KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR?

Report
KOSGEB
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
YAPILAN HATALAR & DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
M.ŞÜKRÜ MISIR
KOBİ UZMANI
KOSGEB ANTALYA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
1
Tüzel Kişiliğe Haiz İşletmelerde
Ticari Unvanının Hatalı / Eksik
Girilmesi
H
A
T
A
L
I
TTK’nun Ticari Unvanı düzenleyen hükümlerince, İşletmelerin Ticari Ünvanları tam
ve açık yazılmalıdır. Kısaltmalar sadece Tüzel Kişilik uzantılarında yapılabilir (A.Ş.,
Ltd.Şti gibi)
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
2
Tüzel Kişiliğe Haiz İşletmelerde
Ticari Unvanının Hatalı / Eksik
Girilmesi
D
O
Ğ
R
U
TTK’nun Ticari Unvanı düzenleyen hükümlerince, İşletmelerin Ticari Unvanları tam
ve açık yazılmalıdır. Kısaltmalar sadece Tüzel Kişilik uzantılarında yapılabilir (A.Ş.,
Ltd. Şti gibi)
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
3
Şahıs İşletmelerinde, İşletme
Unvanı olarak Sicilde Kayıtlı
Olmayan Unvanın Girilmesi
H
A
T
A
L
I
Ahmet MEHMET İsimli İşletmenin Esnaf Sicil kayıtlarında ‘MEVSİM MANAVI’
Unvanıyla kaydı bulunmamasına rağmen günlük hayatta kullandığı Gayri-resmi
unvanını kayıt etmesi durumunda hatalı kayıt yapılmıştır.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
4
Şahıs İşletmelerinde, İşletme
Unvanı olarak Sicilde Kayıtlı
Olmayan Unvanın Girilmesi
D
O
Ğ
R
U
Ahmet MEHMET İsimli İşletmenin Esnaf Sicil kayıtlarında ‘AHMET MEHMET’
Unvanıyla kaydı bulunuyorsa (Şahıs işletmelerinde Genellikle Ticari Unvan olarak
İşletme Sahibinin Adı-Soyadı kullanılmaktadır) KOBİ Bilgi Beyannamesine Sicile
kayıtlı Adı-Soyadı yazılmalıdır.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
5
Faaliyet Konusunun (NACE),
Faaliyet Belgesinde Kayıtlı İş
Konusundan Farklı Olarak
Kaydedilmesi
İşletmeler genellikle NACE (Faaliyet Konusu) seçimlerinde İlgili Sektörlerini tam
olarak belirleyememekte ve ‘Başka Yerde Sınıflandırılmamış diğer hizmet
faaliyetleri’ konusunu İlgili Sektör olarak göstermektedirler. KOSGEB Uzmanları
İlgili Sektörünüzün belirlenmesinde İşletmelerimize yardımcı olmaktadırlar.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
6
İşletmenin Ticaret Sicilinde Kayıtlı
Adresinden Farklı Bir Adresin
Girilmesi
H
A
T
A
L
I
İşletmeler KOSGEB Veri tabanına mutlaka Ticaret / Esnaf Sicil Kayıtlarındaki Tescilli
adreslerini girmelidirler. Günlük hayatta kullanılan ‘Hastahane Karşısı, Otobüs
Durağı yanı’ gibi kaydedilen adresler hatalı kayıt statüsündedir. İşletmelerin Adres
değişikliğinde yeni adreslerini Sicile kaydettirmeleri Kanuni bir zorunluluktur.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
7
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil
Numarasının Hatalı / Farklı
Girilmesi
İşletmeler KOSGEB Veri tabanına mutlaka Bağlı bulundukları Vergi Dairesinin Adını
girmelidirler. Örneğimizde görüldüğü üzere, İşletme Kepez’de faaliyet
göstermesine rağmen sehven ‘AKSEKİ’ Vergi dairesini işaretlemiştir. Vergi Dairesi
ve Vergi Numaralarının doğru bir şekilde beyan edilmesi önem arz etmektedir.
Şahıs işletmeleri Vergi No olarak T.C. Kimlik Numarasını girmek zorundadır.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
8
İşyeri SGK Sicil Numarasının
(veya BAĞKUR Numarasının)
Hatalı Girilmesi
Zaman zaman, SSK İşyeri Sicil Numarası veya BAĞKUR Numarası yerine yukarıdaki
örnekteki gibi Kayıt yapılmaktadır. SSK İşyeri veya BAĞKUR Numarasının tam ve
doğru olarak kaydedilmesi zorunludur.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
9
Yıllık Çalışılan Gün Sayısının
Hatalı / Eksik Girilmesi
Şahıs Firması olan
‘AHMET MEHMET’
işletmesi veri girişi
hatası yaparak ilgili
yılda 37,25 Çalışana
sahip olduğunu beyan
etmiştir. Hatalı giriş
yapmamak için İlgili yıla
ait SSK Çalışılan gün
sayısı ve varsa işletme
yetkilisine ait BAĞKUR
Gün Sayısı
(1 Yıl=360 Gün)
toplanarak bulunan
değer Veri tabanına
kaydedilmelidir.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
10
Yıllık Net Satış Hasılatı ve Mali
Bilanço Değerlerinin Hatalı / Eksik
Girilmesi yada Hiç Girilmemesi
İşletmenin , İlgili yıla ait
Net Satış Hasılatı ve mali
Bilanço Toplamı Veri
tabanına doğru olarak
kaydedilmelidir. Kayıt
esnasında Sistem
tarafından verilen uyarılar
dikkatle takip edilmeli,
Yeni Kurulmuş işletmeler
dışındaki (İçinde
bulunulan yıldan önce
kurulmuş işletmeler) Mali
Verilerini mutlaka
kaydetmelidir.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
11
Bilgi Beyannamesi ve Bilgi
Dokümanının, İşletmeyi Temsile
Yetkili Olmayan Kişi yada Kişilerce
İmzalanması
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
12
KOBİ Bilgi Dokümanı ve
Bilgi Beyannamesi
mutlaka işletmeyi temsile
yetkili kişi tarafından
imzalanarak
onaylanmalıdır. İşletme
yetkilisi adına vekalet
sahibi olmadan imza
atılması Beyannameyi
hükümsüz kılmakta,
İşletme sahibinin ‘İmzası
taklit edilerek’
Beyanname verilmesi
Kanuni bir suç
oluşturmaktadır. (Evrakta
sahtecilik)
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL
DOLDURULUR?
KOBİ: 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000-TL’yi (Yirmibeş Milyon Türk
Lirası’nı) aşmayan ve KOBİ Tanımı Yönetmeliğinde mikro işletme, küçük
işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik
birimdir.
KOBİ Tanımı Yönetmeliği gereği; KOSGEB den desteklerinden
yararlanabilmeniz için "KOBİ Beyannamesi" formunu ve eklerini
internet ortamında doldurarak çıktısını alıp kaşeli ve imzalı olarak
istenen belgeler ile birlikte bağlı olduğunuz KOSGEB Birimine teslim
etmeniz gerekmektedir.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
13
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL
DOLDURULUR?
KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından
doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.
KOBİ BEYANNAMESİ’ni doldurabilmek için öncelikle KOSGEB veri
tabanına kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıtla ilgili bilgilere
http://www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: AŞAĞIDAKİ KAYIT ADIMLARINIZI ZAMAN AŞIMI
OLMAMASI İÇİN MAKSİMUM 15 DAKİKA İÇİNDE TAMAMLAMANIZ
GEREKMEKTEDİR.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
14
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL
DOLDURULUR?
http://www.kosgeb.gov.tr adresine giriniz ve "E-KOBİ" tıklayınız.
Karşınıza gelen ekranda, kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.
Gelen sayfa da kutucuğa tıklayınız.
Giriş yapmak istediğiniz KOBİ Beyannamesinin yılını seçiniz ve butona
tıklayınız.
Sonraki adımda karşına gelen ekrandan işletmenizle ilgili sorulardan
işletmenize için uygun olan durumları seçiniz ve butona tıklayınız.
Seçenekler ile ilgili detaylı bilgiler karşınıza çıkan ekranda mevcuttur.
Açıklamaları lütfen dikkatlice okuyunuz.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
15
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL
DOLDURULUR?
Karşınıza gelen ekrandaki işletme bilgilerini doldururken işletmenize ait
KOBİ beyannamesini doldurduğunuz yılı ait mali ve SGK bilgilerinin
doğru olması gerekmektedir. Bu bölümü doldururken işletmenize ait
evraklar üzerinden doldurmanız faydalı olacaktır.
ÖNEMLİ: Net Satış Hasılası ve Mali Bilanço Toplamı bölümlerini kuruş
,nokta veya virgül kullanmaksızın doldurunuz.
Yetkili Personel bölümünü doldurmak için Yetkili Ekle ye tıklayınız.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
16
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL
DOLDURULUR?
Karşınıza gelen ekrandaki bilgileri doldurunuz ve butonuna tıklayınız.
Yetkili kişinin T.C .kimlik numarası ve GSM numarasının girilmesi
zorunludur.
Yetkili kişi olarak birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
Girdiğiniz bilgileri düzeltmek için Yetkili Düzelt silmek içinse Yetkili Sil
butonlarını kullanabilirsiniz.
Faaliyet Konusu bilgileriniz üye olurken girdiğiniz bilgiler
doğrultusunda otomatik olarak gelecektir.
Faaliyet konunuzun gelen listedekilerden farklı olduğunu
düşünüyorsanız, Faaliyet konunuzu seçmek için tıklayın butonuna
basınız ve karşınıza gelen ekrandan seçiminizi yapıp ilgili butona
tıklayınız.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
17
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL
DOLDURULUR?
Adres bilginiz üye olurken girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik
olarak gelecektir.
Adres bilgilerinizde değişiklik yapmak, silmek veya yeni adres eklemek
istiyorsanız ilgili butona tıklayarak karşınıza gelen ekranlardan
işleminizi yapabilirsiniz
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
18
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL
DOLDURULUR?
Eksik bilginiz var ve sonra devam etmek istiyorsanız sağ alt taraftaki
butonuna tıklayarak kaydedip sonra devam edebilirsiniz. Yukarıdaki
tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olduğuna eminseniz butonuna tıklayarak
bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
Sonraki adımda karşınıza KOBİ Beyannamesi Rapor çıktıları ekranı
gelecektir.
Bu ekran üzerinden daha önceki adımlarda girdiğiniz beyanınızla ilgili
çıktıları almanız gerekmektedir. İndir butonlarına tıklayınız ve çıktı
alınız.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
19
KAYIT VE BEYANNAME DOLDURMA
AŞAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
İşletmelerimizin Güncel KOBİ Onayını sorunsuz ve hızlı bir şekilde
yaptırabilmeleri için, KOSGEB Veri Tabanına kayıt ve KOBİ Bilgi
Beyannamesi Doldurma aşamalarında dikkat etmesi gereken
hususlar şunlardır ;
1. İşletmenin Ticari Unvanı Tam ve Açık bir şekilde yazılmalıdır.
2. İşletme yetkilisini Adı-Soyadı Tam ve Açık bir şekilde yazılmalıdır.
3. İşletmenin Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi kayıtlarındaki İş
Konusuna göre doğru NACE (Faaliyet Kodu) girilmelidir.
4. İşletmenin Sicil kayıtlarındaki Tescilli Adresi (Ticari İkamet) Tam ve Açık
bir şekilde yazılmalıdır.
5. Bilgi Dokümanı ve Bilgi Beyannamesi mutlaka İşletme yetkili tarafından
imza açık ve görülebilecek şekilde (mavi kalemle) onaylanmalıdır.
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
20
KOBİ BİLGİ DOKÜMANI EKİNDE
VERİLMESİ GEREKEN BELGELER
İşletmelerimizin Güncel KOBİ Onayını sorunsuz ve hızlı bir şekilde
yaptırabilmeleri için, KOBİ Bilgi Dokümanı ekinde aşağıda yazılı belgeleri
Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir;
1. KOBİ Bilgi Beyannamesi (İşletme Yetkilisi Tarafından Onaylanmalıdır)
2. İmza Sirküsü (Tüzel kişiliğe Haiz işletmelerde )
3. İmza Beyannamesi (Şahıs İşletmelerinde)
4. Oda Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi (Son 6 ay içerisinde alınmış
KURULUŞ ve TADİL Gazeteleri)
5. Oda Onaylı Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış )
6. İlgili Yıla ait Gelir / Kurumlar Vergisi Beyannamesi, SGK Tahakkuk Fişi
ve/veya BAĞKUR Hizmet Dökümü (İşletmeden Sorumlu KOBİ Uzmanının
Gerekli görmesi halinde, Muhasebe ve İşletme tarafından Onaylanmış
Sureti )
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
21
KOSGEB YANINIZDA…
KOSGEB’e Kayıt ve KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurulması aşamalarında
444 1 567 Numaralı Çağrı merkezimizi arayıp teknik destek
alabilirsiniz..
Ayrıca, Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzden
KOBİ Uzmanlarımız sizlere yardımcı olabilecektir.
KOSGEB ANTALYA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
YENİGÜN MAH.MEVLANA KAVŞAĞI KIZILIRMAK CAD NO:6 ANTALYA
[email protected]
Tel : 311 60 37-38 Faks : 311 60 98
KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
22

similar documents