Toplantı sırasındaki sunum için tıklayınız

Report
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ
ECTS
Bilgi Paketi Çalışmaları
Program Bologna İş Akışı
Üniversite Müfredat Revizyonu
Bilgi Paketi Nedir?
(Info Pack)
Üniversitemiz Bilgi Paketi
İş Süreci
Yol Haritası
ECTS Bilgi Paketi Yazılımı
Ders Bilgi Formu Girişi
ECTS Web Arayüzü
Bologna Çalışmaları
ECTS
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
 Müfredat Revizyonu Çalışmaları
 Teknik Destek
Bölümler/ Anabilim Dalları
UİK - BİDB
 UİK- Sürekli iyileştirmelerin yapılması
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı- Sistem
Kontrolü
Bölümler/ Anabilim Dalları
 Veri tabanına giriş yapılması
 Ders bilgi formlarının
doldurulması
UİK - BİDB- OİDB
 Onaylanan program ve ders müfredatlarına
ait veri tabanı oluşturulması
Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü
 Teknik kontrol
 Senatonun onayına sunulması
Üniversite Program/Müfredat
Revizyonu
 Ekim 2011 (Başlangıç)- Rehber doküman
hazırlanması.
 Haziran 2012- Eğitim-Öğretim yılının bitmesiyle
birlikte tüm lisans ve lisansüstü programların
Senato’dan geçmesiyle sonlandırılmıştır.
 ECTS Info Pack hazırlama sürecine geçilmiştir.
Bilgi Paketi Nedir?
(Info Pack)
 AKTS uygulamak isteyen yükseköğretim
kurumlarının kendi kurumlarında verilen dersler
hakkında detaylı bilgiler sunduğu bilgi paketi
ECTS Bilgi Paketi
Genel İçerik
 Kurum hakkında genel bilgi
 Akademik programlar
 Öğrenciler için genel bilgiler
 LLP&Erasmus
 Bologna süreci çalışmaları
ECTS Bilgi Paketi
Genel İçerik
Bu pakette;
 program tanımı
 Müfredat
 Program yeterlilikleri
 Öğrenme kazanımları
 Derslerin kredileri
 konaklama
 akademik takvim vb.
gibi eğitim kurumunu ve programları tanıtan
detaylı bilgiler bulunur.
Üniversitemiz
ECTS Bilgi Paketi
 I. Program Yeterlilikleri
(Bölüm/Program Kurulları tarafından hazırlandı)
 II. Ders Bilgi Formları
(Öğretim elemanları tarafından hazırlandı)
 III. Program Bilgi Formu
(Bölüm/Program sorumluları tarafından hazırlandı)
 IV. Üniversite Bilgi Paketi
(Bilgi İşlem, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanacak)
ECTS Info Pack
İş Süreci
 UİK ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
koordinasyonunda başlatılmıştır.
 UİK- Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine ders bilgi
formlarının girişi ve düzeltmeler
ECTS Info Pack
İş Süreci
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı;
Bologna İşlemleri Öğrenci Otomasyonu ve ECTS
Bilgi Paketi Yazılımı oluşturulması.
 UİK;
Pilot bölümün sisteme girişi.
Bilgi paketi içeriklerinin oluşturulması.
ECTS Info Pack
Yol Haritası
 ECTS Bilgi Paketi’nde yer alan veriler bölümler
tarafından sisteme girilmesi.
 Sisteme veri girişi ile ilgili gerekli eğitimlerin
verilmesi.
 Ders bilgi formlarının teknik açıdan gözden
geçirilmesi (UİK).
 Sisteme girişi yapılan derslerin, ECTS Bilgi
Paketi Yazılımına sürekli veri aktarımı
ECTS Info Pack
Dikkat Edilecek Husular
 Her bir Anabilim Dalının/Bölümün/Fakültenin
ders programlarıyla ilgili bilgiler bilgi paketinde
yer alacaktır.
 Program yeterlilikleri/ ders öğrenme kazanımları/
ders bilgi formları (müfredat revizyonu
aşamasında hazırlanan tüm bilgiler)eksiksiz
olarak sisteme girilmelidir.
 Sisteme veri girişi yaparken yardım
dokümanından yararlanınız.
ECTS Info Pack
Dikkat Edilecek Husular
 Ders bilgi formlarında yer alan dersin yetkilisi ile
ilgili bilgiler girilirken aktif kurum mailini eklemeyi
unutmayınız.
 Öğrenme kazanımlarının eksiksiz olmasına ve
ders akış çizelgesinin 15 hafta olmasına özen
gösteriniz.
 Sisteme veri girişlerinin tamamlanması için son
tarih 17 Haziran 2013’tür.
ECTS Bilgi Paketi
Yazılımı
 ECTS Bilgi Paketi’nde yer alan program ve ders
bilgilerinin sisteme online girilebilmesi için
Öğrenci Bilgi Sistemi içerisine yeni bir modül
eklenmiştir.
 Modül içerisinde İdari yönetici yetkisine sahip
kullanıcılar kendi bölümlerine ait bilgilerin
girişlerini yapabilmektedir.
ECTS Bilgi Paketi
Yazılımı
 Modül içerisinde yetkili kullanıcılar aşağıdaki
işlemleri yapabilmektedir.
Bologna İşlemleri
 Program Bologna İşlemleri
 Program Öğrenme Çıktıları
 Ders Bologna Tanımları
 Ders Öğrenme Çıktıları
 Ders Akışı
ECTS Bilgi Paketi
Yazılımı
Program Tanımları
Program Tanımları ara yüzünde bilgiler
Türkçe ve İngilizce olarak girilebilmektedir.
Program Tanımları
Program Tanımları parametreleri











Eğitim Türü
Alınacak Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
Tarihçe
Mezun İstihdamı
Sınav Değerlendirme Kuralları
Program Profili
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yeterlilik Koşulları
Program Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme çıktıları ara yüzünde bilgiler
Türkçe ve İngilizce olarak girilebilmektedir.
Program Öğrenme Kazanımları parametreleri
 Öğrenme Çıktısı Türkçe ve İngilizce içerik
Program Yetkilileri
Program Yetkilileri ara yüzünde bilgiler Türkçe ve
İngilizce olarak girilebilmektedir.
Program Yetkilileri parametreleri
 Yetki Tipi olarak;
Bölüm Başkanı
Bölüm ECTS Koordinatörü
 Yetkili Unvanı olarak;
Akademik ve İdari Unvanlar
 Yetkili Ad-Soyad
Giriş Ekranı
Ders Bologna Tanımları
Müfredat Derslerini dönem ve sınıflara göre
sınırlandırma yapılabilmektedir. Kullanıcıların
karşısına sadece kendi bölümlerine ait ders
bilgileri çıkmaktadır.
Bologna Ders Tanımları
Bologna Ders Tanımları
Bologna Ders Tanımları parametreleri
Dersin Amacı
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ders Notları
Değerlendirme Sistemi
 Yarı yıl, Ödev, Final Katkısı
 ECTS İş Yükü Tablosu
 Ders Süresi, Arasınav, Proje Sayıları




Ders Öğrenme Çıktıları
Ders Öğrenme Çıktıları ara yüzünde bilgiler Türkçe
ve İngilizce olarak girilebilmektedir.
Ders Öğrenme Kazanımları
parametreleri
 Öğrenme Çıktısı
Giriş Ekranı
Ders Akışı
Ders Akışı ara yüzünde bilgiler Türkçe ve İngilizce
olarak girilebilmektedir.
Ders Akışı parametreleri
 Konular
 Ön Hazırlık
 Dokümanlar
Giriş Ekranı
Kaynaklar ve Dersin Yetkilileri
Kaynaklar ve Dersin Yetkilileri ara yüzünde bilgiler
Türkçe ve İngilizce olarak girilebilmektedir.
Kaynaklar
Dersin Yetkilileri
ECTS Web Ara Yüzü
 Öğrenci Bilgi Sistemi Bologna Modülüne Eklenen ders bilgileri,
öğrenciler için yararlı bilgiler, üniversite hakkında bilgiler ve
LLP&Erasmus bilgileri hazırlanan web sitesinde
gösterilmektedir.
 Menu İsimleri;
 Degree Programs,
 General Information for Students,
 About University
 LLP & Erasmus
 Web Adresi:
http://ects.mu.edu.tr
http://akts.mu.edu.tr
ECTS Web Ara Yüzü
ECTS Web Ara Yüzü
Degree Programs
ECTS Web Ara Yüzü
Degree Programs
Herhangi bir fakülteye tıklandığında fakülteye ait
programlar aşağıdaki gibi listelenmektedir.
ECTS Web Ara Yüzü
Degree Programs
Her dersin karşısındaki print butonuna
tıklayarak pdf ortamında ders bilgi formu
çıktısı alınabilmektedir.
ECTS Web Ara Yüzü
Info Pack
İletişim
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
İnternet Adresi: www.uik.mu.edu.tr
E-posta: [email protected]
Telefon: 2113059-1961
TEŞEKKÜRLER

similar documents