Senzitivne faze u razvoju motoričkih sporobnosti

Report
Dr.sc. Sanja Šalaj
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
SENZITIVNE FAZE U RAZVOJU
MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
Seminar voditelja Univerzalne sportske škole,
19-20.11.2011.
MODELI DUGOROČNOG
TRENINGA
MODEL RANE SPECIJALIZACIJE
1. Trenirati radi treniranja
2. Trenirati radi natjecanja
3. Trenirati radi pobjeđivanja
MODEL KASNE SPECIJALIZACIJE
1. FUNdamentalna faza
2. Učiti kako trenirati
3. Trenirati radi treninga
4. Trenirati radi natjecanja
5. Trenirati radi pobjeđivanja
MODEL KASNE SPECIJALIZACIJE
 RAZINA 1 – FUNdamentalna razina
- Dob: dječaci 6 - 9 / djevojčice 6 - 8
- Cilj: Naučiti sve prirodne oblike kretanja (biotička
motorička znanja), razvoj kondicijskih sposobnosti –
brzina, agilnost, ritam, ravnoteža, koordinacija
* Ova je faza prvi “prozor” ubrzanog razvoja brzine
MODEL KASNE SPECIJALIZACIJE
 Razina 2 – Učiti kako trenirati
- Dob: dječaci 9 – 12, djevojčice 8 –
11
- Cilj: prirodni oblici kretanja,
osnovne sportske strukture kretanja,
(razvoj jakosti i snage kroz relativne vježbe, skokove
i bacanja medicinke, razvoj izdržljivosti)
* Ovo je “prozor” ubrzanog
razvoja koordinacije
MODEL KASNE SPECIJALIZACIJE
 Razina 3 – Trenirati radi treninga
- Dob: dječaci 12 - 16 / djevojčice 11 - 15
- Cilj: stvaranje aerobne baze, razvoj jakosti krajem faze, i
razvoj specifičnih vještina
*Ova faza je treći “prozor” ubrzanog razvoja aerobnih
sposobnosti i jakosti
U drugoj i trećoj fazi “sportaš se stvara ili slama”, zato je
bitno iskoristiti njihov puni potencijal u ranim fazama razvoja
kroz trening, ne kroz natjecanje.
4. Trenirati radi natjecanja
5. Trenirati radi pobjeđivanja
M16 - 18 / Ž15 - 17
M 18 / Ž 17 
SENZITIVNE FAZE
• Kada se može utjecati na
razvoj pojedinih
komponenata kondicijske
pripremljenosti?
• Senzitivne faze
predstavljaju razdoblja u
životu sportaša pogodna
za razvoj pojedinih
sposobnosti, osobina i
motoričkih znanja putem
treninga
Temelj
dugoročne
sportske
pripreme jest
uvažavanje
specifičnosti
rasta i razvoja!
RAST: anatomske i
fiziološke promjene
RAZVOJ: psihološka
zbivanja i poboljšanje
osjetnih i motoričkih
sposobnosti
Prirast u visinu od rođenja do odrasle
dobi čovjeka (Balyi & Way, 2011)
Vrlo brzi rast
RAST
6
Naglo smanjenje prirasta
Ubrzan rast
RAZVOJ
Naglo usporavanje
Blago usporavanje
Prestanak rasta
Stabilan rast
dob
“Senzitivne” faze za razvoj kondicijskih sposobnosti
(Martin, 1982 prema Grosser i sur., 1986)
”Svaka dimenzija ima svoje najbolje vrijeme za razvoj”
Sposobnost
Dob i senzitivne faze
6
Koordinacija /
Motoričko učenje
Brzina reakcije na
zvučni i vizualni signal
Prostorna orijentacija
Ritam
Ravnoteža
Izdržljivost
Jakost
Brzina
Gibljivost
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dob u kojoj dolazi do ubrzanog poboljšanja
nekih motoričkih sposobnosti
(Viru, 1998)
Dob
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
Brzina
Eksplozivna snaga
Jakost
Aerobna izdržljivost
Djevojčice
Dječaci
Vrijeme, s
Dječaci
Djevojčice
Što je u pozadini senzitivnih
faza ili “prozora” ubrzanog
razvoja?
Dječaci
Djevojčice
Dob, god.
Vrijeme, s
Dječaci
Djevojčice
Dob, god.
• Sposobnosti djece
se poboljšavaju kao
rezultat razvoja
neovisno o treningu
• Radi povećanja
kondicijskih
sposobnosti, čini se
da je i učinkovitost
treninga u
senzitivnim fazama
fazama maksimalna
• “Ako se sposobnost ne trenira tijekom
ovih razdoblja, nikad neće biti moguće
ostvariti potpun genetski potencijal
sportaša”
▫ U znanstvenoj literaturi neutemeljeno!
• Utvrđena su dva osnovna perioda u
kojima je razvoj sposobnosti ubrzan:
▫ U dobi od 5-9 godina kod dječaka i
djevojčica
▫ U dobi od 10-15 godina kod djevojčica i
13-16 kod dječaka
• Tijekom prvih deset godina života nema
mnogo promjena u mišićnom tkivu. Osnovni
napredak u sposobnostima pripisuje se
poboljšanju koordinacijskih mehanizama:
 Poboljšanje brzine i eksplozivne snage u dobi od
5-9 pripisuje se usklađenijoj i bržoj aktivaciji
motoričkih jedinica kao i učinkovitijoj
kontrakciji i relaksaciji na razini mišićne
kontrakcije.
• Za napredak u mišićnoj i aerobnoj izdržljivosti
zaslužne su promjene u kapacitetu za
transport kisika te hipertrofiji srca.
• Drugi vrh povećanja
sposobnosti (jakosti i snage)
vezan je uz anaboličke
učinke hormona na
skeletne mišiće:
▫ Kod dječaka adolescenata
naglašen je utjecaj
testosterona, hormona rasta i
hormona štitnjače
▫ Kod djevojaka, niska razina
testoresterona ne ograničava
trenažne efekte jer se mišićno
tkivo razvija na temelju
estrogena i IGF-1
CILJEVI (KONDICIJSKOG) TRENINGA U
UNIVERZALNOJ SPORTSKOJ ŠKOLI
1) Razviti funkcionalnu i motoričku
raznovrsnost kroz koordinacijske
sadržaje
2) Podići razinu motoričkih sposobnosti
3) Prevenirati negativan utjecaj
jednostranih, specijaliziranih trenažnih
opterećenja.
Jedan od najznačajnih
perioda u motoričkom
razvoju djece je između
devete i dvanaeste
godine. Tijekom tog
razdoblja djeca su
razvojno spremna usvojiti
osnovne motoričke i
sportske vještine koje su
temelj za kasniji sportski
uspjeh.
Karakteristike kondicijskog treninga
usmjerenog na senzitivne faze
 Višestran sportski razvoj –
nespecifična izvedba
 Trčanje, sprint, skok, hvatanje,
bacanje, kotrljanje, provlačenje…
 Vožnja bicikla, plivanje, klizanje,
skijanje
 Vrijeme za učenje i vrijeme za
igru
 koordinacija, brzina reakcije,
ritam, ravnoteža, fleksibilnost
 Sami smišljaju igre (kreativnost i
mašta)
 Naglašavati zajedništvo, fair play
 Zahtijevati koncentraciju i pažnju
Razvoj kondicijskih sposobnosti
SADRŽAJI UNIVERZALNE
SPORTSKE ŠKOLE
PRIRODNI OBLICI
KRETANJA
IGRE
TEHNIKE SPORTSKIH
DISCIPLINA
• Kondicijske sposobnosti
razvijati kroz igre
• Kondicijski trening
zanimljiv i manje
naporan
• Stvaranje pozitivnih
emocija: zadovoljstva,
smijeha, radosti i veselja,
te natjecateljski karakter,
podrška i timsko
djelovanje.
RITAM
BRZINA & AGILNOST
Vježbe hodanja, škole
trčanja, poskoka… igre
udaranjem palica uz
taktiranje s ponavljanjem
ritma ili uz glazbu
plesni sadržaji uz glazbu
Štafetne igre, igre hvatalice, i razna
utrkivanja koja uključuju vježbe
linearnog, lateralnog i višesmjernog
kretanja
BRZINA REAKCIJE
Igre sa raznim zvučnim (pljesak,
zvižduk, riječ) ili vizualnim signalima
(bacanje loptice, pomicanje ruke) na
koje igrači kreću u trčanje, hvataju
loptu, čučnu itd.
trčanja sa zadacima (čučanj, sjed,
skok), hvatalice i utrkivanja
AEROBNA IZDRŽLJIVOST
povećavanjem broja
ponavljanja ili produljenjem
trajanja zadatka
trčanja s oponašanjem (pčela,
vrabaca, aviona), “crtanje
životinja na tlu”
razni oblici
trčanja sa zadacima
naprijed, unatraške,
bočno, skip, visoki skip, skip bočno
• Iako se u jednoj igri provode
sadržaji koji utječu na više
sposobnosti potrebno je
napraviti svoju
KLASIFIKACIJU IGARA
prema njihovom utjecaju na
motoričke i funkcionalne
sposobnosti
SIGURNOST
I
PREVENCIJA
• Struktura sata
• Ne odmah igra (vježbe za
stopala u kretanju, lagano
trčanje sa zadacima,
razgibavanje i istezanje većih
mišićnih skupina, igra)
• 2 igre, prva niskog intenziteta
• Više radnih zadataka za ciljanu
sposobnost koji se ponavljaju –
niske su koordinacijske
zahtjevnosti (poligon, ES)
NAVIKA
VJEŽBANJA
ZABAVA
PREDUVJETI ZA
VRHUNSKI
TRENING I
REZULTATE
Uvodni dio
Vježbe za stopala, škola trčanja uz glazbu (5min)
Vježbe razgibavanja i istezanja većih mišićnih skupina
Hvatanje u lanac
Hvatalica vijačom: Ribari love ribe
Pripremni dio
Vježbe statičkog istezanja
Glavni dio
Prozivanje brojeva (stoje, sjede, leže)
Tko će prije do linije i natrag u kolonama
Štafeta 3-6-9
Štafeta prenošenjem teniske loptice
Štafeta cik-cak
Usavršavanje tehnike kretanja iz nekoliko sportova (poligon)
Završni dio
Dan-noć
ZAKLJUČAK
• Dugoročni plan treninga
• Specifičnosti rasta i
razvoja
• Senzitivne faze
• Inače: prerana
specijalizacija, nikad
ostvarena treniranost,
ozljede, negativan
utjecaj na rast i razvoj.
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents