Projekt wstępny instalacji ciepłej wody użytkowej oraz

Report
Układ napędowy i podstawowe
wyposażenie płytko zanurzonego
statku śródlądowego
Gdańsk 2007
Projekt instalacji wodno
hydrantowej
•
•
•
•
•
pompy pożarowe
zawory hydrantowe
rurociągi doprowadzające wodę
węże pożarnicze
prądownice
Projekt instalacji na dwutlenek
węgla do obrony przedziału
maszynowego; Projekt
wykrywania i sygnalizacji pożaru
•
•
•
•
•
•
Butla CO2 (67,5 kg CO2)
Zawór butlowy GV97
System uruchamiania
Stojak do butli CO2
Dysza CO2
Rurociągi
Projekt wstępny instalacji ciepłej
wody użytkowej oraz
odprowadzania ścieków
• Projektu instalacji zimnej wody użytkowej
• Projektu ciepłej wody użytkowej (cwu).
• Projektu instalacji ściekowej
Średnie, oszacowane zużycie wody
czas jednorazowego
poboru
rodzaj poboru
min
umywalka
prysznic
doby
zalecana
temperat
ura
wody
zużyta
objęto
ść
wody
ºC
litry
1,5 - 3
35
5-10
6-10
40
50 - 80
średnio na osobę
1
-
20 - 80
hotel pokój z
natryskiem
1
45
70 - 120
restauracja na osobę
1
45
12-30
Węzeł cieplny pchacza



































































































1 – główny zbiornik cwu, 2 - wymiennik obierający ciepło z układu chłodzenia silnika, 3 – wymiennik współpracujący z kotłem na olej opałowy, 4
– pompa załączająca wymiennik nr.2, 5- pompa załączająca wymiennik nr. 3, 6 – mieszacz zabezpieczający, 7 – podgrzewacz elektryczny, 8 –
naczynie wzbiorcze, 9 – moduł hydroforowy
Węzeł cieplny barki




























































































•
1 – główny zbiornik cwu, 2 - wymiennik obierający ciepło z układu chłodzenia silnika, 3 – wymiennik współpracujący z kotłem na olej
opałowy, 4 – pompa załączająca wymiennik nr.2, 5- pompa załączająca wymiennik nr. 3, 6 – mieszacz zabezpieczający, 7 –
podgrzewacz elektryczny, 8 – naczynie wzbiorcze, 9 – moduł hydroforowy
Projekt wstępny instalacji balastowej
dla członów pchacza i barki
1
3
4
2
6
5
Prowadzenie głównych rurociągów na śródokręciu
1-instalacja balastowa (kolor błękitny) , 2-doprowadzenie wody słodkiej (kolor niebieski) , 3-zimna woda rzutkowa
(kolor niebieski) , 4-ciepła woda użytkowa (kolor niebieski) , 5-instalacja ściekowa (kolor czarny) , 6- instalacja
ppoż. – hydrantowi (kolor czerwony)
Rozmieszczenie zbiorników na
rufie pchacza
ZOH
ZOP
ZOH
ZPR
ZBRPB
ZBR
ZPLB
ZOP
ZPS
ZPP
ZOZ
ZBRLB
ZPPB-zapasowy zbiornik paliwa prawa burta, ZPLB-zapasowy zbiornik paliwa lewa burta, ZPR-rozchodowy
zbiornik paliwa, ZPP-przelewowy zbiornik paliwa, ZPS-ściekowy zbiornik paliwa, ZOZ-zapasowy zbiornik oleju,
ZOP-zbiornik pozostałości olejowych, ZOH-zbiornik oleju hydraulicznego, ZBR-rufowy zbiornik balastowy, ZBRLBrufowy zbiornik balastowy lewa burta, ZRBPB-rufowy zbiornik balastowy prawa burta
Rozmieszczenie zbiorników na
dziobie pchacza
ZF
ZBDLB
ZBDLB
ZWS
ZBDLB-rufowy zbiornik balastowy lewa burta, ZBDPB-rufowy zbiornik balastowy prawa burta, ZWS-zbiornik wody
słodkiej, ZF-zbiornik fekaliów
Koncepcja napędu pchacza z przekładnią hydrostatyczną. Analiza
porównawcza wariantów napędu głównego Diesel-elektrycznego i
Diesel-hydraulicznego dla pasażerskiego statku śródlądowego
20
19
11
9
12
13
1
10
18
3
14
15
16
6
5
4
17
10
2
8
•
Wariant napędu głównego Diesel-elektrycznego. 1 - Generatory prądu, 2 - Agregat prądotwórczy, 3 - Silniki elektryczne, 4 - Szafy
elektryczne, 5 - Przetworniki częstotliwości, 6 - Pędniki azymutalne,8 - Silniki hydrauliczne osadzone na przekładniach planetarnych
stanowiące mechanizm obrotu, 9 - Chłodnica centralna, 10 - Rury wydechowe, 11 - Pompa wody zaburtowej, 12 - Zbiornik i pompa
transportowa oleju smarnego, 13 - Zbiornik i pompa transportowa paliwa, 14 - Pompa balastowa, 15 - Pompa pożarowa, 16 - Pompa
zęzowa, 17 – Akumulator, 18 - Zbiornik hydroforowy, 19 - Elektryczny podgrzewacz wody, 20 - Podgrzewacz wody
Koncepcja napędu pchacza z przekładnią hydrostatyczną. Analiza
porównawcza wariantów napędu głównego Diesel-elektrycznego i
Diesel-hydraulicznego dla pasażerskiego statku śródlądowego
20
19
11
9
12
13
1
18
10
24
14
7
15
21
16
4
6
17
2
22
8
23
10
Wariant napędu głównego Diesel-hydraulicznego. 1 – Silniki spalinowe, 2 - Agregat prądotwórczy, 4 - Szafy elektryczne, 6 - Pędniki azymutalne, 7 - Zbiornik
oleju hydraulicznego z zasilaniem, 8 - Silniki hydrauliczne osadzone na przekładniach planetarnych stanowiące mechanizm obrotu, 9 - Chłodnica centralna, 10 Rury wydechowe, 11 - Pompa wody zaburtowej, 12 - Zbiornik i pompa transportowa oleju smarnego, 13 - Zbiornik i pompa transportowa paliwa, 14 - Pompa
balastowa, 15 - Pompa pożarowa, 16 - Pompa zęzowa, 17 – Akumulator, 18 - Zbiornik hydroforowy, 19 - Elektryczny podgrzewacz wody, 20 - Podgrzewacz wody,
21 - Silniki hydrauliczne, 22 - Przekładnia pasowa – redukcyjna, 23 - Pompa hydrauliczna – o zmiennym wydatku, 24 - Generator prądu.
Analiza porównawcza wariantów napędu głównego Dieselelektrycznego i Diesel-hydraulicznego dla pasażerskiego statku
śródlądowego
120
Masa systemu [%]
100
Porównanie mas systemów:
1 – Diesel-elektrycznego z silnikami
elektrycznymi umieszczonymi
pionowo,
2 – Diesel-hydraulicznego
80
60
40
20
0
1
2
Porównywalny koszt [%]
120
100
Porównanie nakładów inwestycyjnych
systemów:
1 – Diesel-elektrycznego z silnikami
elektrycznymi umieszczonymi
pionowo,
2 – Diesel-hydraulicznego
80
60
40
20
0
1
2
Schemat ideowy układu napędowego i
sterowania statku
Schemat ideowy układu napędowego i sterowania statku
Ogólna koncepcja napędu i sterowania członu
pchanego statku śródlądowego
1
2
3
6
4
5
Układ napędowy ze śrubosterem napędzanym silnikiem hydraulicznym ,Proponowane rozmieszczenie podstawowych zespołów układu
napędu i sterowania barki. 1-agregat prądotwórczy; 2- silnik elektryczny; 3- pompa hydrauliczna; 4- zbiornik oleju; 5- śruboster; 6 mechanizm obrotu kolumny śrubosteru
1
2
7
3
4
5
3
Układ napędowy ze śrubosterem napędzanym silnikiem elektrycznym Proponowane rozmieszczenie podstawowych zespołów
układu napędowego ze śrubosterem napędzanym silnikiem elektrycznym. Oznaczenia: 1-agregat prądotwórczy; 2- silnik elektryczny
napędzający pędnik; 3- przetwornik częstotliwości (falownik); 4- silnik elektryczny napędzający pompę olejową; 5- zbiornik oleju; 6mechanizm obrotu; 7 – śruboster (dysza obrotowa z pędnikiem)
Koncepcja urządzenia sprzęgającego zestaw
pchany segmentów statku śródlądowego i
przybrzeżnego
1
2
3
Elementy Konstrukcyjne. Człony rozchylone względem siebie o ok. 12 stopni. 1- zespół pompowy
siłowników głównych, 2 – główny siłownik hydrauliczny, 3 – siłownik hydrauliczny pomocniczy blokady sworzni w obudowie. W miejscach urządzeń, pokładom nadano przezroczystość
1
2
3
Zespół mechanizmu blokującego. 1- główny siłownik hydrauliczny.2 – siłownik pomocniczy – blokady sworzni, 3 – sworzeń ucha.
Ideowy schemat hydrauliczny napędu i sterowania siłowników głównych urządzenia sprzęgającego
Ideowy schemat hydrauliczny napędu i sterowania siłowników sworzni urządzenia sprzęgającego
Koncepcje wyposażenia kotwicznocumowniczego dla barki i pchacza
Rozmieszczenia wyposażenia kotwiczno cumowniczego pchacza
Koncepcje wyposażenia kotwicznocumowniczego dla barki i pchacza
Rozmieszczenia wyposażenia kotwiczno cumowniczego barki
Opracowanie projektu koncepcyjnego
otwieranej kładki z poręczą między
pchaczem a barką
Usytuowanie kładki opuszczanej na pokładzie
4
3
5
2
6
1
Rysunek szczegółowy kładki ruchomej, wraz z barierkami towarzyszącymi. 1 – podnoszona kładka; 2 – barierka
obrotowa w okuł osi pionowej; 3 – szlaban otwarty, współpracujący z kładką; 4 – szlaban ruchomy, blokowany
ręcznie; 5 – pokład barki; 6 – pokład pchacza.
7
8
7
6
5
4
1
2
3
Rysunek złożeniowy mechanizmu podnoszenia i opuszczania kładki. 1- stalowy pręt okrągły; 2 – płyta kładki; 3 – tuleja
łożyskowa; 4 – przekładnia kątowa o przełożeniu 1:1; 5 – łożysko baryłkowe, dwurzędowe, dolne; 6 –barierka wykonana z rury
stalowej; 7 – łożysko baryłkowe, dwurzędowe górne; 8 – rura stalowa
Projekt koncepcyjny składanych balustrad
dwusegmentowego statku śródlądowego
Widok aksonometryczny na złączone człony statku śródlądowego
B
A
C
A
D
Balustrada. A – profil aluminiowy o wymiarach 60x60 i grubości ścianki 4mm; B – panel z
poliwęglanu komorowego o wymiarach 1880x875x16; C - ceownik aluminiowy o wymiarach 25x25
i grubości ścianki 3mm; D – ceownik aluminiowy o wymiarach 40x40 i grubości ścianki 5mm
Mechanizm składania blokowania balustrad
4
4
4
3
3
6
2
5
1
4
6
2
1
1
Mechanizm składania balustrad. Poręcze postawione. 1- Podstawa; 2- Żebra usztywniające; 3 – stalowy swożeń;
4 – słupek aluminiowy; 5 – stalowa wkładka; 6 – pręt blokujący
Projekt koncepcyjny składanego masztu
anteny radarowej dla pchacza
dwusegmentowego statku śródlądowego
3
2
1
4
5
Maszt
1 – stalowy profil
prostokątny,
2 – półka
stanowiąca
podstawę anteny
radarowej,
3 – antena
radarowa
RAYMARINE,
4 – pręt stalowy o
średnicy 10mm,
5 – siłownik
hydrauliczny
1
2
8
3
5
4
6
7
Schemat hydrauliczny
sterowania siłownika.
1 – siłownik
hydrauliczny,
2 – zawór
bezpieczeństwa,
3 rozdzielacz
hydrauliczny ,
trójpołożeniowy
czterodrogowy,
4 – zawór zaporowo
zwrotny,
5 – zawór dławiący,
regulowany
6 – gałąź hydrauliczna
wysokociśnieniowa,
7 – gałąź hydrauliczna
niskociśnieniowa –
spływowa,
8 – zawór zaporowo
zwrotny, sterowany.
Wizualizacja przedstawiająca składany
maszt anteny radarowej
Projekt wstępny składanego zadaszenia dla
dwusegmentowego statku śródlądowego
1
Widok z boku góry na moduł pchacza z zadaszeniem. 1 – okrycie; 2 – lina
napinająca
2
5
5
4
3
3
1
2
Konstrukcja zadaszenia. 1,2 – ramiona profil kwadratowy, 3 – ramiona profil „c”, 4 – okrycie; 5 – profil okrągły
Projekt wstępny głównych drzwi
wejściowych na pchaczu
3
2
6
1
4
5
Prowadnice górne. (Drzwi otwarte) 1 – prowadnica pozioma; 2 – prowadnica pionowa; 3 –
wysięgnik; 4 – sznur silikonowy uszczelniający; 5 – ucho; 6 - łącznik
Opracowanie projektu wstępnego żurawia
łodziowego dla statku śródlądowego
2
3
8
4
5
6
7
1
Żurawik łodziowy.
1 – Wygięty profil
rurowy będący
wysięgnikiem i
kolumną obrotową
zarazem;
2 – rolki
prowadzące
usytuowane z boku
profilu;
3 – wciągarka
ręczna PFAFF SWWBR;
4 – drążek
(przedstawiono
dwa położenia);
5 –oprawka
łożyskowa;
6 – pokład główny
statku z
przyspawanymi
usztywnieniami;
7 – wspornik
główny;
8 – wspornik
podpierający.
Projekt wstępny śrubosteru ze śrubą stałą
umieszczoną w dyszy KORTA, statku
śródlądowego
Pędnik
azymutalny:
- Średnica
śruby –
850mm
- Maksymalna
moc na wale
śrubowym
pędnika –
170kW
5
1
6
2
4
7
3
9
8
12
10
11
Zespół górny; 1. Szybkoobrotowy silnik hydrauliczny, 2. sprzęgło, 3 – wał pionowy (zębnika), 4 – pokrywa, 5 –
szybkoobrotowy silnik hydrauliczny; 6 – przekładnia planetarna MULTIPROJEKT, 7 – koło zębate, 8 – łożysko
wieńcowe, 9 – łożysko baryłkowe dwurzędowe, 10 – uszczelnienie promieniowe, 11 – kołnierz mocujący, 12 – kadłub (
przedstawiony w sposób symboliczny czerwoną linią przerywaną)
1
3
21
13
7
18
6
2
4
8
5
19
17
20
14
16
15
11
12
10
9
Zespół dolny
śrubosteru. 1- łożysko
stożkowe, 2 – łożysko
baryłkowe wzdłużne, 3
– wał pionowy
(zębnika), 4 – łożysko
baryłkowe dwurzędowe
poprzeczne, 5 –
łożysko walcowe, 6 –
sprężyny napinające, 7
– pokrywka łożyskowa,
8 – zębnik, 9 – wał
poziomy (śrubowy), 10
– łożysko stożkowe –
wzdłużne, 11 – łożysko
stożkowe –
poprzeczne, 12 –
łożysko baryłkowe
dwurzędowe
poprzeczne, 13 –
przewód , 14 –
uszczelnienie pochwy
wału śrubowego, 15 –
koło zębate, 16 – piasta
koła zębatego, 17 –
kołki, 18 – śruba
napędowa, 19 – tarcza
zabezpieczająca, 20 –
kołpak. 21 – dysza
korta,

similar documents