Programovací a obslužný software RT ToolBox2

Report
Název projektu : Modernizace výuky
Grantový projekt : CZ.1.07/1.1.16/01.0036
Multimediální učební materiál pro výuku předmětu automatizace
Téma : ROBOTIKA
Část : Programovací a obslužný software RT ToolBox2
Autor : Jan Horňák
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická
Brno, Sokolská 1
Programovací a obslužný software
Programovací jazyky:
Se simulací:
RT ToolBox2 Sim
RT ToolBox 2:
Movemaster Command
Melfa Basic IV
Melfa Basic V
Art.Nr. 218855
Po spuštění softwaru RT
ToolBox 2…
…se objeví prázdná plocha
a spustí se
„Communication Server2“
symbolizovaný v dolní liště.
Panel nástrojů I
Uložit
Vymazání jednoho
přerušení
Vyjmout
Vložení jednoho
přerušení
Kopírovat
Přečíslování řádků a seřazení
Vložit
Aktivovat
komentáře
Kontrola
syntaxe
Deaktivovat
komentáře
Panel nástrojů II
Offline provoz
Přidat projekt
Otevření pracovní plochy
Nová pracovní plocha
Online provoz
Simulační provoz
Dálková správa
(ovládání)
Panel nástrojů IV
Výběr projektu
Aktualizování
Editace projektu
Seznam parametrů
Chyba, porucha
Vytvoření nového projektu I
Zvolit “New“
Řídící jednotka je schopna zpracovat až 32 projektů současně
Vytvoření nového projektu II
Napsat název pracovní plochy
a potvrdit klávesou OK.
V případě potřeby můžete
zapsat doplňkové informace,
které budou připojeny k názvu.
Editace projektu – nastavení podrobností
Kliknutí pravým tlačítkem myši
na označení uživatelského projektu - zde RC1 se otevře kontextová nabídka.
Po zvolení možnosti “Edit Projekt“ dojde k otevření
okna pro nastavení konfigurace robotického zařízení
MELFA.
Nastavení komunikačních parametrů TCP/IP (transmission communications
protocol/internetworking protocol) )
Standardní-IP řídících jednotek robotů:
(firemní nastavení – stav při dodání ŘJ)
CRn-500:
192.168.1.231
Nastavení komunikačních parametrů sériové komunikace RS232
Pro řídící jednotku CRn-500:
je nastavení protokolu  „Non-Procedural“
Pro řídící jednotku CRnD-700:
je nastavení protokolu  „Procedural“
Volba modelu ramene
robotu
Volba programovacího jazyka:
- Movemaster Command
- Melfa Basic IV
- Melfa Basic V
Vytvoření nového robotického programu
Volba režimu propojení „Simulator“
Tvorba nového robotického programu I
Pravým tlačítkem myši na „Program“
v kontextovém menu volba „New“
Je nutno zadat název programu
a potvrdit klávesou OK
Spuštění 3D monitoru
Pravým tlačítkem myši nebo dvojité kliknutí na ikonu „RV-2AJ“
v kontextovém menu volba „3D Monitor“
Vytvoření jedné nové pozice I
Přes tlačítko
“JOG“ zadáte
souřadnice
Klávesy
ovládání
pohybu
ramene
->vše se
“simuluje“ v
3D monitoru
Předepsaný
jednoduchý
program
Přidání nové
pozice
Vytvoření jedné nové pozice II
Zadat název
pozice a kliknout
na “Get current
position“. Pozice
se uloží do
pozičního listu
Uložení programu
Spuštění ladění programu (Debug) v režimu Online
Pravým tlačítkem myši na používaný program
v kontextovém menu volba „Debug Open“
Režim simulace programu (Debug)
Zvolit tlačítko
„FORWD“

similar documents