A Komáromi Kőolajipari Vállalat és jogelődjeinek története

Report
A Komáromi Kőolajipari Vállalat
és jogelődeinek története
Dr. Dénes Ferenc
2010, okt. 27., Zalaegerszeg
A KKV megalakulása
Az Almásfüzitői Kőolajipari Vállalat és a
Szőnyi Kőolajipari Vállalat összevonása
1962 jul. 1.-én.
Indokok: Egymásra épülő vertikum
Méretnövelés
1907 – Vacuum Oil Company Rt. - Füzítő-puszta
• alap: galiciai paraffinos kőolaj
•
•
•
•
12 fekvő kazán (shell still) – 4 vákuum
2 steam still benzin frakcionáló
6 pakura lepárló (tar still)
paraffin üzem, hűtőház, 3 szűrőprés és 2
izzasztókamra
• 5 kénsavas agitátor
• olajkeverő, töltő
• kocsikenőcs keverő, zsírfőző üst
A történelem beleszól (1) 1914-1922
• I. világháború – galíciai kőolajkészletek kifogyása
ill. elfoglalása, 1916-tól román kőolaj
• Tanácsköztársaság: termékkészletek elfogyasztása
• Munkások elbocsátása
• A gyár leszerelése
• A V.O.C. Rt. amerikai kenőanyagot értékesít
Magyarországon
1922 - 1942
• Termelés újraindítás orosz kőolaj alapon (120 kt/év) 19221925
• Román műolaj (benzin, petróleum és pakura keverék)
feldolgozás
1925-1930
• A kenőzsír gyártáshoz olasz nafténes olaj import
• Beruházás Almásfüzítőn: folyamatos atmoszferikus desztilláló
egység
• Kenőanyag alapolajok vásárlása
A történelem beleszól (2)
1942
Magyarországi Vacuum Olaj Üzemek a Kincstár
használatában (Katonai Parancsnokság)
1944-45 Bombázások, jeges ár
1945
Vacuum Oil Company Rt.
1948
A V.O.C. eladja részesedését az ÁFORT-nak
1950
Almásfüzitői Ásványolaj Feldolgozási Nemzeti
Vállalat (állami tulajdon)
1952
MASZOLAJ (Magyar-Szovjet Olaj Rt)
1954
Almásfüzitői Kőolajipari Vállalat
A Molaj RT megalapitása
1942 márc. 3. Minisztertanácsi rendelet.
A beruházás elsősorban katonai céllal
indult.
Kiváló földrajzi elhelyezkedés
A kenőolaj gyártás kiemelt cél volt.
Az állam a főtulajdonos, de a
tulajdonosok között volt egy gróf, két
ezredes és egy őrnagy is.
Háborús küzdelmek
A félig kész gyárat 1943 jun.16.-án a
szövetségesek lebombázták. A veszteség
60%-os.
Aug. 21.-én és 28.-án újabb
bombatámadás
Medveszállás
1944/45 telén a termelés megindult
A visszavonuló németek a maradék
berendezéseket leszerelték vagy tönkre
tették.
A Molajból Maszolaj
1945 jul.-tól a termelés újra indul
1946 ápr.:Magyar-Szovjet Olajművek Rt.
Biztonságos kőolajellátás elsősorban DélZalából.
Új vákuum üzem 1950-től
Kenőolajgyártás Lobau-matzeni kőolajból.
1954 nov.-től Szőnyi Kőolajipari Vállalat.
Feldolgozás:200-500 kt/év
Fejlesztések az egyesítéskor és
utána
Szőny
1.
Termikus krakküzem 1961
•
1 Mt/év desztillációs üzem 1962
•
Benzinreformáló üzem 1964
•
Gázolaj kénmentesitő üzem 1970
•
Claus üzem 1971
•
Izopentán üzem 1973
A kőolaj feldolgozó kapacitás több mint 2Mt/év.
•
Fejlesztések az egyesítéskor és
utána
2. Almásfüzitő
•
•
•
•
•
•
Furfurolos finomitó üzem 1962
Hordózó üzem 1962
Fehérolaj gyártó üzem 1968
Korszerű kiskiszerelő üzem 1974
Kenőzsir üzem 1976
Új Olajkeverő üzem 1980
Profilbővités, termékfejlesztés
1966 jan. 1-től a Lardoline Olaj-,Zsiradékés Vegyigyárat a KKV-hoz csatolják.
1968-tól a KKV átveszi a Csepeli
Kőolajipari Vállalat termékeinek gyártását.
Ezzel a kenőanyag termékválaszték a KKVnál teljessé vált.
Az 1970-es évek végére a kenőanyagok
választéka és minősége elérte a
nemzetközi szintet!
A válság évei 1980-85
1982-ben OKGT döntés a szőnyi termelő
üzemek leállításáról
A kőolaj feldolgozás 1985-ben megszűnik
Válságstáb felállítása, javaslatok
kidolgozása
Új utakon
Biotechnológia,
1.
•
•
•
Vitátor 10 üzem 1987
Sörgyártás 1984
Citromsav gyártás
2. Almasav gyártás 1990
3. Hordó gyártás 1985
4. Adalékgyártás 1987
A válság idején kidolgozott fejlesztési
javaslatok nagyobb része időtállónak
bizonyult, igazolva az innováció fontosságát.
Fejlesztés Almásfüzitőn 1962
Desztillációs Üzem
Vákuumdesztillációs
torony
AKV üzemek 1962
Paraffin Üzem chillerek
Furfurolos finomító üzem
AKV üzemek
Finomító Üzem
Sweetland szűrők
szerelése
AKV üzemek
Bitumenfúvató üzem
Bitumen hordózása
AKV üzemek
Hordótöltés az
Olajkeverőben
Kenőolaj kiszerelés
Technológia fejlesztések
Héderrendszerek
Technológia fejlesztések
Panelrendszerek kialakítása
Kiszerelés fejlesztése I. - Hordós
Kiszerelés fejlesztése I. - Hordós
40-es évek
1985
Kiszerelés fejlesztése, hordózás
1962
1995
Kiszerelés fejlesztése II. - Kiskiszerelt
1920-
1969
Kiszerelés fejlesztése II. - Kiskiszerelt
60-as évek
1974
1982
Kiszerelés fejlesztése II. - Kiskiszerelt
1993
1999
2007
Kiszerelés fejlesztése II. - Kiskiszerelt
1962
1995
Termékválaszték változása 1907-2007
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1907
1976
Termékek száma (db)
1990
2000
2007
Raktári egység (db)
1964 : Csepeli Finomító kenőanyag választékának átvétele
1966 : Lardoline gyár csatolása
1984 : Saját adalék gyártás
2004 : Madit termékek gyártása
2005 : Autókemikália termékcsalád
Aktuális regionális jelenlétünk
Piaci részesedésünk:
• Magyarország:
~35% (piacvezető)
• Szlovákia:
• Csehország:
~43% (piacvezető)
~6%
• Románia:
~ 5%
• Ukrán Branch Office
• Szerb Branch Office
A JÖVŐ
A kenőanyag történet folytatódik….

similar documents