Elektrische Energietechniek in de 21e eeuw

Report
Duurzaamheid begint bij jezelf !
17 februari 2011
docNt-dag
[email protected]
Duurzaamheid is maar twintig jaar oud
• 16 juni 1987: Gro Harlem Brundtland biedt
haar rapport “Our Common Future” aan aan
de General Assembly van de United
Nations
• Duurzaamheid was toen SOFT en niet
SMART!
• Wat was de definitie?
• A development to ensure the needs of the
present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs
Sustainable:
Wat is een duurzame samenleving?
• Geen uitputting bronnen, geen belasting
milieu
• Dus duurzaam betekent recycling van alle
stofstromen
• Is dat technisch mogelijk?
• Eenvoudig door recyclebaar te ontwerpen
• Rank Xerox bijvoorbeeld
• Geavanceerd: Laser isotopen separatie
Een duurzame samenleving door
recycling?
•
•
•
•
•
In principe mogelijk!
Recycling begint met hergebruik van producten!
Ontwerpen voor recycling!
Recycling door opwerking componenten
Recycling door scheiding en hergebruik
grondstoffen
• Bottle-neck: ENERGIE kan niet worden
hergebruikt!
Energie is de bottleneck!
•
•
•
•
•
Energiebronnen raken uitgeput
De beste bron is besparing!
Hoeveel energie gebruiken wij?
Hoeveel kunnen wij besparen?
Hoe staat het wereldwijd?
Global energy challenge
More people
per person
More energy
Meeting growing
demand, while reducing
environmental and
social impact
Source: M.J. Groeneveld, Shell Global Solutions
Providing
energy to the
poor
Climate change
Shifting towards a
low carbon energy
system
6
De gemiste revolutie van 1972
• The Limits to Growth:
• A Report for the Club of Rome Project on
The Predicament of Mankind
• Dennis Meadows
• Wat gebeurde er toen ??
Uit: The Limits to Growth
Uitstoot CO2 van centrales
per geleverde kWh
•
•
•
•
•
Nederland
België
Frankrijk
Zweden
Denemarken
652 g CO2/kWh
335
83
87
881
Top Primary Energy Consuming
Countries 2002
2500
2293
MTOE
2000
1500
998 (10.6%)
1000
640
500
(3.5%)
509
329
325
Germany
India
0
USA
China
Russian
Federation
Japan
Account for 54% of world energy consumption
Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2003
Top Primary Energy Consuming
Countries 2007
Mtoe
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
USA
China
Russia
India
Japan
Germany
Top Primary Energy Consuming
Countries 2002 and 2007
3000
2500
2000
Mtoe 2007
Mtoe 2002
1500
1000
500
0
USA
China
Russia
India
Japan
Germany
Per Capita Energy
Consumption, 2002
10000
(Kg/head/yr)
9227
8184
8000
6000
4003 4002
4000
2199
2000
776
1534
317
0
Canada
USA
Germany
Japan
FSU
China
India
World
Avg
India
- High
potential
forongrowth
Source: EIA/BP;
population
estimates
based
11 yr avg gr rate over 2001
Per Capita Energy
Consumption 2002 and 2007
9000
8000
7000
6000
5000
Kgoe 2007
Kgoe 2002
4000
3000
2000
1000
0
USA
Russia
Japan
Germany China
India
Hoeveel is een 0,5 kWh?
Energie en vermogen
• Energie voor het hijsen is 0,5 kWh
• Dat is een vermogen van 0,5 kW gedurende
een uur
• Dat is een vermogen van 1 kW gedurende
een half uur
• Dat is een vermogen van 100 kW gedurende
18 seconden!
• Wat is een vermogen van 100 kW ??
Energie en vermogen
• Energie (kWh) is vermogen (W) maal tijd
• Vermogen is energie per tijdseenheid
• Waarom ontploffen (soms) telefoonaccu’s?
Elektra in kWh/jaar
Gas in m3 per jaar
Elektra en Gas prijzen
•
•
•
•
•
Elektriciteit: 1 kWh = 3,6 MJ
Gas: 1 m3 = 35,17 MJ= 9,76 kWh
Elektra continu: € 0,092/kWh
Gas: € 0,31/m3 = € 0,032/kWh
Correctie: 0,4 x 0,092= € 0,037/kWhprim
• Totaal verbruik: Gas + 2,5 maal Electra!
Benzine en diesel
• Benzine 95: 39,5 MJ/l = 10,97 kWh/l
• Diesel:
38,6 MJ/l = 10,72 kWh/l
• Verbruik benzine: 8,8 l/ 100 km
• Verbruik diesel: 5,9 l/ 100 km
• Benzine: 0,965 kWh/km
• Diesel: 0,632 kWh/km
Autoverbruik in kWh/jaar
Dit boek moet U lezen!
• Sustainable Energywithout the hot air
• David J.C. Mackay
• David Mackay brengt
de energieproblematiek
bij je thuis! In kWh/dag
Het belang van
de capaciteit van
de accu
Zelfs de Partij voor de Dieren
moet dit lezen!
Top/down drie Elektra (kWh)
• Leon Starmans
• Otto ‘t Hooft
• Albert Jacobs
• 9000
• 7258
• 6364
• Bas van Hassel
• George Heijnen
• Harm Wieldraaijer
• 1500
• 1200
• 740
Vragen
•
•
•
•
Waar brandt het licht altijd?
Waar zitten de spaarlampen?
Hoe efficiënt is uw apparatuur?
Hoeveel sluipstroom?
– Gebruik een stekkerdoos met schakelaar
– Of een tijdklok
• Blijven de spaarlampen buiten ook sparen?
Top/down Gas
3
(m )
• Albert Jacobs
• Freek Kusters
• Paul L’Ortye
• 2880
• 2597
• 2500
• Leoni Huijgen
• René Martens
• Ivo Hamers
•
•
•
368
0
0
Vragen
• Hoe efficiënt is mijn ketel?
• Isolatie:
–
–
–
–
Muren
Dak
Vloer
Ramen
• Waar staan de radiatoren?
• Hoe hoog staat mijn thermostaat?
• Vormfactor huis?
Top/down Auto (kWh)
• Tom Sanders
• Peter van Iersel
• Henry van Bergen
• 28.950
• 27.020
• 27.020
• Robert Zibret
• Leoni Huijgen
• Harm Wieldraaijer
•
•
•
7.720
4.825
0
Top/down totaalgebruik (kWh/jr)
• Otto ‘t Hooft
• Albert Jacobs
• Leon Starmans
• 65.246
• 63.319
• 60.344
• Ivo Hamers
• Leoni Huijgen
• Harm Wieldraaijer
• 21.390
• 12.640
• 7.706
Per Capita verbruik in kg oil eq.
Natuurkunde docenten
Per Capita Energy
Consumption, 2002
10000
(Kg/head/yr)
9227
8184
8000
6000
4003 4002
4000
2199
2000
776
1534
317
0
Canada
USA
Germany
Japan
FSU
China
India
World
Avg
India
- High
potential
forongrowth
Source: EIA/BP;
population
estimates
based
11 yr avg gr rate over 2001
Wie is de groenste firma?
in kWh/jaar
Ooms
docNt Wijchen VBW Asfalt
• Electra 8881 10618
• Gas
17881 13720
• Auto
23998 16083
17182
32442
20624
15017
30132
31652
• Totaal
70248
76801
50760 40421
Conclusies
• Energieverbruik van elektra, gas en
mobiliteit is vergelijkbaar
• Factor vier a vijf verschil in gebruik!
• Gemiddeld boven West Europees niveau
• Hoe duurzaam zijn de docenten ??
• Wat doen we daaraan?
De koude voeten van Miriam
•
•
•
•
•
•
•
Verbruik 2008: 10.557 kWh
Verbruik 2009: 7.342 kWh
Verschil: 3.215 kWh/8760 uur = 367 W
Verwarming vloer badkamer: rustverbruik
24/8 23h30 meter: 213497 slapen
25/8 8h50 meter: 213500
Rustverbruik: 3 kWh/9,33 uur = 321 W!
Rustverbruik is er altijd!!
•
•
•
•
•
Dus 8760 uur maal 321W = 2812 kWh/jaar
Dat is 2812/7342= 38% van totaal verbruik!
Rest 7342 minus 2812 = 4530 kWh/jaar
Voor het incidenteel gebruik:
4530 kWh/52 = 87 kWh/week
Rustverbruik Miriam
met koude voeten (321W)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koelkast 2 x 25 W
Vrieskast
Close-in boiler
3 x DECT telefoon
Computer
TV plus router
2 x wekker
Printer
Totaal
50 W
50 W
17 W
30 W
65 W
60 W
20 W
30 W
322 W
Incidenteel verbruik Miriam
(87 kWh/week)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wassen: 7 x 1 kWh
Afwassen: 7 x 1,2 kWh
Bakken: 2 x 3 kWh
Inductiekookplaat
TV
Computer 2 x 150 W
Tosti ijzer 600 W
Broodbakmachine 7 x 1,8 kWh
Totaal
7 kWh
8,4 kWh
6 kWh
28 kWh
5 kWh
16 kWh
2 kWh
12,6 kWh
85 kWh
Ank, Miriam, Jan en Walter
• Verbruiker Incidenteel Rust
•
•
•
•
Ank
Miriam
Jan
Walter
33 kWh/wk
87 kWh/wk
35 kWh/wk
148 kWh/wk
150 W
321 W
435 W
553 W
Totaal
3892 kWh
7342 kWh
5624 kWh
13137 kWh
Ank, Miriam, Jan en Walter
• Verbruiker Rustverbr. Rust
•
•
•
•
Ank
Miriam
Jan
Walter
1314 kWh
2812 kWh
3811 kWh
4844 kWh
Totaal
34 % 3892 kWh
38 % 7342 kWh
68 % 5624 kWh
37 % 13137 kWh
Conclusie
•
•
•
•
•
Besparing goed mogelijk:
Elektriciteit 40% minder!
Gasbesparing door isolatie!
Letten op sluipstroom
Letten op GU10 halogeenlampen!

similar documents