İl Stok Koordinasyon 4. Bilgilendirme Sunumu (11/03/2011)

Report
2009 / 23 Sayılı Genelge
2009 / 45 Sayılı Genelge
2009 / 63 Sayılı Genelge
2010 / 37 Sayılı Genelge
2010 / 49 Sayılı Genelge
TOPLANTIYA KATILMASI İSTENENLER
Gelir Gerçekleştirme Görevlisi Başhekim Yardımcısı
Hastane Müdürü
(Gider Gerçekleştirme Görevlisi)
TMY 150 kodlu Depoların Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri
Gelirler Açısından ;
Taşınır Mal ( İlaç-Sarf Malzeme vb.) Girişi (X adet)
Kullanım
Faturalama (Y adet)
X = Y olmalıdır.
TAKİBİ ?????
Giderler Açısından ;
Ürün Teslimi – Fatura Girişi (1.Adım)
Muayene Komisyonu / TİF / Ödeme Emri Belgesi
Saymanlık Kayıtlarına Giriş (2.Adım)
1. ve 2 Adım arasında en fazla 10 günlük süre olmalı.
İl Stok Koordinasyon Ekibince
Tespit Edilen Eksiklikler
Yıllık İhtiyaçların Belirlenmesi
1. Belirlenmemiş Yıllık Tüketimler
2.Tüketim Fazlası Yıllık İhtiyaç Girişi
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
1. Her depo için en az 2 TKKY olmalı.
2.TMY hakkında eğitimli ve bilgisayar kullanımı olmalı.
3. TKKY bilgileri güncellendiğinde Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmeli.
HBYS – MKYS Entegrasyonu
1. Tüm Hastanelerde entegre halde.
2. Veri gönderimleri kontrol edilmiyor.
3. Ambalaj miktarları kontrol edilmeli ( kutu-adet).
TDMS – MKYS Uyumluluğu
1. Veriler uyumlu değil.
2. Veriler kontrol edilmiyor.
3. Çıkış işlemlerine ait veriler takip eden ayın en geç 6.sına kadar Saymanlığa
teslim edildiğinde ait olduğu aya işlenebilmektedir.
4. Özellikle Doğrudan Temin alımlarında faturalar Saymanlığa iletilmeden
tüketim bilgileri iletilmektedir.
Bağlı Hastaneler
1. Hastaneler arası protokoller.
2. Bağlı Hastanelerin ihtiyaçlarını zamanında bildirmemesi.
2010 / 11 Sayılı Genelge
Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları
Tıbbi Cihaz Alımları 25.000-30.000TL. Üzeri
Müdürlük bünyesinde kurulu Komisyon
Nisan-Ekim Ayları
İzinsiz Cihaz Alımı yapılmayacaktır.
Teşekkürler…

similar documents