Arşiv - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Report
.
AMAÇ
 HASTA DOSYALARI ARŞİV BÖLÜMÜNÜN ETKİLİ




ÇALIŞMASINI SAĞLAYARAK, ZAMANINDA VE
DOĞRU BİR ŞEKİLDE İŞLEYİŞİNİ SÜRDÜRMEK.
ELİNDE BULUNDURDUĞU ARŞİVLİK MALZEMEYİ
HER TÜRLÜ ZARARLI TESİR VE UNSURLARDAN
KORUMAK
HASTA
DOSYALARINI
ASLİ
DÜZENLERİ
İÇERİSİNDE TASNİF ETMEK.
DOSYALARIN NE ŞEKİLDE KABUL EDİLECEĞİ VE
İÇERİSİNDE BULUNMASI GEREKENLERI YAZILI
OLARAK BELİRLEMEK.
SAKLAMA, İMHA USUL VE ESASLARINI
BELİRLEMEK.
SORUMLULAR
BU İŞLEYİŞİN
UYGULANMASINDAN;
BAŞHEKİMLİK, HASTANE
MÜDÜRLÜĞÜ, SERVİS BAŞ
HEMŞİRELERİ, ARŞİV BİRİM
ÇALIŞANLARI
SORUMLUDUR.
TANIMLAR
 HASTA DOSYASI: SAĞLIK
KURUMLARINA BAŞVURAN KİŞİLERİN
SAĞLIK KURUMLARINDA KALDIKLARI
SÜRE İÇERİSİNDE TEŞHİS VE
TEDAVİLERİYLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN
ÇALIŞMALARDAN ELDE EDİLEN
BİLGİLERİ DÜZENLİ BİR BİÇİMDE İÇEREN
BELGELERİN BİLİMSEL KURALLARA
UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİYLE
OLUŞTURULAN BELGE TOPLULUĞUNA
HASTA DOSYASI DENİR.
POLİKİNLİKTE DOSYA ACILMASI
 POLİKLİNİK
SEKRETERİ O GÜN
BAŞVURAN HASTALARIN DAHA ÖNCE
OLUŞTURULAN DOSYASININ OLUP
OLMADIĞINI HBYS DEN KONTROL
EDER. DOSYASI YOKSA YENİ BİR
DOSYA AÇAR.
 HASTA DOSYASI VARSA ARŞİVDEN
ÇIKARTILIR.
POLİKİNLİKTE DOSYA ACILMASI
 POLİKLİNİK MUAYENESİ BİTEN
HASTANIN DOSYASI SEKRETERE TESLİM
EDİLİR.
 TESLİM EDİLEN HASTA DOSYASI
POLİKLİNİK SEKRETERİ TARAFINDAN
KONTROL EDİLEREK ARŞİV İŞLEYİŞ
PRENSİPLERİNE GÖRE DEPOYA
YERLEŞTİRİLİR.
ARŞİV DOSYASI
HASTA DOSYASININDA










HASTANE GİRİŞ FORMU
EPİKRİZ
ANAMNEZ
AMELİYAT NOTU
YOĞUN BAKIM İZLEM FORMU
SERVİS İZLEM FORMU
LABORATUVAR SONUÇLARI
PATOLOJİ RAPORU
ONAM FORMU
HASTA ÇIKIŞ
YATAN HASTA DOSYA ACILMASI
 HASTA YATIŞ GÖREVLİSİ «HASTA
YATIRMA FORMU» NU DOLDURARAK
HASTAYI KABUL EDER.
 EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE
DAHA ÖNCE OLUŞTURULAN
DOSYASININ OLUP OLMADIĞINI
HBYS ÜZERİNDEN KONTROL EDER.
YATAN HASTA DOSYA ACILMASI
 HASTANE ARŞİVİNDE DOSYASI
YOKSA YENİ BİR DOSYA AÇILIR.
 HASTANEDE ARŞİV DOSYASI
OLAN HASTALAR İÇİN İSTEK
YAPILIR VE ÇIKARILAN
DOSYALAR ARŞİV PERSONELİNCE
SERVİS SEKRETERİNE TESLİM
EDİLİR.
YATAN HASTA DOSYA ACILMASI
 TABURCU İŞLEMLERİ SONRASI;
HASTANIN HASTANEDE BULUNDUĞU
SÜRE ZARFINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
TÜM TEŞHİŞ VE TEDAVİ SONUCU
OLUŞTURULAN DÖKÜMANLAR SERVİS
SEKRETERİ TARAFINDAN
DÜZENLENEREK VE KONTROL
EDİLEREK HASTA DOSYASINA TAKILIR.
 HASTA DOSYASI DEPOLANMAK İÇİN
ARŞİV GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLİR.
HASTA DOSYALARINDAN YARARLANMA
 HASTA DOSYALARINA HASTA TABURCU
OLDUKTAN SONRA ÇEŞİTLİ
NEDENLERDEN İHTİYAÇ DUYULABİLİR;
 -ADLİ İNCELEME AMAÇLI DOSYA
KULLANIMI
 -İDARİ İNCELEME AMAÇLI DOSYA
KULLANIMI
 -ARAŞTIRMA AMAÇLI DOSYA
KULLANIMI
.
E.Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
Saklama
Süresi
Malzemenin Adı ve Konusu
Kurum
Arşivinde
Düşünceler
Hasta Dosyaları
100
Kurum Arşivinde Saklanır, Önemli şahsiyetlere ait dosyalar devlet
arşivlerine gönderilir.
Kadavra Dosyaları
25
Devlet Arşivine Gönderilmez
Eğitim Programları
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Eğitim Video Filmler
Süresiz
Kurumda Saklanır
Tıp Fakültesi için çekirdek eğitim
programı
Süresiz
Kurumda Saklanır
Araştırma raporları ve düzeysel
veriler
5
Akademik Kurul Karaları
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Etik Kurul Kararları
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Rutin Çalışma Dosyaları
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Rutin Tetkit Kayır Defteri
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Poliklinik Kayıt Defteri
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Ameliyat Defteri
100
Kurumda Saklanır
Görüntü, Video Arşivi
Süresiz
Kurumda Saklanır
Fotoğraf Arşivi
Süresiz
Kurumda Saklanır
Slayt Arşivi
Süresiz
Kurumda Saklanır
Asistan Karnesi
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Adli Rapor Dosyası
100
Kurumda Saklanır
Adli Rapor, Ropor ve Heyet Raporu Dosyası
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Film Dosyaları
100
Kurumda Saklanır
Konsey Defteri
50
Kurumda Saklanır
Protez izlem Defteri
50
Kurumda Saklanır
İnvaziv girişim defteri
25
Kurumda Saklanır
Tüp Bebek Dosyaları
100
Kurumda Saklanır
Doğum Defteri
100
Kurumda Saklanır
Ex Bebek Dosyası
50
Kurumda Saklanır
Ultrasyon Raporları
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
İlaç Raporu Dosyası
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Ameliyat Malzeme Raporları
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Transplantasyon Dosyaları
100
Kurumda Saklanır
Mortalite Defteri
25
Devlet Arşivine Gönderilmez
Pompa Kartları
50
Kurumda Saklanır
Süresiz
Kurumda Saklanır
Konsey Kararları
50
Kurumda Saklanır
Kırmızı-Yeşil Reçete Defteri
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Rodyoterapi Dosyası
50
Kurumda Saklanır
Brakiterapi Kayır Defteri
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Günlük Kalibrasyon Defteri
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Bakım Onarım Defteri
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Nükleer Maddeler Giriş ve Çıkış Defteri
25
Devlet Arşivine Gönderilmez
Anjiyo ve Katater CD`leri
Anestezi İzlenim Formları
5
Devlet Arşivine Gönderilmez
Konsültasyon Formu
5
Devlet Arşivine Gönderilmez
Yoğun Bakım İzlem Formu
5
Devlet Arşivine Gönderilmez
EKT-Anestezi Takip Formu
5
Devlet Arşivine Gönderilmez
MR, BT, Anjiografi, Ultrasonografi, Momografi
Görüntüleri
50
Kurumda Saklanır
EMG Arşivi
50
Kurumda Saklanır
EEG, EMG Raporları
50
Kurumda Saklanır
Sintigrafi Çekim Arşivi
50
Kurumda Saklanır
Kalite Kontrol Dosyası
10
Devlet Arşivine Gönderilmez
Radyoaktif Madde Kayıt Defteri
25
Devlet Arşivine Gönderilmez
Anjio Defteri
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
EKO Defteri
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Holter Defteri
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Olay Kaydedici Defter
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Ambalatuar ve Tilt Test Kayıtları
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Uyku Laboratuarı Kayıtları
50
Kurumda Saklanır
Bronkoskopi, Torakoskopi, Biopsi raporları
50
Kurumda Saklanır
Alerji Test ve Sonuçları
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Parafin Blokları
Süresiz
Kurumda Saklanır
Lamlar
Süresiz Kurumda Saklanır
Pataloji Raporları
50
Kurumda Saklanır
Kraniofasial Hasta Grubunun slide,
tomografi görüntüleri
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Mediastinoskopi Kayıtları
15
Devlet Arşivine Gönderilmez( Hasta
Dosyasına Giriyor)
Bildirimi Zorunlu Hastalıklara Ait
Bildirim fişleri
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
Kan İmha Defteri
8
Devlet Arşivine Gönderilmez
Döner Defteri
15
Devlet Arşivine Gönderilmez
İnjeksiyon Defteri
5
Devlet Arşivine Gönderilmez
Kemik İliği preparatları
Süresiz Kurumda Saklanır
Önemli ve Özellikli Hastalıklara ait
preparatlar
Süresiz Kurumda Saklanır
DİJİTALLEŞTİRME
 DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ
ÖZETLE; DONANIM VE YAZILIM
BİLEŞENLERİNİ KULLANARAK İMAJ
YAKALAMA, SAKLAMA, ERİŞME,
GÖRÜNTÜLEME, İŞLEME VE KAYITLARI
ELEKTRONİK OLARAK PAYLAŞMA
OLARAK TANIMLANABİLİR
Kullanıcı adı Şifre
Ana
Menü
İNDEKS ALINI
İNDEKS ALANINDAN ÇAĞRILAN
HASTA DOSYASI
HASTA
DOSYASI PDF
HASTA FİLMİ
Uzm. Ramazan ÇIPLAK
Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı

similar documents