Yazılım Sertifikasyonunda Karşılaşılan Zorluklar

Report
Yazılım Sertifikasyonunda
Karşılaşılan Zorluklar
07.06.2012
Reşat Erhan YÜCEER – [email protected]
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
İçerik
Ön Bilgi
Rehber dokümanlarla ilgili zorluklar
Takvimsel zorluklar
Organizasyonel zorluklar
Süreçsel zorluklar
Yönetimsel zorluklar
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Uçuşa Elverişlilik ve Yazılım
Yazılım uçuş sistem ve ekipmanlarının
vazgeçilmez bir parçasıdır.
Emniyet bir seçenek değil zorunluluktur.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Rehber Dokümanlarla İlgili Zorluklar
Rehber dokümanların tüm taraflarca aynı
şekilde yorumlanmaması.
Hedef veya gereksinimlerin karşılanma
yöntemlerinin belirsizliği
Rehber dokümanların uygulamasındaki
tecrübe eksikliği
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Takvimsel Zorluklar
Yazılım takvimi hazırlanırken
sertifikasyona ait aiktivitelerin göz önüne
alınmaması
ve/veya
yeterli süre öngörülmemesi.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Organizasyonel Zorluklar
Yazılım emniyeti ve sertifikasyona ait
organizasyonel eksiklik
Sistem-Emniyet-Yazılım üçlüsünün entegre
çalışmaması
Yazılım projesi içerisinde yazılım emniyeti ve
sertifikasyon tecrübesi olan kaynakların
bulunmaması.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Süreçsel Zorluklar
Proje Yönetimi ve sertifikasyon süreçlerinin
entegre olmaması
Yazılım süreçlerinde emniyet ve
sertifikasyonun yer almaması
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Yönetimsel Zorluklar
Yazılım emniyeti ve sertifikasyona ait
süreçlerin yeteri kadar iyi yönetilmemesi
Yazılım sertifikasyonu aktivitelerinin kalite
aktivitesi olarak yorumlanması
Yazılım sertifikasyonu süreçleri yerine
çıktılarının doğrulanması.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Arz Ederim.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Sorular
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
ANKARA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ,
BİLKENT CYBERPARK, E BLOK 5.CADDE NO: 6/A
06800, ANKARA, TURKIYE
TEL : 0 312 266 35 50 FAKS : 0 312 266 35 51
www.stm.com.tr
© STM 2010
All Rights Reserved
Bu doküman ve içerdiği tüm bilgiler STM AŞ’nin fikri mülkiyetidir. Bu dokümanın dağıtımı veya sunumu ile bu haklar
ortadan kalkmış olmaz. STM AŞ’nin yazılı izni olmadan bu dokümanın ve içerdiği bilgilerin üçüncü kişilere aktarımı,
çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Bu doküman ve içeriği hazırlanma amacının dışında kullanılamaz.
This document and all information contained herein is the sole property of STM AŞ. No intellectual property rights
are granted by the delivery of this document or disclosure of its content. This document shall not be reproduced or
disclosed to a third party without the express written consent of STM AŞ. This document and its content shall not
be used for any other purpose other than for which it is supplied.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr

similar documents