Lataa: Kulttuurien kohtaaminen

Report
HI6





Esitys, jostakin maailmankulttuurista.
Työtä tehdään kaksi tuntia viikoittain.
Vaikuttaa kurssiarvosanaan yhden numeron.
Työssä käsitellään kulttuurin keskeisiä
piirteitä:
Perhe-elämä, uskonnot, ruokakulttuuri,
käytöstavat, juhlat/perinteet, taide (esim.
musiikki, kirjallisuus, kuvataiteet),
pukeutuminen.. lisäksi johdantoon lyhyt
katsaus alueen historiasta ja nykyyhteiskunnasta








Aboriginaalit
Pohjois-Amerikka
Intiaanikulttuurit (Mayat, Atsteekit, Inkat)
Japani
Kiina
Intia
Islam
Afrikka (Saharan eteläpuolinen)
























Esitelmän aiheita:
1. Aboriginaalien perinteinen elämäntapa
2. Aboriginaalien asema tämän päivän Australiassa
3. Uuden-Seelannin maorit
4. Kiinalaisten keksintöjen merkitys länsimaille
5. Han-keisareiden aikainen Kiina
6. Kiinan muurin merkitys kiinalaisille
7. Maon aika ja Kiinan kulttuurivallankumous
8. Samuraikulttuuri Japanissa
9. Japanilaisen estetiikan eri muodot: esim. ikebana, kalligrafia, arkkitehtuuri
10. Uskontojen merkitys japanilaiseen maailmankuvaan: kungfutselaisuus, taolaisuus, zen-buddhalaisuus,
shintolaisuus
10. Geisha-kulttuuri Japanissa
11. Manga ja anime nuorisokulttuurin ilmiöinä
12. Yakuzan rooli japanilaisessa yhteiskunnassa
13. Intia – mystiikan maa
14. Intialainen taide
15. Intialainen mystinen runous
16. Mahatma Gandhin merkitys intialaisille ja muulle
maailmalle
17. Miksi Intia kiehtoo länsimaista ihmistä?
18. Miten hindulaisuus näkyy intialaisessa
yhteiskunnassa?
19. Islamilainen taide
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................



















20. Islamilaisen naisen asema eri maissa
21. Afrikkalainen musiikki
22. Afrikkalainen taide
23. Afrikan muinaiset kuningaskunnat: esimerkiksi
Ghana, Mali tai Zimbabwe
24. Nelson Mandelan merkitys mustien aseman
parantajana
25. Valitse jokin intiaanikulttuuri ja esittele sitä
tarkemmin
26. Intiaanien ja valkoisten väliset kulttuurivaikutteet
27. Karibia − kulttuurien sekoittuminen
28. Intiaanien asema tämän päivän Yhdysvalloissa
29. Populaarikulttuurin synty USA:ssa: rock, pikaruoka, Hollywood-elokuvat
29. Inuiittien kulttuuri
30. Mikä tekee saamelaiskulttuurista alkuperäiskulttuurin?
31. Laadi kysymykset ja haastattele Suomessa asuvaa
ulkoeurooppalaisen kulttuurin edustajaa. Pyri
selvittämään tapakulttuuria, perhesiteitä, naisen
asemaa yhteisössä, juhlia jne




Kulttuuri (”hengenviljely”) = yhteisön
henkisen ja aineellisen saavutusten
kokonaisuus, tavat ja uskomukset
 elämäntapa
Valtakulttuuri on johtava kulttuuri jollakin
alueella, alistaa muita
Alkuperäiskansojen tavat usein
vähemmistökulttuuria



Kahden kulttuurin kohtaamista ja molempien
muutosta kutsutaan akkulturaatioksi (usein
kaupankäynnin tai valloitusten avulla)
Assimilaatiossa sopeudutaan kokonaan
toiseen kulttuuriin, tosin sopeutuminen voi
aluksi aiheuttaa ahdistusta, kulttuurišokin
Segregaatiossa pyritään tietoisesti estämään
kulttuurien yhdistymistä



Eri kulttuureissa on tiettyjä rituaaleja ja
symboleja, jotka yhdistävät niiden asukkaita
Rituaalit ovat tiettyjä toistuvia toimintatapoja
liittyen elämän keskeisiin vaiheisiin (syntymä,
kuolema, aikuistuminen, avioliitto,
juhlapäivät)
Symboleilla tarkoitetaan tiettyjä asioita (esim.
värit)  esim. liikennevaloissa






Mitä rituaaleja liittyy Suomessa..
A. itsenäisyyspäivään
B. ylioppilasjuhlaan
C. syntymään ja kuolemaan
Kts. s. 19 kuvia, miten suomalaiset
suhtautuvat fyysiseen kosketukseen?
Mitä symboleja suomalaisilla on?




= asenne, jossa muihin kulttuureihin
suhtaudutaan omista lähtökohdista käsin
ylemmyydentuntoisesti
 antiikin Kreikassa vierasmaalaisia pidettiin
barbaareina
 1700-luvulla ns. jalo villi –ajattelu: ihailtiin
alkuperäiskansojen luonnontilaisuutta ja
lapsenomaisuutta
1800-luvulla etnoromantiikka, vieraiden
kulttuurien eksoottisuus kiehtoi, samalla avoin
biologiaan perustuva rasismi (mm.
kallonmittaukset) kukoisti




Eurooppalaisten tapa hahmottaa kulttuureja
on ollut hyvin ylemmyydentuntoinen
(eurosentrismi)
 eurooppalaiset nähty henkisesti
kehittyneempinä
 historiaa tarkasteltu eurooppalaisten
näkökulmasta
 löytöretkien ja imperialismin myötä nähtiin
”valkoisella rodulla” tehtävä sivistää
siirtomaiden kulttuurit (valkoisen miehen
taakka)



Eurosentrismi näkyi etenkin suhteessa
afrikkalaisiin ja intiaaneihin: heiltä katsottiin
puuttuvan sivilisaation piirteet, hallinto, taide,
moraali ym.
 avoin rasismi kukoisti
Lähi-Idän kansat sen sijaan koettiin
salaperäisinä ja eksoottisina (orientalismi):
haaremit, käärmeenlumoajat, salaperäiset
naiset…






1. Mitä tarkoittaa, kun sanotaan että
”käsityksemme muista kulttuureista kertoo
paljon meistä itsestämme.”
2. Voimmeko tuomita vanhat eurosentriset
asenteet?
3. Minkälainen stereotyyppinen kuva vallitsee
nykyään
A. Afrikkaa
B. Lähi-Itää
C. romaneja kohtaan?

similar documents