PowerPoint Sunusu - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel

Report
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Büyük Orman Yangınlarına Karşı
Aktif Savunma Planı
KASIM - 2011
Helikopter Etkinlik Analizleri yapılırken; su atar helikopterlerin yerden kalkış zamanlarının 10 ila 12 dakika ;
ilerleme hızlarının da bambi açık vaziyette saatte 170 km/h. olduğu kabul edildiğinde başlayan ve büyüme riski
olan bir orman yangınına minimum 25 dakika da varabilmesi için etkili menzilleri yukarıdaki kriterlere göre
tespit edildiğinde 40 km. çaplı bir daire içerisinde en etkin hava desteği verebileceği hesaplanmıştır.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde hali hazırda 4 adet yangın söndürme helikopteri ve 2 adet amfibi uçak
ile Ula Helikopter üssünde 1 adet OGM ne ait yangın gözetleme keşif ve yönetimi görevi yapmakta olan genel
maksat helikopteri bulunmaktadır. Bu hava araçlarına ek olarak komşu bölge müdürlüklerinden en yakın hava
desteği sağlayabilecek olan kuzeyde İzmir orman bölge müdürlüğünde görevli Gümüldür Helikopter ile
Selçuk havaalanında konuşlanan THK na ait 3 adet Dromader tipi su atar uçak ve 1 adet Chesna tipi keşif
uçağı ile kuzeydoğuda konuşlanan Denizli Helikopter bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda son yıllarda
zaman zaman görev almakta olan Antalya Bölge müdürlüğüne bağlı Finike Helikopterde Muğla orman
yangınlarına
hava
mücadelesine
en
yakın
destek
unsurlarıdır
.
Önerilen yeni helikopter konuşlanma merkezleri hesaplanırken söz konusu kapsama alanlarının birbirini
ardışık olarak izlemesi, aralarında boş alanların kalmaması ve deniz kıyılarında olduğu gibi bu dairelerin
ormanların olmadığı sahil güvenlik helikopterlerinin görev alanında kalan deniz bölgelerini kapsamamasına
dikkat edilerek (Marmaris Helikopter örneği gibi); daha çok oranda karasal alanlarda bulunan ormanlık
bölgeleri kapsayacak şekilde planlanması yapılmıştır
Yangın Gözetleme Kulelerine Ait Bulgular
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 Orman İşletme Müdürlüğü ve 74 Orman İşletme Şefliği ormanlık
alanlarında yangınlara karşı gözetleme görevi yapan 57 adet orman yangın gözetleme kulesinin ‘Kule Görüş Analizleri’
bilgisayar ortamında hazırlanarak sunulmuştur (Şekil-12). Bu analizler neticesinde hiç görüş alınamayan iki
yarımada (Bodrum ve Datça) da ormanlık alanları izleyebilmek amacıyla iki görüş bölgesi (TRT verici kuleleri)
koordinatı alınarak, bu bölgelerde yangın gözetleme kuleleri yapılana kadar ‘kamera’ sistemi kullanılmak suretiyle
yangın harekat merkezine görüntü aktarabilecekleri tespit edilmiştir (Şekil-13).
•
Orman Yangın Söndürme Deniz Timleri Hakkında Öneriler
•
(Riskli Deniz Kıyılarında Başlayan ve Yol Sorunu Nedeniyle Karadan Müdahale Edilemeyen
Bölgeler İçin)
•
Sahil işletmelerinde gerçekleşen toplantılarda ; turizmin önem taşıdığı deniz kıyılarında yeterli yol ağı
bulunmadığı için denize yakın bölgelerde başlayan yangınlara yer ekiplerinin zamanında ulaşamadıkları belirtilmiş
ve sadece hava unsurları eğer o tarihte bölgede iseler destek olabildikleri diğer zamanlarda ise Orman Bakanlığına
bağlı birimlerin deniz kıyılarında başlayan yangınlar da yeterince etkin olamadıkları gözlenmiştir. Bu sebeple yol
sorunu olan sahil işletmelerinde (Dalaman Or.İşl.Md. ce zaman zaman uygulanan) denizden veya nehir
kıyılarından su alabilen ( 2 kişini rahatça kaldırabildiği ) benzinli su pompaları ve 25 m lik sarmal hortumlar
ile çok etkili bir şekilde 6 saat boyunca su atılabildiği yapılan tatbikatlarda görüntülenmiştir. Bu su pompaları ,
ilgili işletme müdürlüğünün denize yakın ekip binalarında bulundurulabilir ve denizde bir yangın
başladığında arazöz ekibi tarafından sahile götürülüp mevcut balıkçı teknelerinden birinin üzerinde olay
mahalline sevk edilebilir. Yeterince tekne bulunamayan bölgelerde ise gemi kaptan belgesine gerek duyulmayan
araç arkasında taşınabilen Zodyak tipi botlar ve en az 3 adet işçi ile ‘orman yangın deniz ekipleri’ oluşturulması
gelecekte turizm alanlarının etkin korunması ve teşkilatın toplumdaki saygınlığının daha da arttırılması açısından
çok önem taşımaktadır. Bu kapsamda yapılan ihtiyaç analizinde de : Milas İşletmesine 5 , Marmaris İşletmesine
10 , Muğla İşletmesine 1 , Köyceğiz işletmesine 2 , Fethiye İşletmesine 4 , Aydın İşletmesine 3 ve Nazilli
İşletmesine 1 adet olmak üzere toplam 26 adet su pompası ve yeterli miktarda hortum ve 13 adet zodyak bot
ile orman yangın deniz ekipleri’ oluşturulması çok yararlı olabilecektir.(Harita-8)
Motorsikletli İlk Müdahale Ekipleri (Timler) Tek Kişilik
Bölge Müdürlüğünde mevcut bulunan 108 adet kros tipli sincap motorsikletlerin
(Şekil-24) yedeğine (devrilmemesi ve denge sağlaması için sepet şeklinde yan
taraflarına monte edilebilen 100 lt.su kapasiteli ) benzinli pülverizatör ekipmanı
monte edilerek ‘tek kişilik orman yangın ilk müdahale tim’ oluşturularak yangınla
mücadele çalışmalarına önemli destek sağlayabileceklerdir.
Diğer Amaçlarla kullanılmakta olan Mevcut 4*4 pick-up hizmet araçları üzerine sabitlenebilen
müstakil benzinli pülverizatör Timleri (2 Kişilik)
Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde ;yangın mücadelesi dışında diğer hizmetlerde kullanılmakta
olan bu pick-up (Şekil-26) araçlarının kasalarına hiçbir ilave ekipmana ihtiyaç duyulmadan yaz
sezonunda geçici olarak kasaya sabitlenmek suretiyle (300 lt.su taşıma kapasiteli) mevcut ilk müdahale
araçlarının sayısı çok düşük bir maliyetle (yaklaşık 1.500 – 1.700 TL) arttırılabilecektir (Şekil-28)
Bölge müdürlüğünde ‘Aktif Savunma Stratejisi ‘ doğrultusunda kışlalarını terk edecek Arazöz ekiplerinin
yerine geride kalarak bu bölgeleri savunmak durumunda olan mevcut bulunan 38 adet İlk Müdahele Yer
Ekiplerini (Özel Ekipler) yangına götürmekte olan minibüs(Şekil-28) tipi kapalı araçların arkasına –projesi
hazırlandıktan sonra- çeki demiri ilavesi yaptırılarak mevcut 300 lt.lik benzinli pülverizatörler kendi
römorkları üzerinde bu araçlara monte edilerek mücadele kapasiteleri artırılarak yangın mücadelesine
katkıları artırılabilecektir.(Şekil-27)
Bu araçlara ilaveten yeni teknolojilerle arazi için üretilmiş tek kişilik ATV cihazları üzerinde basınçlı su
tabancaları ve yedeklerine monte edilebilecek seyyar benzinli (300 lt kapasiteli) pulverizatörler ile yeni
yangın mücadele unsurları oluşturulabilecektir (Şekil-29).
Köy Su Tankları
•
Tamamlanan yangın araştırma proje sonuçlarında ‘büyük orman yangınlarının % 95
‘inin köy yerleşim birimlerin 1- 3 km. yakınlarında çıktığı tespit edilmesine rağmen ;
Orman Köylerine yangın söndürme amaçlı dağıtılan 3 ton kapasiteli traktör arkasına monte
edilebilen ilgili köy muhtarlığına teslim edilen ‘Köy Su Tankları’nın (Şekil-30) ise maalesef
orman yangınları ilk müdahale çalışmalarında etkin şekilde kullanılamadığı gözlenmiştir.
Bu tanklar köy merkezlerinde görevli taşıma aracı (Traktör) ve sürücüsü olmadığı için atıl
bir vaziyette beklemektedirler (!).
•
Yangın mücadelesi için İl Özel İdareleri ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
tarafından büyük ekonomik fedakarlıklar gösterilerek teslim edilen bu ‘Köy Su Tank’larının
daha etkin kullanılabilmesi için 3 aylık (Temmuz –Ağustos-Eylül) süre ile ilgili köyde
ikamet eden 1 adet traktör (sürücüsü ile birlikte ) kiralanmak suretiyle faal hale
getirilebilecektir (Şekil-31).
•
Sürücü traktörü ile birlikte saat 11.30 ile 19.30 saatleri arasında ‘Su
Tankı’ yakınında cep telefonu faal bir şekilde bekleyerek görevini ifa
edebilecektir. Bu tankları yangın bölgesine taşıyabilecek traktör kira bedelleri
ile gelecekte çok daha büyük yangın masraflarının önüne geçilerek tasarruf
sağlanabilecek , sistem kısa bir süre içerisinde kendi masraflarını amorte
edecek ve ilgili köyde küçükte olsa bir istihdam ve gelir getirebilecektir.
Tarım Alanlarında Başlayan ve Ormana Sıçrayan Yangınlar Hakkında Tarım Bakanlığına
Sunulan Öneriler
Tarım orman sınırlarında başlayan yangınlarda ekipman ve personel yetersizliği nedeniyle
‘Tarım Yangınlarına’ müdahale edemeyen Tarım Bakanlığı’ İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine’
ilgili bakanlıkça ek ödenek tahsis edilerek : 300-400 lt.lik su taşıma kapasitesi olan Benzinli
Pulverizatör ler temin ederek Pick-upların (Şekil-33) üzerine geçici montaj ile veya traktör
arkasına bağlanmak suretiyle (Şekil-34) özellikle orman yangınlarının çokça çıktığı riskli
köylerden başlamak üzere ‘Özel Tarım Yangın Söndürme Timleri’ ( 3 ay süre ile 1 adet pickup ve sürücüsü ) yada ‘Köy Yangın İlk Müdahale Timleri’ ( 1 adet Traktör ve sürücüsü)
kiralamak suretiyle; yangınla mücadele çalışmalarına destek vermelidir.
İlçe ve Belediye Sınırları İçerisinde Başlayan Orman
Yangınlarına Müdahale Eden İtfaiye Müdürlüklerine Ait
Öneriler
İlçe ve belde yerleşim merkezleri civarında da sık sık orman yangınları
çıkmakta ve bu yangınlar kısa süre içerisinde ormanlık alanlara
sıçrayabilmektedir (Şekil-35). Bu bölgelerde sürdürülen yangın mücadelesine
destek olan belde itfaiye teşkilatları içinde aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

similar documents