK
DETALISTA
Potrzebny jest „wspólny język” identyfikatorów globalnych
Nie ma GS1-128 w magazynie
35
Jest EAN-13 w sklepie
©2011 ILiM – GS1 Polska
DataMatrix
– symbolika 2D
w ochronie zdrowia
36
©2011 ILiM – GS1 Polska
Wprowadzenie: Data Matrix
Historia Data Matrix:
• Data Matrix jest używany od początku lat 90 – tych, do znakowania
bardzo małych produktów
Dzisiejsze Standardy ISO/IEC:
• Kod Data Matrix jest objęty przez standard ISO, ISO/IEC 16022 –
„International Symbology Specification, Data Matrix”.
• Jakość druku  ISO/IEC 15415 – symbole 2D
• Zawartość danych  ISO/IEC 15418 (Identyfikatory Zastosowania
GS1)
• Etykietowanie i nanoszenie bezpośrednie  ISO 28219
37
©2011 ILiM – GS1 Polska
Data Matrix: kluczowe obszary
zastosowania
• Kluczowe obszary zastosowania:
– ochrona zdrowia / bezpieczeństwo
pacjenta
– bezpośrednie znakowanie
elementów
– zdrowie zwierząt
•
38
Przykład kodu Data Matrix:
•
IZ 00 – GTIN
•
IZ 17 – data ważności
•
IZ 10 – oznaczenie partii prod.
©2011 ILiM – GS1 Polska
Data Matrix (ECC 200) – może
kodować wszystkie IZ
ECC 200 (ECC = Error Checking & Correction – sprawdzanie i korekcja
błędów)
• ECC 200  najnowsza wersja kodu Data Matrix
• zaawansowane sprawdzanie błędów w kodowaniu i algorytmy korekcji
(algorytm Reeda-Solomona)
• ustandaryzowany sposób do przedstawiania danych wg. systemu GS1
• stanowi obecnie jedyną symbolikę 2D zarezerwowaną dla
bezpośredniego znakowania elementów i powierzchni, gdzie nie mogą
być nadrukowane „tradycyjne” symboliki liniowe
39
©2011 ILiM – GS1 Polska
Symbolika GS1 Data Matrix
(ECC 200)
This
corner isw
always
a
ten narożnik
ECC 200
whitejest
square
for białym
ECC 200
zawsze
kwadratem
wyszukiwania
“L”wzór
Shaped
finder pattern
w kształcie litery „L”
• Wymagania techniczne
 „Specyfikacje Ogólne GS1”:
• Rozdział 5.6  Specyfikacje symboliki
• Rozdział 2.7  Numerowanie i oznaczanie
symbolami kodu kreskowego bardzo małych
produktów dla służby zdrowia
• Rozdział 2.8  Numerowanie i bezpośrednie
znakowanie części przy użyciu symboliki Data
Matrix (ECC 200)
40
©2011 ILiM – GS1 Polska
GS1 DataMatrix – właściwości


1
2
Kodowane znaki:
wszystkie znaki ASCII
Rozszerzona interpretacja:
inne zestawy znaków,
np. arabski, cyrylica, grecki

`3
Algorytmy wykrywania
i kontroli błędów:
rozpoznawanie do
60% uszkodzeń w kodach
41
Wielkośc symbolu:
10 x 10 modules
– bardzo, bardzo mały!

4
©2011 ILiM – GS1 Polska
GS1 DataMatrix – właściwości
5

6
Maksymalna wielkość symbolu:
3116 cyfr
lub 2335 danych
alfanumerycznych
7

Dowolna orientacja:
Tak!

Odwrócenie odbicia:
Symbol jest zaprojektowany do odczytu
także w ‘negatywie’
42
©2011 ILiM – GS1 Polska
Macierz danych w kodzie GS1
Data Matrix o wymiarach 10x10
Słowo kodowe 1:
Znak FNC1
Słowo kodowe 2
2.1
2.2
3.6
3.7
3.8
4.3
4.4
4.5
1.1
1.2
2.3
2.4
2.5
5.1
5.2
4.6
4.7
4.8
1.3
1.4
2.6
2.7
2.8
5.3
5.4
5.5
1.6
1.7
5.6
5.7
5.8
1.5
1.8
10
6
7
9
7
11
8
43
SK 2 – 5:
Kodowane dane
3.1
3.2
3.3
3.4
12
3.5
4.1
4.2
SK 6 – 12:
Korekcja błędów wg
algorytmu Reeda Solomona
©2011 ILiM – GS1 Polska
Bezpośrednie znakowanie elementów
– Direct Part Mark Identification (DPMI)
• Producenci muszą obecnie radzić sobie z dużą ilością elementów
(wyrobów), półfabrykatów, podzespołów, itp.), które są przyjmowane
i wysyłane, muszą także znać aktualny status zaawansowania procesu
produkcyjnego.
• Automatyczne śledzenie powinno się odbywać do poziomu pojedynczej
sztuki elementu.
• Najlepsza drogą do osiągnięcia pełnej kontroli nad procesem
produkcyjnym jest możliwość bezpośredniego kodowania elementu i
śledzenie tego elementu poprzez cały jego cykl ‘życia’. Nosi to nazwę:
Bezpośrednie znakowanie elementów
Direct Part Mark Identification (DPMI)
44
©2011 ILiM – GS1 Polska
Korzyści z DPMI
•
•
•
•
optymalizacja wydajności linii produkcyjnych
identyfikacja defektów
wzrost zysków
redukcja kosztów produkcji
• Korzyści producenta:
• identyfikacja przychodzących elementów (utrzymanie i
zwroty)
• rozwiązanie kwestii gwarancyjnych i kwestii odpowiedzialności
• śledzenie komponentów o wysokiej wartości w celu
zapobiegania kradzieży i podrabiania
45
©2011 ILiM – GS1 Polska
Metody znakowania
• Metoda elektrochemiczna
• Nadruk atramentowy
• Wytrawianie laserowe
• Znakowane metodą dot–peen
• Odlewanie, tłoczenie
46
©2011 ILiM – GS1 Polska
Zastosowania kodu
GS1 Data Matrix
47
©2011 ILiM – GS1 Polska
Kto tworzy standardy
dla ochrony zdrowia?
• GS1 Healthcare Group (HUG)
• Firmy z branży ochrony zdrowia:
– Baxter, B.Braun, GSK
– Johnson&Johnson, Medtronic, Merck,
Pfizer, Tyco
• Instytucje / stowarzyszenia:
– EFPIA, EUCOMED, HL7, ISBT
• Organizacje krajowe GS1:
– np. ILiM – GS1 Polska
48
©2011 ILiM – GS1 Polska
Kto rekomenduje stosowanie
standardów?
KTO?
• Komisja Europejska
• EFPIA – European Federation of
Pharmaceutical Industries and
Associations
• GIRP – Groupement International de la
Répartition Pharmaceutique
• EUCOMED – ‘the Voice of the Medical
Technology Industry in Europe’
• ISBT – International Society Blood
Transfusion
• HL7 – Health Level Seven
• Ministerstwa Zdrowia: Polski,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji,
Słowenii, USA
49
DLACZEGO?
•
•
•
•
•
•
•
Powszechne i sprawdzone,
wielosektorowe
Gwarantujące unikalność numerów
w skali świata
Zwiększające bezpieczeństwo pacjenta
Gwarantujące autentyczność leków i
materiałów medycznych
Wpływające na optymalizację
procesów logistycznych
Możliwe do zaimplementowania w
szpitalach o jednorodnych, jak i
rozproszonych systemach
informatycznych
Zapewniające możliwość wycofania
wybranej partii produktów na
dowolnym etapie łańcucha dostaw
©2011 ILiM – GS1 Polska
Technologie znakowania
Laser na transporterze
odbiorczym
kartoniarki
• Laser na linii do
pakowania w blistry
Automatyczna
serializacja,
daty,
kody 2D, czcionki
OCR –
automatyzacja
procesów
50
©2011 ILiM – GS1 Polska
GS1 Data Matrix – przykłady
51
©2011 ILiM – GS1 Polska
GS1 DataBar
– (r)ewolucja w detalu
52
©2011 ILiM – GS1 Polska
Wyzwanie – potrzeby biznesowe
• Dostarczenie lepszych sposobów do
identyfikacji:
– bardzo małych wyrobów (np. pomadka)
– towarów o zmiennej ilości z pełną
identyfikacją dostawcy (mięso, drób,
sery, ryby)  zastąpienie rozwiązań
wewnętrznych lub krajowych
– pojedynczych towarów (np. owoce i
warzywa)
– kuponów
53
©2011 ILiM – GS1 Polska
Rodzina kodów DataBar
Symbole dla POS
GS1 DataBar
Symbole
nie dla POS
GS1 DataBar
Skrócony
GS1 DataBar Spiętrzony
Wielokierunkowy
GS1 DataBar
Ograniczony
GS1 DataBar
Rozszerzony
54
GS1 DataBar
Rozszerzony Spiętrzony
GS1 DataBar
Spietrzony
©2011 ILiM – GS1 Polska
Porównanie wielkości kodów
GS1 DataBar i EAN/UPC
GS1
DataBar
Spiętrz.
Wielokier.
EAN-13
GS1
DataBar
Spiętrzony
55
EAN-8
©2011 ILiM – GS1 Polska
Porównanie GS1 DataBar (RSS)
i kodów EAN/UPC
Detaliści: “Symbole EAN/UPC zawierają tylko numer GTIN”
Powierzchnia
symbolu
EAN-13
Symboliki GS1 DataBar, kody kolejnej generacji,
mogą zawierać ponad 100 różnych informacji, jak
np. numer partii prod., daty ważności i miary
handlowe (np. masa netto)
GTIN / Cena / Masa
GS1 DataBar Rozszerzony
Więcej danych,
ta sama
powierzchnia
GS1 DataBar Rozszerzony
Spiętrzony
GTIN + nr seryjny
GS1 DataBar Rozszerzony
56
GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony
©2011 ILiM – GS1 Polska
Dlaczego GS1 DataBar
jest mniejszy?
• Fakt:
•
Kreski i spacje kodu GS1 DataBar nie są mniejsze niż EAN/UPCs
• Dlaczego zatem kod GS1 DataBar jest mniejszy (niższy)?
kod GS1 DataBar Wielokierunkowy
 4 segmenty (ćwiartki)
kod EAN-13:
 2 segmenty (połówki)
57
©2011 ILiM – GS1 Polska
Przykłady kodów DataBar (RSS)
GS1 DataBar w ochronie zdrowia
GS1 DataBar Spiętrzony +
PLU na etykiecie produktu
58
GS1 DataBar na kosmetykach
GS1 DataBar Rozszerzony (GTIN
+ dodatkowe dane na opakowaniu
mięsa
©2011 ILiM – GS1 Polska
GS1 DataBar – strategia wdrażania
Tylko numer GTIN
EAN-13
od 2010
Powierzchnia
symbolu
EAN-13
(01)05906295380542
(01)05906295380542
GS1 DataBar
GS1 DataBar Spiętrzony
GS1 DataBar Rozszerzony
GTIN / Data ważności
(01)95901234561238(3922)1705(3103)001678
GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony
GTIN / Cena / Masa
•Symboliki GS1 DataBar mogą zawierać ponad 100 różnych rodzajów
informacji, jak np. numer partii prod., daty ważności i miary handlowe
(np. masa netto)
59
od 2014
(01)05906295380542(15)120510
©2011 ILiM – GS1 Polska
Wsparcie organizacji GS1
• GS1 jest platformą współpracy pomiędzy partnerami
handlowymi (producenci, detaliści, dostawcy rozwiązań)
• Przygotowane ‘Starters Kits’:
• GS1 DataBar Starter Kit dla detalistów
• GS1 DataBar Starter Kit dla producentów
• GS1 DataBar Starter Kit dla
organizacji krajowych GS1
• Pomoc we wdrożeniach, szkolenia
• Wytyczne dla kupujących sprzęt
• Grupa robocza GS1 in Europe Barcodes
• Karty testowe skanerów
• Więcej informacji:
60
www.gs1.org/productssolutions/barcodes/databar
©2011 ILiM – GS1 Polska
Skanery ‘GS1 DataBar ready’
•
61
Sprzęt do odczytu kodów GS1
DataBar na stronie GS1 GO  LINK
©2011 ILiM – GS1 Polska
GS1 DataBar
– przykłady inicjatyw i wdrożeń
• Belgia  projekt dla produktów świeżych
i mrożonych, wdrożenie w firmie Colruyt (detalista)
• Holandia  wdrożenie u producenta serów
Wijngaard, plany odnośnie wdrażania w sektorze
kwiatowym (tylko GTIN)
• Irlandia  wdrożenie GS1 DB Rozszerzonego
u producenta mięsa
• Francja  pilot w sieci Leclerc, obejmujący
kodowanie towarów FF w opakowaniach
detalicznych, zbiorczych i logistycznych +
stosowanie EDI (ORDERS, DESADV)
62
©2011 ILiM – GS1 Polska
Cechy wdrożenia w Feile Foods
• Etykieta dla detalu z kodem GS1
DataBar Rozszerzonym
Spiętrzonym zawiera:
•
•
•
•
(01) GTIN
(10) Oznaczenie partii prod.
(3922) Cena
(3103) Masa (wyłącznie dla produktów
ZI)
• (17) Data ważności
• Korzyści:
• efektywne zarządzanie krótkimi
okresami ważności
• redukcja strat
• traceability
• gwarancja bezpieczeństwa klienta
63
©2011 ILiM – GS1 Polska
Bezpieczeństwo klienta
i kontrola jakości
64
©2011 ILiM – GS1 Polska
Dziękuję za uwagę!
65
Piotr Frąckowiak
[email protected]
+48 (61) 850-49-79, +48 697-096-128
©2011
ILiM
– –GS1
©2011
ILiM
GS1Polska
Polska

similar documents