1. C#. NET Kod Geliştirme Ortamı

Report
C#.NET 5.0
C# .NET 5.0 Eğitimleri
Volkan KANAT
C#.NET Kod
Geliştirme Ortamı
C#.NET Nedir?
- Microsoft tarafından 1999 yılı sonu itibari ile
geliştirilmeye başlanan Visual C# programlama
dili, 2002 yılı itibariyle .NET dilleri arasında yerini
almıştır.
- .NET dil ailesi içerisindeki en güçlü dildir.
- Java, C, C++ gibi dillerin güçlü yönlerini
bünyesinde birleştiren bir yapıya sahiptir.
C#.NET Nedir?
- C# programlama diline Visual Studio kod
geliştirme ortamı içerisinde erişebiliyoruz.
- C# dilinin yanı sıra Visual Basic .NET, Visual C++,
F# ve ASP. NET dilleri mevcuttur.
Masaüstü
Web
Mobil
Veritabanları
Ofis
Oyunlar
Internet Uygulamaları
Web Servisleri
C#.NET Sürümleri
- Sürümler hakkında detaylı bilgiye
http://www.microsoft.com/visualstudio/11/enus/products/compare adresinden ulaşabilirsiniz.
Neden C#?
Kod Kalabalığı Yok
C++ ‘dan Güçlü
VB Kadar Kolay
Aktif Topluluk
Tasarım & Geliştirme çok daha kolay
Visual Studio .NET
GET STARTED, Welcome
- Visual Studio 2012’nin ve .NET Framework 4.5’in
genel özellikleri açıklanmıştır.
- Visual Studio .NET ile ilgili yardım ve destek
alabilir ve Visual Studio .NET ile yapılmış kod ve
projeler bulabilirsiniz.
- Visual Studio 2012 ile ilgili haberler, etkinlikler
ve ürün bilgilerine erişebileceğiniz Microsoft’un
ilgili web site adreslerinin linkleri bulunur.
GET STARTED, Windows 8
- Windows 8 uygulamaları hakkında bilgi verip,
uygulama geliştirici lisansının nasıl alınacağını
açıklar.
-Windows 8 uygulamalarının nasıl
geliştirileceğine dair bilgiler içerir.
- Örnek uygulama ve kaynaklar içerir.
- Yazdığımız uygulamaları nasıl yayınlayacağımıza
dair kaynaklar içeren web site adreslerinin linkleri
bulunur.
GET STARTED, Windows Azure
- Windows Azure uygulamaları hakkında bilgi
verir.
- Windows Azure uygulamaları geliştirmek için
gerekli SDK, kod örnekleri ve uygulamalar içerir.
- Windows Azure ile ilgili araçlar ve forumlara ait
web site adreslerinin linkleri bulunur.
GET STARTED, Web
- ASP. NET dilini kullanarak Visual Studio 2012 ile
Web uygulamaları geliştirme konusundaki bilgi ve
kaynaklara erişebilirsiniz.
- ASP. NET ve MVC kullanarak web sayfaları ve
web uygulamaları nasıl yapılacağına dair bilgi
alabilirsiniz.
- HTML5, CSS, Javascript gibi teknolojileri
kullanarak web sayfaları ve uygulamalarını nasıl
geliştirebileceğinize dair bilgi alabilirsiniz.
GET STARTED, Windows Phone
- Windows Phone uygulamalarının nasıl
geliştirileceği hakkında bilgi verir.
- Windows Phone uygulama geliştirme API’leri ve
kod örnekleri ile Windows Phone uygulama
geliştiricileri ile ilgili topluluklara ulaşabilirsiniz.
- Geliştirdiğiniz Windows Phone uygulamaları ile
nasıl gelir elde edebileceğinizi, satış amaçlı olarak
yayınlamanıza dair bilgiler içerir.
HOW-TO VIDEOS (STREAMING)
- Visual Studio 2012 ile uygulama geliştirme
videolarına erişebilirsiniz.
LATEST NEWS
- Abone olunan sitelerin RSS bilgileri görüntülenir.
Yani son haberlerine erişilir.
New Project
New Project
- Recent Templates ile son kullanılan proje
şablonları seçilebilir.
- Installed Templates ile seçili olan dile ait yüklü
proje şablonları listelenir.
- Online Templates ile internet ortamında
mevcut bulunan proje şablonları listelenir.
Menü Çubuğu
- File menüsü altında yeni proje açma, daha
önceden kayıtlı projeleri açma, projeleri kaydetme
ve farklı isimlerle kaydetme ve Visual Studio
penceresini kapatma gibi işlemler gerçekleşir.
- Edit menüsü altında kesme, kopyalama,
yapıştırma gibi düzenleme işlemleri, arama ve
değiştirme gibi işlemler gerçekleştirilir.
- View başlığı altında, Visual Studio IDE’sinde
çeşitli amaçlar için kullanılan pencere ekleme,
kaldırma, düzenleme gibi işlemler gerçekleştirilir.
Menü Çubuğu
- Project menüsü altında aktif projeye bileşenler
ve referans ekleme işlemleri gerçekleştirebilir ve
projenizle ilgili çeşitli ayarları yapabilirsiniz.
- Build menüsü altında projelerimizi derleyerek
başka bilgisayarlarda da kullanıma hazırlamak
amacıyla kullanılan menüler mevcuttur.
- Debug başlığı altında, üzerinde çalışılan
uygulamayı çalıştırmak ve hataları ayıklamak için
kullanılan menüler mevcuttur.
Menü Çubuğu
- Format menüsü altında form ara yüzlerindeki
nesneleri hizalama, yerleşim gibi düzenlemeleri
gerçekleştirir.
- Test menüsü altında yazdığımız kodları ve
uygulamaları test etmek amaçlı menüler
mevcuttur.
- Analyze başlığı altında, yazdığımız kod ve
uygulamaları analiz etmek amaçlı menüler
mevcuttur.
Solution Explorer
- Visual Studio .NET içerisinde projeleri
gruplandırarak bir çatı altında toplamak amacı ile
Solution adı verilen yapılar kullanılır. Bir solution
içerisinde birden fazla proje bulunabileceği gibi,
tek proje de bulunabilir.
- Projede mevcut olan kontrol, sınıf, metod gibi
proje bileşenlerini görüntülemek amacı ile
Solution Explorer kullanılır.
Solution Explorer
- Properties başlığı altında projemiz ile ilgili
ayarların saklandığı AssemblyInfo.cs dosyası yer
almaktadır.
- References başlığı altında uygulamamıza
eklenmiş olan referans dosyalarının isimleri
listelenmektedir.
- App.config dosyası, uygulamanız ile ilgili genel
tanımlama ve bilgilerin yazıldığı dosyadır.
- Program.cs dosyası, C# kodlarını yazdığımız
dosyadır.
Properties Window
- Seçili olan nesnenin özelliklerini görüntüler.
Ayrıca seçili olan özelliği değiştirmek amacıyla
kullanılır.
Server Explorer
- Yeni bir veritabanı oluşturmak, oluşturulmuş
olan veritabanları içerisinde düzenlemeler
yapmak ve sunucu bağlantısı sağlamak amacı ile
kullanılır.
Error List
- Proje süreci içerisinde oluşan hata ve uyarı
mesajlarının görüntülendiği penceredir.
Programın çalışmasını kesintiye uğratacak hatalar
kırmızı çarpı işareti ile, programın çalışmasını
kesintiye uğratmayıp, programcıya yol gösterme
amaçlı uyarılar ise sarı ünlem işareti ile gösterilir.
ToolBox
- Visual Studio arabirim ekranının sol tarafında
bulunan ve projemize ekleyebileceğimiz nesneleri
barındıran bölümdür.
ToolBox
- ToolBox içerisine yeni bir nesne eklemek için
ToolBox’a farenin sağ tuşu ile tıklanarak, gelen
menüden Choose Items seçeneği tıklanır.
Karşımıza gelen pencerede istenilen nesne adı
seçilerek ya da Browse seçeneği ile nesnenin ait
olduğu dosya adı seçilerek ToolBox içerisine
nesneler eklenebilir.
Volkan KANAT
Web: http://volkankanat.com/
Mailito: [email protected]
Twitter: https://twitter.com/VolkanKanatMuh
Dinlediğiniz İçin Teşekkürler

similar documents