Prezentacija – Ispitni testovi 1 - Auto

Report
1. PROPISI U CESTOVNOM
PROMETU
1. Što je kolnik?
X dio cestovne površine namijenjen u prvom
redu za promet vozila, s jednom prometnom
trakom ili više prometnih traka
dio cestovne površine namijenjen u prvom
redu za promet pješaka, s jednom pješačkom
stazom ili više pješačkih staza
2. Što je kolnička traka?
X uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila
u jednom smjeru, s jednom prometnom trakom
ili više prometnih traka
obilježeni ili neobilježeni dio kolnika čija je
širina dovoljna za nesmetan promet jednog
reda vozila u jednom smjeru
3. Što je prometna traka?
X
obilježeni ili neobilježeni dio kolnika čija je
širina dovoljna za nesmetan promet jednog
reda motornih vozila u jednom smjeru
uzdužni dio kolnika namijenjen za promet
vozila u jednom smjeru, s jednom prometnom
trakom ili više prometnih traka
4. Što je prometna traka za
ubrzavanje?
dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u
X
prometni tok sa sporedne ceste
dio kolnika namijenjen isključivo za pretjecanje
5. Što je prometna traka za
usporavanje?
dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz
X
prometnog toka na cesti
dio kolnika namijenjen isključivo za prometni
tok sporih vozila
6. Što je cesta?
svaka javna cesta, ulica u naselju i nerazvrstana
X
cesta na kojoj se obavlja promet
svaka javna površina na kojoj se obavlja promet
motornih vozila
7. Tko je sudionik u prometu na cesti?
X
osoba koja na bilo koji način sudjeluje u
prometu na cesti
osoba koja ni na koji način ne sudjeluje u
prometu na cesti
8. Tko je vozač?
X
osoba koja na cesti upravlja vozilom
osoba osposobljena za vozača u autoškoli
9. Što je motorno vozilo?
svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog
X
motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama
svako prijevozno sredstvo namijenjeno za
kretanje po cesti
10. Što je masa vozila?
masa praznog vozila s punim spremnikom
X
goriva te obveznim priborom i opremom za
vozilo
masa praznog vozila s praznim spremnikom i
bez obveznog pribora i opreme za vozilo
11. Što je ugrožavanje prometa?
takav način sudjelovanja u prometu zbog
X
kojega je nastupila neposredna opasnost
nastanka prometne nesreće
radnja u prometu kojom se nekoga suprotno
prometnim propisima prisiljava na promjenu
dotadašnjega načina sudjelovanja u prometu
bez nastupanja neposredne opasnosti od
nastanka prometne nesreće
12. Što je ometanje prometa?
radnja u prometu kojom se nekoga suprotno
X
prometnim propisima prisiljava na promjenu
dotadašnjeg načina sudjelovanja u prometu
takav način sudjelovanja u prometu uslijed
kojeg je nastupila neposredna opasnost
nastanka prometne nesreće
13. Koliko kolničkih traka ima cesta na
slici?
X
dvije
jednu
tri
14. Koliko prometnih traka ima cesta
na slici?
X
dvije
jednu
tri
15. Koliko prometnih traka ima cesta
na slici?
X
dvije
jednu
četiri
16. Što prikazuje situacija kao na slici?
X
prometnu traku za ubrzavanje
prometnu traku za usporavanje
prometnu traku za pretjecanje
17. Vozite desnom prometnom trakom
u situaciji kao na slici. Koja prometna
traka se nalazi desno od trake po kojoj
vozite?
prometna traka za ubrzavanje
X prometna traka za usporavanje
prometna traka za spora vozila
18. Vozite desnom prometnom trakom
u situaciji kao na slici. Koja prometna
traka se nalazi desno od trake po kojoj
vozite?
prometna traka za usporavanje
prometna traka za spora vozila
X prometna traka za zaustavljanje vozila u nuždi
19. Vozite lijevom prometnom trakom
u situaciji kao na slici. Koja je
prometna površina lijevo od prometne
trake kojom vozite?
X
biciklistička staza
biciklistička traka
pješačka staza
20. Koju prometnu površinu prikazuje
situacija na slici?
X
pješačku stazu
pješački otok
obilježeni pješački prijelaz
21. Koliko kolničkih traka ima cesta u
situaciji kao na slici?
X
jednu
dvije
tri
22. Vozite se u situaciji kao na slici. Na
kojeg sudionika prometa ste naišli?
X
pješaka
putnika
goniča
23. U koju kategoriju vozila pripada
crveno vozilo na slici?
X
u B+E kategoriju vozila
u B kategoriju vozila
u F kategoriju vozila
24. Koja vozila pripadaju B kategoriji?
X
osobni automobili
motokultivatori
traktori
25. Koje uvjete za upravljanje vozilom
u prometu na cesti mora imati vozač?
X
tjelesnu i duševnu sposobnost
X
potrebno znanje i vještine
osobni automobil u vlasništvu
26. Kada vozač ne smije upravljati niti
početi upravljati vozilom na cesti?
X ako u organizmu ima alkohola iznad propisane
količine
X
ako je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan da je
nesposoban za vožnju
ako koristi lijekove na kojima nije označeno da se
ne smiju upotrebljavati prije ili za vrijeme vožnje
27. Smije li osoba koja je dobila
uvjerenje o položenom vozačkom
ispitu upravljati vozilom?
smije
smije samo u pratnju iskusnog vozača
X
ne smije
28. Smije li vozač tijekom upravljanja
vozilom koristiti mobitel?
X
smije ako upotrebljava napravu koja omogućuje
njegovo korištenje bez uporabe ruku
X
ne smije na način koji bi umanjio mogućnost
reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom
smije ako i ne upotrebljava napravu koja
omogućuje njegovo korištenje bez uporabe ruku
kad se radio o službenom mobitelu
29. Zbog čega vozač ne smije tijekom
upravljanja vozilom koristiti mobitel na
način koji bi umanjio mogućnost reagiranja
i sigurnog upravljanja vozilom?
X
zbog toga što korištenje mobitela smanjuje
njegovu pozornost i koncentraciju
zbog toga što korištenje mobitela smanjuje
vrijeme reagiranja vozača
30. S kojim rokom važenja se izdaje
vozačka dozvola?
X
s rokom važenja do 80. godine života
s rokom važenja do 65. godine života
s rokom važenja do 70. godine života
31. Koji kategorijama vozila ima pravo
upravljati vozač kojemu je izdana vozačka
dozvola za upravljanje vozilima B
kategorije?
X
motornim vozilima koje pripadaju M, F i G
kategoriji
motornim vozilima koja pripadaju B+E i H
kategoriji
samo motornim vozilima koja pripadaju B
kategoriji
32. Koje isprave mora imati uza se
vozač kad upravlja vozilom?
knjižicu vozila
X
prometnu dozvolu
X
vozačku dozvolu
34. Kojom najvećom brzinom na autocesti
smije upravljati vozilom mladi vozač koji
posjeduje vozačku dozvolu B kategorije?
X
brzinom do 120 km na sat
brzinom do 110 km na sat
brzinom do 130 km na sat
35. Kojom najvećom brzinom na cesti
namijenjenoj isključivo za promet motornih
vozila smije upravljati vozilom mladi vozač
koji posjeduje vozačku dozvolu B
kategorije?
brzinom do 90 km na sat
brzinom do 110 km na sat
X
brzinom do 100 km na sat
36. Kojom najvećom brzinom na cesti, osim na
autocesti i brzoj cesti, smije upravljati vozilom
mladi vozač koji posjeduje vozačku dozvolu B
kategorije?
brzinom do 70 km na sat
X
brzinom do 80 km na sat
brzinom do 90 km na sat
37. Kada mladi vozač koji posjeduje
vozačku dozvolu B kategorije ne smije
upravljati vozilom?
kada u organizmu ima opojnih droga ili ako
X pokazuje znakove alkoholiziranosti
kada organizirano prevozi djecu
X
kada snaga motora osobnog automobila prelazi
80 kW

similar documents