Presentation - IP Conference 2014

Report
“IP Management @ Universities” Istanbul,
May 23 to 25, 2013
Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY
Concluding Remarks
(Kapanış Sözleri)
Dr. Suat Genç
TÜBİTAK MAM Bşk. Yrd. V.
Strateji ve Teknoloji Geliştirme
Üniversite üst düzey yöneticilerinin TTO Yönetimine katılımı
TTO takım üyelerinin akademi, tto ve sanayi ile ilgili bilgi ve deneyimleri
TTO’lara yönelik mentörlük, izleme, yönlendirme mekanizmaları
Üniversitenin TTO’yu sahiplenmesi
Proje geliştirme, onay, izleme, raporlamada TTO’nun rolü
Kurumsal işakış süreçleri, organizasyon yapısında TTO’nun yeri
Teknopark Yönetici Şirketine ait TTO’ların akademisyenlerle ilişkisi
Teknopark TTO’larının diğer işlerden bağımsız süreç ve kadrolaşması
Teknopark TTO’larının uzun dönemde bağımsızlaşma planları
Üniversite veya üniversiteye ait birimlerde aynı veya benzer işi yapan
birim ve fonksiyonlar
Teknik ve netliği ön plana çıkartan organizasyon ve süreç yapısına geçiş
MODUL 1:
Tanıtım faaliyetlerine ara-yüz organizasyonlarının ağırlıklı katılımı
Benzer tanıtım faaliyetlerinin tekrarlanma sıklığı
Müşterileri/ihtiyaç sahibini dinleme metodu ve mekanizmaları
Yurtdışı örneklerinin dinlenmesi ve bize yansımalarının değerlendirilmesi
İç dinamiklere göre ihtiyaca cevap verecek tanıtım konsepti
Ulusal düzeyde koordineli tanıtım/eğitim faaliyetleri
MODUL 2:
Limitli devlet hibelerinde hedef artıran politikalar
Proje yazmaya odaklanmış personel istihdamı
Devlet hibelerinin rekabete odaklanmaya etki yönü
Hibelere yönelmenin sanayi ilişkilerine uzun dönemde etkisi
İhtiyaç, hedef, zamanlama, sanayi ile sıcak temas boyutları
MODUL 3:
Teknoloji transferini tetikleyen, sürdürülebilirliğin dinamosu
Sanayiden gelen projelerin toplam proje sayı/bütçesinde ki yeri
Sanayiden proje kazanımını hızlandıracak model ve planlar
Modüle, proje yazmada deneyimli personel harici uzman destekleri
İhtiyacı tespit eden, akademisyenlere aktaran, sanayici ile eşleştiren
süreci yöneten profesyoneller
MODUL 4:
Patente kadar olan süreçler, bunu da hizmet alımı ile yapan kurgular
Fikri mülkiyetin patent gereksinimi olmadan transferi
Ülkemiz için yeni konular: değerleme, pazarlama, lisanslama
Kalifiye personel istihdamı, yetiştirilmesi, teşvik edilmesi
Kamu üniversitelerinin bu fonksiyona ihtiyacı, vakıfların ek havuz ihtiyacı
Etkin ve verimli transfer için bünyeye uygun model geliştirme ihtiyacı
MODUL 5:
Teknoloji transferinde girişimci şirket kurulumu ağırlıklı, TTO
performansının şirket kurmakla ağırlıklı ilişkilendirilmesi
Girişimci şirketlerde iş fikrinin ön plana çıkması, araştırma ve teknoloji
tabanlı know-how’ların ön planda görünmemesi
Öğrencilerden beklentiler fazla, öğrencilerin girişimci şirketleri ilk planda
çıkış yolu görünmekte
Amerika’da teknopark dışına çıkan transferler 9/10 oranında, kurgu/
model buna göre hedeflenmeli
“IP Management @ Universities” Istanbul,
May 23 to 25, 2013
Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY
TEŞEKKÜRLER

similar documents