Yetki-Modülü - Karabük Valiliği

Report
Yıldırım BAHADIR
Programcı-Proje Sorumlusu
Karabük Valiliği
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 Yetki
Modülü üzerinde yapılan revizyon
kapsamında; yetki taleplerinin sistem
üzerinden yapılması sağlanmıştır. Buna
bağlı olarak sayfa, birim ve evrakçı
yetkisi talep eden kullanıcı talep
açıklamasını ve seçimlerini yaparak kayıt
işlemini tamamlar. Talep proje
sorumlusuna düşer ve proje sorumlusu
yetkilendirme işlemini gerçekleştirdikten
sonra amir onayı ile yetki tanımlanır.
 Sisteme
giriş yapan her
kullanıcı yetki talebinde
bulunabilir. Bu işlem için
e-İçişleri ana sayfasının
sol menüsünde Yetki
Talep menüsüne giriş
yapılır.
Yetki Talep sayfasına giriş yapıldığında,
kullanıcı tarafından onaya gönderilecek amir,
açıklama ve evrak seçimi gerçekleştirilir.
 Onaya
gönderilecek amir, kullanıcı
tarafından belirlenir. Bu alanda kullanıcı
birim amirini seçebilir. Birim amiri alanında
herhangi bir sınırlama getirilmemiş olup,
kullanıcı birim şefini, şube müdürünü,
başkan/ başkan yardımcısını, genel müdür/
genel müdür yardımcısını, kaymakamı,
vali/vali yardımcısını vb. seçebilir. Amir
seçiminde önemli olan kullanıcının talep
ettiği yetki konusunda onay verecek olan,
konu hakkında bilgisi bulunan amirin
seçimin yapılmasıdır.
 Açıklama
alanında kullanıcı talep ettiği
yetkiyi açık ve eksiksiz olarak
belirtmelidir. Bu noktada kullanıcı
tarafından talep edilen modül adı, bu
modülün hangi birim için kullanılacağı
yazılmalıdır. Örneğin, Çankaya
Kaymakamlığın’da görev alıyorum,
kaymakamlık için bilgi edinme, valilik
kaymakamlık idare kurulu modülü
yetkilerini istiyorum.
 Açıklaması
tam olarak belirtilmeyen
talepler proje sorumlusu tarafından
reddedilerek kullanıcıya geri gönderilir.
 Evrak seç alanı zorunlu alan olmayıp, talep
edilen yetkiyle ilgili olarak alınmış bir onay
evrakı ya da herhangi bir yazışma varsa ek
olarak ilişkilendirilebilir. Bu evraklar proje
sorumluları tarafından görüntülenir.
 Yetki Talep İşleminde kayıt kriterleri
tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna
basılarak yetki talep süreci tamamlanır.
Talep edilen yetki proje sorumlusuna düşer.

Yapılan kayıtlar sayfanın altında otomatik olarak
listelenir.
Yapılan yetki talepleri için sistem birtalep numarası
üretir. Bu talep numarası ile işleminizi takip
edebilirsiniz.
 Yapıaln yetki talepleri bir birimde bulunan tüm proje
sorumlularının görebileceği yetki talep havuzuna
düşer. İşlemi yapacak olan proje sorumlusu talebi
teslim alarak süreci başlatır. Teslim alan proje
sorumlusu alanında bu işi gerçekleştirecek olan
proje sorumlusu adı listelenir.

Onay durumu kolonunda talebin hangi aşamada
olduğu takip edilir. Yeni kayıt durumunda olan
talepler için güncelleme işlemi yapılabilir.
Kaydın sağ tarafında bulunan güncelle butonuna
basılarak yetki açıklaması, amir ve varsa evrak
bilgisi güncellenebilir. Proje sorumlusu
tarafından teslim alınmış olan kayıtlar için
kullanıcı tarafından artık bir işlem yapılamaz.
 Listelenen kayıtların sağ tarafında bulunan Detay
butonuna basılarak talebe ait detay bilgileri
incelenir.

 İşlemin
sonuçlanması durumunda detay
butonuna basıldığı zaman işleme ait tüm
süreçler sayfanın altında listelenir.
Sistemde amir durumu ile
kayıtlı olan personel
sisteme giriş yaptığında
anasayfada bulunan sol
menüde Yetki İşlemleri
Amir menüsü listelenir
 Yetki İşlemleri Amir
menüsü “Onayda
Bekleyen Yetkiler” ve
“Onayladığım Yetkiler”
olarak iki ayrı sayfadan
oluşmaktadır

 Onayda
Bekleyen Kayıtlar sayfasına Proje
Sorumluları tarafından sayfa ve birim yetkisi
verilmiş olan kullanıcı bilgileri ve yetkisi
başka bir kullanıcıya kopyalanan kullanıcı
bilgileri düşer. Amir kullanıcısı sistemde
onay için gönderilen yetkiler ve onay için
gönderilen kopyalanan yetkiler
sekmelerinde bu kayıtlara ulaşır.




Onaylanmayı Bekleyen Yetkiler sekmesinin başında onay
bekleyen kayıtların toplam sayısı yer alır. Bir sayfada 15 adet
kayıt listelenir.
Amir statüsüde bulunan kullanıcılar sayfaya giriş yaptığında,
kendi isimlerine onaya gönderilmiş yetki listelerine ulaşılar.
Onay sayfasında; yetki kayıt tarihi, yetki talep eden
personel, yetki talep tipi, talep edilen yetki, yetki veren
proje sorumlusu, yetki başlangıç ve bitiş tarihleri yer alır.
Onaya gönderilmiş olan yetkiler amir tarafından uygun
bulunması dahilinde onaylanabilir. Bu işlem için liselenen
kayıtların sol tarafında bulunan kutucuk işaretlenerek
ONAYLA butonuna basılır.
Sistem “Kayıt İşlemini onaylıyor musunuz?” uyarısını
gösterir. Uyarının onaylanmasına bağlı olarak işlem başarılı
mesajı alınır ve kullanıcıya talep ettiği yetk itanımlanmış
olur.




Amir statüsünde bulunan kullanıcılar talep edilen edilen
yetkileri uygun bulmadğı takdirde, listelenen kayıtların sol
tarafında bulunan kutucukları işaretleyerek REDDET
butonuna basar.
Taleplerin reddedilmesi durumunda sistemde bulunan
açıklama alanına reddetme nedeninin girilmesi
gerekmektedir.
Reddet butonuna basıldığı zaman kullanıcıya “ Seçilen
Kayıtlar reddedilecektir işlemi onaylıyor musunuz?” uyarısı
açılır. Amirin uyarıyı onaylanamasına bağlı olarak
kullanıcının talep ettiği yetkiler tanımlanmaz.
Reddetme açıklamaları proje sorumluları tarafından Yetki
Durum Takip sayfasında görüntülenir. Reddedilmiş veya
onaylanmamış olan yetkilerin bilgisi proje sorumlusu
tarafından kullanıcıya iletilir.


Onayladığım Yetkiler sayfasında amir kullanıcısının
işlem yaptığı (yetki talep onay ya da red işlemi) yetkiler
listelenir. Bu sayfa Onaylanmış /Reddedilmiş Yetkiler
ve Onaylanmış/ Reddedilmiş Kopyalanmış Yetkiler
sekmelerinden oluşur.
Onaylanmış / Reddedilmiş Yetkiler sekmesinde amir
kullanıcısı tarafından onaylanan ve reddedilen talepler
listelenir. Onaylanmış olan talepler sarı, reddedilen
talepler ise kırmızı ile listelenir.
 Onaylanmış
/ Reddedilmiş Kopyalanmış
Yetkiler sekmesinde amir kullanıcısı
tarafından onaylanan ve reddedilen yetki
kopylama işlemleri listelenir. Onaylanmış
olan talepler sarı, reddedilen talepler ise
kırmızı ile listelenir.
 Kopyalanmış
yetkiler sekmesinde
listenin sol tarafında
bulunan Yetki Detay
butonuna basılarak
kopyalanması talep
edilen yetkiye ait
detay bilgiye
ulaşılır.

similar documents