4. Abramovic D, Osteohondromi, najcesci tumori skeleta u

Report
Osteohondromi
najčešći tumori skeleta u pedijatrijskoj praksi
Abramović Dušan
Vidosavljević Marko
Dučić Siniša
Bukva Bojan
Radlović Vladimir
Brdar Radivoj
Služba dečje ortopedije i traumatologije
Univerzitetske Dečje Klinike
Beograd , Tiršova 10
i
Mitrović Boban
Odeljenje hirurgije Z.C. Kosovska Mitrovica
Oktobarski Dani Univerzitetske Dečje Klinike
Beograd, novembar 2013
Praktični značaj osteohondroma
- Najčešći koštani hamartom
- Visoka učestalost
- Nemogućnost prevencije
- Jedino lečenje je operativno
U Tiršovoj 10 operiše se
preko 30 pacijenata godišnje !!!
Svakodnevna patologija
Klinička prezentacija
- Čvrst bezbolan tumor koji raste
- Blizu fertilnoj fizi
- Ograničava pokret u zglobu
- Pritiska živac ili krvni sud
- Smeta u aktivnostima
- Retko boli
- Nervira dete i plaši roditelje
Doktrinarni stavovi
- Ekspektativni i elektivni pristup
- Dopunska CT i MRI dijagnostika retko potrebna
- Preoperativna biopsija nije predviđena protokolima
- Obavezna postoperativna Ph verifikacija
Operativno lečenje :
En block ekstrakapsularna ekscizija svih struktura
Ceo tumor + periost + burza
Stage 2, marginal margin, Enneking
Indikacije
Funkcionalne smetnje
Estetski nedostatak
Strah roditelja i nelagodnost deteta ?
Dobro procenite
Ako će dete biti svakako operisano bolje je da se to učini
u referentnoj ustanovi.
Konkretno
Bizarno lokalizovan osteohondrom spinalnog nastavka
Espektativni Stav ???
Konkretno
Pritiskom izazvana neuropraktična lezija peronealnog živca
Konkretno
Masivni osteohondrom metafize femura koji se opservira više godina
Da sačekamo da poraste kao dečja glava ???
Naši pacijenti
U periodu 2007-2012 operisali smo 155 pacijenata.
14 hirurških komplikacija.
1 maligna alteracija u paraosalni osteosarkom.
Uobičajena distribucija po lokalizaciji polu i uzrastu
( Campanacci atlas )
Kod 30 pacijenata osteohondrom je zbog svoje
lokalizacije ili mase zahtevao dopunsku CT ili MRI
dijagnostiku i složenu hiruršku intervenciju !
Naših 14 komplikacija
8 maior komplikacija
- 2 pacijenta intraoperativna povreda
magistralnih krvnih sudova.
- 4 pacijenta rest
ili recidiv sa naknadnom intervencijom.
- 1 pacijent jatrogena privremena neuropraktična lezija
aksilarnog živca.
- 1 pacijent varus angulacija potkolenice lezijom
medijalnog aspekta fize proksimalne tibije
6 minor komplikacija
- 3 pacijenta postoperativna evakuacija hematoma
- 3 pacijenta naknadno odbacivanje koštanog voska
Naša opažanja
14 komplikacija na 155 operisanih pacijenata u referentnoj
ustanovi, efikasno ruši zabludu o osteohondromu kao potpuno
bezazlenom entitetu i hirurgiji osteohnodroma kao jednostavnoj i
rutinskoj hirurgiji primerenoj obuci specijalizanata.
Kod svakog petog pacijenta bila je potrebna sofisticirana
dijagnostika i suštinski složena hirurška intervencija sa
širokom ekspozicijom,preparacijom, detaljnim radom i
kompletnom hemostazom.
Lokalizacija i veličina osteohondroma su odlučujući faktori u
pojavi komplikacija.
Naš predlog
Revizija ekspektativnog stava
Jeres,Јерес, Heresis , Hairesis
1. Versko učenje koje je u suprotnosti sa kanonskim dogmama i
zvaničnim poretkom neke crkve ili verske zajednice, krivoverje.
2. Negiranje ili idejno odstupanje i odvajanje od principa nekog
političkog, ideološkog ili umetničkog programa ili pokreta.
Veliki rečnik stranih reči i izraza, Klajn I., Šipka M. Prometej, Novi Sad 2007.
Bez obzira na uzrast, ne dozvoliti da osteohondrom razvije
značajnu masu koja operaciju čini komplikovanom.
Skratiti vreme opservacije posebno za lokalizacije u blizini
neurovaskularnih struktura.
Insistirati na preciznijoj i adekvatnoj operativnoj tehnici
(Enneking)
Hvala

similar documents