A tehetség tanácsadás koordinálása

Report
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
1. Elméleti alapok
2. Alapfeladatok
3. Kisegítő feladatok
1.1. Tehetségmodellek
2.1. TD koordinálása
3.1. Gazdasági aspektusok
1.2. Hazai TG
2.2. TG koordinálása
3.2. Pályázatírás
1.3. Hatékony TG szervezet
2.3. TT koordinálása
3.3. Rendezvényszerv.
1.4. Tehetségkoordinátor
2.4. Partnerek koordinálása
3.4. Marketing és PR
2.3. A tehetség tanácsadás koordinálása
Előadó:
Dr. Mező Ferenc
Forrás: Mező F. (2012): A tehetség tanácsadás koordinálása. In: Mező F. (szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 83-94. o.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
Tartalom:
• A tehetség tanácsadás alapjai, általános menete
• A tehetség tanácsadás feltételrendszere
• A tehetség tanácsadás koordinálásának
alapdokumentumai
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetség tanácsadás alapjai, általános menete
Alapfogalmak:
„Forgatókönyv”:
• Probléma
1. Találkozás a problémával
• Célállapot
2. Probléma és célállapot
tisztázása
„P-M/T-C
ANALÍZIS”®
• Módszer
• Tanács
3. Tanácsadás
4. Tanács értékelése
• Tanácsadó
5. Tanács megvalósítása
• Problémagazda
• Problémaküldő
• „Harmadik személy”
Szerepek
6. Nyomon követés
7. Az eset lezárása
Irodalom: Mező F. (2012): A tehetség tanácsadás koordinálása. In: Mező F. (Szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen. 83-94.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetség tanácsadás feltételrendszere
Személyi minimum követelmények
Kliensekre vonatkozó követelmények
Kiskorú/nagykorú... Szerep...
Szakemberekre vonatkozó követelmények
Kompetenciák...
Összeférhetetlenség...
Szakmai minimum követelmények
Minőségbiztosítási követelmények
Hatékonyságról visszajelzések...
Környezeti, tárgyai feltételek
Pl. helyszín, infrastruktúra, eszközök...
Dokumentációs követelmények
Nyomon követhető, reprodukálható, adatvéd.
Szervező lap, beszámoló, esetlap...
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetség tanácsadás
koordinálásának alapdokumentumai:
1. Tehetség tanácsadást szervező lap (iratminta: Mező, 2012, 91. o.)
2. Éves beszámoló a tehetség tanácsadás tapasztalatairól
(iratminta: Mező, 2012, 92-93. o.)
3. Tehetség tanácsadói esetlap (iratminta: Mező, 2012, 94. o.)
Irodalom: Mező F. (2012): A tehetség tanácsadás koordinálása. In: Mező F. (Szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen. 83-94.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetség tanácsadás
koordinálásának alapdokumentumai:
1. Tehetség tanácsadást szervező lap (iratminta: Mező, 2012, 91. o.)
2. Éves beszámoló a tehetség tanácsadás tapasztalatairól
(iratminta: Mező, 2012, 92-93. o.)
3. Tehetség tanácsadói esetlap (iratminta: Mező, 2012, 94. o.)
Irodalom: Mező F. (2012): A tehetség tanácsadás koordinálása. In: Mező F. (Szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen. 83-94.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetség tanácsadás
koordinálásának alapdokumentumai:
1. Tehetség tanácsadást szervező lap (iratminta: Mező, 2012, 91. o.)
2. Éves beszámoló a tehetség tanácsadás tapasztalatairól
(iratminta: Mező, 2012, 92-93. o.)
3. Tehetség tanácsadói esetlap (iratminta: Mező, 2012, 94. o.)
Irodalom: Mező F. (2012): A tehetség tanácsadás koordinálása. In: Mező F. (Szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen. 83-94.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
A tehetség tanácsadás
koordinálásának alapdokumentumai:
1. Tehetség tanácsadást szervező lap (iratminta: Mező, 2012, 91. o.)
2. Éves beszámoló a tehetség tanácsadás tapasztalatairól
(iratminta: Mező, 2012, 92-93. o.)
3. Tehetség tanácsadói esetlap (iratminta: Mező, 2012, 94. o.)
Irodalom: Mező F. (2012): A tehetség tanácsadás koordinálása. In: Mező F. (Szerk.):
Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen. 83-94.
www.kpluszf.com
Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra
öszönjük a
K
+
Figyelmet!
www.kpluszf.com

similar documents