Taşınır Modülü

Report
Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü
SUNUM PLANI


Taşınır Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü İşlemleri
 Tanıtım İşlemleri
 Taşınır İşlem Fişi İşlemleri
 Tutanak ve Belge İşlemleri
 Raporlar
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Menüsü İşlemleri
 Tanıtım İşlemleri
 Veri Aktarım İşlemleri
 Taşınır İşlem Fişi İşlemleri
 Tutanak ve Belge İşlemleri
 Raporlar
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ

Taşınır mal yönetmeliği modülü farklı yetkilere sahip kullanıcılar tarafından yetki tipine
göre il veya ilçe/birim seçilerek farklı taşınır işlemlerinin yapılabilmesine imkan sağlayan
bir modüldür.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ
Kullanıcı
Kurum
Taşınır
Konsolidasyon
Yetkilisi
Konsolidasyon
Yetkilisi Menüsü
Yetki
Tipi
Taşınır Kayıt
Kontrol
Yekilisi
Kayıt Kontrol Yetkilisi
Menüsü
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KONSOLIDASYON YETKILISI MENÜSÜ:

Konsolidasyon yetkilisi, konsolidasyon yetkilisi menüsünü kullanarak tanıtım, taşınır
işlem fişi , tutanak ve belge, raporlama işlemlerini yapar.
Tanıtım İşlemleri-Yetkili Tanıtım:
Taşınır Mal Yönetmeliği modülünde yetkili tanıtım alt menüsü kullanılarak taşınır modülü
için yetki atanacak kullanıcılar belirlenir.

TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KONSOLIDASYON YETKILISI MENÜSÜ:
Tanıtım İşlemleri-Yetkili Tanıtım:
butonu kullanılarak yetki kayıt sayfasının açılması
sağlanır.
İlgili alanlar doldurulduktan sonra «Kaydet» butonuna tıklanarak kayıt işlemi
tamamlanır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KONSOLIDASYON YETKILISI MENÜSÜ:
Taşınır İşlem Fişi İşlemleri- Taşınır İşlem Fişi Devir:
Taşınır işlem fişi işlemleri ana menüsü kullanılarak daha önceden kaydedilmiş, işlem görmüş
taşınır fişlerinin listelenmesi ya da önceki yıllara ait taşınır işlem fişlerinin devrinin
yapılması sağlanır.

Bu ekran kullanılarak, geçmiş işlem yılının kapatılması ve yeni işlem yılının açılması
sağlanır. Geçmiş yıldaki taşınırların devri «Devir İşlemini Başlat» butonuna tıklanarak
otomatik olarak gerçekleştirilir.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KONSOLIDASYON YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi İşlemleri- Taşınır İşlem Fişi Arama:
Taşınır Konsolide Yetkilisi, bu menüyü kullanarak kendi iline bağlı ilçeler ve birimlere ait
taşınır işlem fişlerine kolayca ulaşır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KONSOLIDASYON YETKILISI MENÜSÜ:

Tutanak ve Belge İşlemleri- Zimmet Belgesi Arama:
Kullanıcı, kayıtlı olan zimmet belgelerinin listelenmesini “Zimmet Belgesi Arama” alt
menüsünü kullanarak gerçekleştirir.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KONSOLIDASYON YETKILISI MENÜSÜ:
Raporlar- Cetvel Raporları:
Taşınır konsolide yetkilisi, yetkili olduğu ile , o ile bağlı ilçelere ve birimlere ait raporları bu
menüyü kullanarak elde eder.

Cetvel
Raporları
Taşınır Sayım ve
Döküm Cetveli
(Rapor 13), Harcama
Birimi Taşınır Yönetim
Hesabı (Rapor 14)
Taşınır Kesin Hesap
İcmal Cetveli
(Rapor 17)
Taşınır Hesap Cetveli
(Rapor 15), Taşınır
Kesin Hesap Cetveli
(Rapor 16)
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KONSOLIDASYON YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Rapor 13), Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı
(Rapor 14):
Kullanıcı ilgili rapora birim menüsünden raporunu almak istediği birimi seçerek
ve «Ekle» butonuna tıklayarak ulaşır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KONSOLIDASYON YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır Hesap Cetveli (Rapor 15) / Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Rapor 16):
Kullanıcı ilgili rapora ulaşabilmek için «Ekle» butonuna tıklar, açılan sayfada ilgili
alanları doldurur. «Kaydet» butonuna tıklayarak raporlama işlemini tamamlar.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KONSOLIDASYON YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Rapor 17):
Kullanıcı taşınır hesap plan koduna (“tesis, makine ve cihazlar”, “taşıtlar” ve
“demirbaşlar”) göre raporlama işlemini yapar.
«Ekle» butonuna tıklanarak raporlama öncesi işlem adımı tamamlanır. «Rapor
al» butonuyla ilgili rapora ulaşılır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ

Kullanıcının bu menüyü kullanarak yapacağı işlemler , tanıtım , veri aktarım, taşınır işlem
fişi, tutanak- belge ve rapor işlemlerdir.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Tanıtım İşlemleri-Yetkili Tanıtım:
butonu kullanılarak yetki kayıt sayfasının açılması
sağlanır.
İlgili alanlar doldurulduktan sonra «Kaydet» butonuna tıklanarak kayıt işlemi
tamamlanır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Tanıtım İşlemleri-Ambar Tanımlama:
Taşınır Mal Yönetmeliği modülünde ambar tanımlama alt menüsü kullanılarak taşınır
modülü için kullanılacak ambarlar belirlenir.

TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Tanıtım İşlemleri-Ürün Tanımlama:
Taşınır Mal Yönetmeliği modülünde ürün tanımlama alt menüsü kullanılarak taşınır modülü
için kullanılacak ürünler belirlenir.

TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Veri Aktarım İşlemleri-Taşınır Ürün Tanımları:
veya
butonları kullanılarak excel şablonu
indirilir ve sisteme eklenmek istenen ürünlerin özellikleri bu şablonuna kaydedilir. İlgili
şablon sisteme yüklenir ve
yapılması sağlanır.
butonu kullanılarak ürünlerin sisteme girişinin
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Veri Aktarım İşlemleri-Ambar Taşınır Bilgileri:
veya
butonları kullanılarak excel şablonu
indirilir ve sisteme eklenmek istenen ambarların özellikleri bu şablonuna kaydedilir. İlgili
şablon sisteme yüklenir ve
yapılması sağlanır.
butonu kullanılarak ürünlerin sisteme girişinin
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi İşlemleri-Taşınır İşlem Fişi Arama:
İlgili alanlar doldurularak
butonuna tıklanır ve kayıtların listelenmesi sağlanır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi İşlemleri-Taşınır İşlem Fişi Giriş:
Taşınır İşlem Fişi işlemlerinde fiş tiplerine göre sisteme giriş yapılmaktadır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi İşlemleri-Taşınır İşlem Fişi Giriş:
Taşınır İşlem Fiş Tipleri
Bağış (Bedelsiz)
İade/Garanti
Kapsamı Değişikliği
Sayım Fazlası
Satın alma (Avans)
Satın alma
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Giriş – Bağış (Bedelsiz):

Taşınır İşlem Fişi Giriş – İade/Garanti Kapsamı Değişikliği:
İlgili alanlar doldurularak «Devam» butonu tıklanır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Giriş – Satınalma (Avans):
İlgili alanlar doldurularak «Devam» butonu tıklanır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Giriş – Satınalma :

Taşınır İşlem Fişi Giriş – Sayım Fazlası :
İlgili alanlar doldurularak «Devam» butonu tıklanır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Giriş – Ürünler:
Tüm taşınır tipleri için ortak olan bir alandır. Bu alanda sisteme giriş yapılacak ürünler seçilir.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Taşınır İşlem Fişi Giriş – Ürünler:
 Girilen ürün demirbaş ise:
Sisteme eklenmek istenen ürün demirbaş ise bu ürüne ait demirbaş özelliklerinin de
sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.
Eklenen ürünün yanında bulunan butona tıklanarak “Demirbaş Özellikleri” penceresinin
açılması sağlanır.

Önemli Not:
butonuna tıklanarak aynı özelliklere
sahip demirbaşlara tek seferde demirbaş ortak bilgileri eklenebilir.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Giriş – Kayıt:
Tüm taşınır tipleri için ortak olan bir alandır. Bu alan kullanılarak sisteme giriş yapılan
ürünlerin kayıt işlemi tamamlanır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Taşınırlara Fiş Numarası Verilmesi ve Fiş Numarası Atanan Kayıtların Muhasebeye
Yansıması İşlemleri:
Kaydı tamamlanan taşınıra fiş numarası atanması için “kesinleştir” butonuna tıklanır.

Bu işlem sayesinde ilgili taşınıra fiş numarası atanır.
Fiş numarası atanan kaydın muhasebeye yansıması için taşınırda son olarak yapılacak işlem,
kaydı seçip
butonuna tıklamaktır. Bu aşamayla kaydın taşınır
modülündeki tüm işlemleri tamamlanmış olur.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi İşlemleri-Taşınır İşlem Fişi Çıkış:
Taşınır İşlem Çıkış Fiş Tipleri
Fiş
Tipi
Tüketim
Demirbaş
Tüketim
fiş tipleri
Demirbaş
fiş tipleri
Demirbaş
için
tüketim
Satış
Bağış
Sayım
noksanı
Bağış
Kayıttan
düşüm
Satış
Genel
tüketim
Kayıttan
düşüm
Sayım
noksanı
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi İşlemleri-Taşınır İşlem Fişi Çıkış:
Taşınır İşlem Fişi işlemlerinde fiş tipine göre sistemden çıkış yapılmaktadır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Demirbaş- Bağış (Bedelsiz Devir):
İlgili alanlar doldurularak
butonuna tıklanır.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Demirbaş-Kayıttan Düşüm:
İlgili alanlar doldurularak
butonuna tıklanır.
Önemli not:
Kayıttan Düşüm Teklif ve Onay Tutanağı alanına kaydın yansıması için Tutanak ve Belge
İşlemleri menüsünden “Kayıttan düşüm teklif ve onay tutanağı” alanı kullanılarak ilgili belge
oluşturulmalıdır. Bu konuyla ilgili bilgilere “Kayıttan Düşüm Teklif ve Onay Tutanağı “ başlığı
altında ulaşabilirsiniz.
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Demirbaş-Satış:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Demirbaş-Sayım Noksanı:
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Bağış (Bedelsiz Devir):

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Demirbaş için Tüketim:
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Genel Tüketim:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Kayıttan Düşüm:
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Satış:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Sayım Noksanı:
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Ürünler:
Tüm taşınır tipleri için ortak olan bir alandır. Bu alan kullanılarak sistemden çıkışı yapılacak
ürünler belirlenir.
İlgili ürün seçilir ve ürüne ait özellikler girilir.
butonuna basılarak çıkışı yapılacak
ürünün sisteme eklenmesi sağlanır.
Gerekli işlemler yapıldıktan sonra
yapılır.
butonuna tıklanarak “Kayıt” sekmesine geçiş
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Kayıt:

Tüm taşınır tipleri için ortak olan bir alandır. Bu alan kullanılarak sistemden çıkışı
yapılacak ürünlerin kayıt işlemi tamamlanır.
Girilen bilgiler doğru ise
tamamlanmış olur.
butonuna tıklanır ve taşınır işlem fişi çıkış kaydı
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Birimler Arası Aktarma:
Sistemde var olan ürün bir birimden diğer bir birime ya da diğer ambara gönderilecek ise
“Birimler ve Ambarlar Arası Aktarma “ alt menüsü kullanılır.

Birimler Arası Aktarma Onay:
Onaya gönderilen birimdeki kullanıcı, aktarım onayını bu alt menüyü kullanarak yapar.

TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Birimler Arası Aktarma Fişi (Gönderilen Ambar) Arama:
Bu alt menü kullanılarak ürünün gönderilmiş olduğu ambarların listelenmesi sağlanır.

TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Tutanak Ve Belge İşlemleri-Taşınır İstek Belgesi:
Bu menü kullanılarak ilgili ürüne ait taşınır istek belgesi düzenlenir veya var olan taşınır istek
belgelerinin listelenmesi sağlanır.

Tutanak Ve Belge İşlemleri-Taşınır İstek Belgesi (Birim İçi):
Bu alan kullanılarak ilgili ürüne ait birim içi taşınır istek belgesi düzenlenir veya var olan
taşınır istek belgelerinin listelenmesi sağlanır.

TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Tutanak Ve Belge İşlemleri-Kayıttan Düşme Teklif Ve Onay Tutanağı
Bu menü kullanılarak kayıttan düşülecek ürüne ait tutanak oluşturulur veya var olan
tutanakların listelenmesi sağlanır.

Tutanak Ve Belge İşlemleri-Zimmet Belgesi:
Bu menü kullanılarak zimmet verilen kurum veya şahsa ait zimmet belgesi oluşturulur veya
var olan zimmet belgelerinin listelenmesi sağlanır.

TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Raporlar- Defter Raporları:
Taşınırlara ait “Tüketim malzemeleri defteri”, “ Dayanıklı taşınırlar defteri”, “Kütüphane
defteri” rapor tiplerine bu menü kullanılarak ulaşılır.


Raporlar-Ambar Devir Ve Teslim Tutanağı(rapor 11) /Sayım Tutanağı (Rapor 12):
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:

Raporlar- Cetvel Raporları (Taşınır Sayım Ve Döküm Cetveli (Rapor - 13) / Harcama
Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Rapor - 14) ):

Raporlar-Tarihsel Tutar Mizanı:
TAŞINIR MAL YÖNETMELIĞI MODÜLÜ-KAYIT KONTROL YETKILISI MENÜSÜ:
Raporlar-Ürün Hareket Listesi:
Ürün hareket listesi ambarınızda bulunan ürünlere ait tüm işlem adımlarını (giriş , çıkış,
birimler arası aktarma) gösterir.

Teşekkür ederiz...

similar documents