dosyayı indir - abdullahhoca.com

Report





Müze binası 1915–1917 tarihleri arasında Mimar Kemalettin tarafından ittihat ve
terakki binası olarak inşa edilmiştir.1945 Yılında depo,1952 yılında Arkeoloji ve
Etnografya Müzesi olarak hizmete açılmış olup, karma bir müzedir. Kültür ve Tabiat
Varlıklarını bulmak, toplamak ve korumakla yükümlüdür.
2863–3386 sayılı kanunlar gereğince işlem yapılmaktadır.
Müzenin Arkeoloji, Etnografya Eser Seksiyonları ile Atatürk’ün Kastamonu’ya
gezilerine ait eşya ve fotoğrafların teşhir edildiği bir salon ile bir ihtisas kitaplığı
bulunmaktadır.
Müze binasının 1997 yılında onarım ve restorasyonuna başlanmış 2002 yılında 500
Milyarlık ödenek sağlanarak Teşhir salonu ve ek depo binası, Kalorifer sistemi ile
modern bir görünüşe sahip olmuş, vitrin aydınlatılması ve çevre düzenlemesi yapılara
14 Haziran 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ tarafından hizmete
açılmıştır.
ARKEOLOJİ MÜZESİ TOPLAM ESER SAYISI
Arkeolojik Eser Sayısı : 1.495
Sikke Sayısı : 30.312
Toplam : 31.807
BİZ (KEMIK )
KEMIK DELICILER


1990 yılında bir grup hitit madeni
kabı , Delibeyoğlu ,Sırtı ören
yerinden Kastamonu Arkeoloji
müzesine getirilmiştir . Çeşitli
formlardaki madeni kaplar içinde
: 3 adet boğa başlı riton , 1 adet
tripot , 1 adet situla , çok sayıda
maşrapa ve çanak bulunmaktadır
. Çanaklardan bir tanesinin
üzerinde repousse tekniğiyle
figuratif motifler işlenmiştir .
1994 yılında burada yapılan
temizlik çalışmaları sırasında : 1
adet mızrağı ve kalkanı olan Tunç
asker heykelciliği , başka bir
heykelciliklere ait olması gereken
elektrum mızrak ve üzeri grifon
motifleri Tunç kalkan , 2 adet altın
kolye tanesi , kurşundan minyatür
kepçe , demir ok uçları , içinde
deniz minaresinin bulunduğu ve
çok sayıda Hitit madeni kap
parçaları bulunmuştur.
Ağıt kenarında hiyoroglif
yazıtı bulunan çanağın
gövdesine 4 adet
kabartma bezeme vardır
Yaşamdan ölüme kadar
hayvan avlama
geleneğini takip
edilerek yansıtılmıştır .
Hayvanların farklı
pozisyonları canlı bir
şekilde yansıtılmıştır .
Kaçan , çiftleşen , ölmüş
, can çekişen bir hayvan
ile iki aslan mücadelesi
yansıtılmıştır .


Sikke ağırlığı ayarlanmış ,
kendisini darp edip tedavüle
çıkaran ve üzerinde
istediğinde tekrar geri almayı
taahhüt eden yetkili idarenin
ya da devletin arma ya da
işaretini taşıyan yuvarlak (
disk şeklinde ) ufak bir metal
parçasıdır ve ödeme aracı
olarak kullanılır
Batı Anadolu da MÖ 7. yy.
sonlarında icat edilen Sikke ,
kısa zamanda Ege ve Akdeniz
dünyasına yayılmıştır . İlk
Sikkelerin Aristokrat kişiler
tarafından basıldığı düşünülse
de aynı dönemde Lydia
krallığının sikke basımını ele
alıp belli bir düzene
sokmasından sonra Batı
Anadolu da kurulan diğer
kentlerde Sikke kullanmıştır .


Konu: Kastamonu Arkeoloji Müzesi eserleri
hakkında bilgiler.
Hazırlayanlar:
9/D Sınıfı
Asuman Pınar Sezer (216)
Cansu Sinek (237)

similar documents