AT-introduktion

Report
ALMEN
STUDIEFORBEREDELSE
FAG, METODE og VIDENSKABSTEORI
AT I SKRIVEMETROEN
HVILKE FAG?
- HVAD ARBEJDER MAN MED I FAGENE?
- HVORDAN ARBEJDER MAN I FAGENE?
Sagen
(konkret: empiri)
Samfundsvidenskab
Visionær vind
Hvilke fag? – og hvad bidrager de med?
DRUK
Hvilke fag? – og hvad bidrager de med?
FACEBOOK
Hvilke fag? – og hvad bidrager de med?
Kun gennem kendskab til
FAGENE og deres METODER
kan vi nærme os ”sandheden”
Lektie:
DE VIDENSKABELIGE HOVEDOMRÅDER
HVOR ER
IDRÆT og
Jeres
kunstneriske
fag
PLACERET?
Naturvidenskab
Samfundsfag
Humaniora
Lektie:
DE VIDENSKABELIGE HOVEDOMRÅDER
HVOR ER
IDRÆT og
Jeres
kunstneriske
fag
PLACERET?
Metoder, fx:
- Forsøg, hvor der observeres og måles
- Opstille hypoteser/teorier som eftervises
Naturvidenskab
Metoder, fx:
Fortolkning (hermeneutiske metode)
Tekstanalyse
Forestillingsanalyse, kunstnerisk
skabende metode
Samfundsfag
Metoder, fx:
Indsamling af data, som fortolkes
Observation og iagttagelse
Humaniora
Hvad skal du kunne i AT?
(nye krav på universitetet og i erhvervslivet!)
•Løse opgaver med flere fag med bevidsthed om:
- Hvad handler fagene om?
- Hvordan gør man i fagene (metoder)?
•Se emnet i en større sammenhæng
•Tænke og løse opgaver kreativt
•Arbejde selvstændigt
•Samarbejde
•Formidle jeres kreative løsning
Eksempler på AT-forløb
FAG
SAG
• Idræt og religion:
Italienske fodboldtilhængere
• Historie og samfundsfag:
Fascisme + studietur til Rom
• Samfundsfag og engelsk:
Terrorisme
• Musik, samf. og dansk:
Musikvideoer
• Dansk og biologi:
Den globale opvarmning
• Historie og fysik:
A-kraft-ulykke
AT på FG
http://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivemetro/Skrivemetro/Metrokort.html
1.g
AT 1
AT 2
AT 3
Det gode liv (Id, dr/mu/bk/me)
Renæssance (Hi, fy, bk)
En sag/Innovation (Sa, + andet fag) –
Årsprøve
Intro til AT + kreativ løsning
Videnskabsteori/metoder (Da/en, nv-fag)
En sag – SRO udbygget
En sag – Årsprøve
Besvare problemform
Problemformulering
Formulere og løse et
problemform
2.g
AT 4
AT 5
AT 6
Synopsis introduktion
Synopsisprøve
3.g
AT 7
AT eksamen
En sag relateret til nybrud efter
1900
UVM-stillet opgave
Synopsisfremlæggelse

similar documents