PROGRAM ZA RODITELJE

Report
TRENING ŽIVOTNIH
VJEŠTINA
PROGRAM ZA RODITELJE
- najava -
Daina Udovicich Corelli mag.psih.
Obiteljski razvojni zadaci
• Stvaranje zdravog okruženja u kojem
dijete živi
OBITELJSKI ODNOSI I
ADOLESCENCIJA
• Obiteljski konflikti kao posljedica
stjecanja samostalnosti
• Roditeljska osjetljivost za djetetove
potrebe
• Povjerenje
ZAŠTITNI FAKTORI U OBITELJI
• čvrste i pozitivne obiteljske veze
• nadzor roditelja nad aktivnostima svoje
djece
• jasna pravila ponašanja koja se dosljedno
provode unutar obitelji
• uključenost roditelja u život svoje djece
• dobar odnos roditelja sa školom
RIZIČNI FAKTORI U OBITELJI
•
•
•
•
•
•
loši odnosi
manjak kvalitetne komunikacije
neučinkovito roditeljstvo
konflikti u obitelji
nedosljedna disciplina
nerealna očekivanja prema djeci
Roditeljski programi
• pokazuju povećanje pozitivnih stavova
prema djeci,
• bolje znanje o dječjim ponašanjima,
• više stimulirajuće i sigurnije okruženje
za djecu,
• zdravije psihosocijalno i fizičko
okruženje.
Koncepti roditeljskih programa
•
•
•
•
Jačanje zaštitnih faktora
Osnaživanje roditelja
Potpora roditeljskoj ulozi
Promocija pozitivnog razvoja djeteta
Uspješni preventivni programi
• vide djecu u kontekstu obitelji,
• obitelj u kontekstu njihovog okruženja
Obilježja koja pridonose održivosti
programa:
•
•
•
•
Konzistentna primjena programa
Uključenost roditelja, nastavnika ili vršnjaka
Primjena različitih modaliteta rada
Programi usklađeni s razvojnim potrebama
korisnika
Uspješni sveobuhvatni programi
• trening roditelja,
• trening socijalnih vještina djece
• akademska pomoć
Obitelj i škola
• Škola kao partner u odgoju djeteta
• Zajednički cilj – odgoj i obrazovanje djeteta
• Moraju stalno komunicirati i uspostavljati
partnerske odnose
• Djeluju zajedno
Uloga škole
•
•
•
•
Važan dio djetetova svakodnevnog života
Uključivanje roditelja u funkcioniranje škole
Sigurno okruženje
Roditelji kao dio šireg školskog okruženja
Uključivanje roditelja u školu
• veća uspješnost preventivnih intervencija
prema djeci i mladima u riziku
• roditeljski treninzi, roditeljske edukacije,
roditeljske grupe pomoći te povezanost
obitelji, škole i zajednice.
Roditeljski treninzi
• Učenje tehnika koje omogućavaju
roditeljima učinkovitiju komunikaciju s
djecom:
konfrontacija, rješavanje sukoba, aktivno
slušanje i davanje “ja” poruka.
Edukacija roditelja
• učinkovite intervencije u formi
psihoedukacija u kojima se uče osnovni
principi koji mogu pomoći roditeljima da
budu puno djelotvorniji u odgajanju
djece.
Povezanost obitelji, škole i zajednice
• potreba obitelji počevši od svakodnevne
brige za djecu, uključivanje u školu,
dijeljenje te brige na podržavajući način
za sve uključene.
TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA
- PROGRAM ZA RODITELJE • Pruža roditeljima znanja i vještine koje im
pomažu u poticanju zdravog ponašanja i
prevenciji ovisnosti njihove djece
• Uključuje materijale i vježbe koje pomažu
roditeljima poboljšati komunikaciju sa svojom
djecom i pripremiti ih u tranziciji od
adolescenta do mlade odrasle osobe
4 modula
• 1. UVOD – obrađuju se teme o
eksperimentiranju drogama u adolescenciji
• 2. ZAŠTITNI OBITELJSKI FAKTORI – kako
biti dobar uzor svom djetetu, kako uspješno
komunicirati i roditeljski nadzor
• 3. OPĆE ŽIVOTNE VJEŠTINE – aktivnosti
koje pomažu djeci u razvijanju socijalnih
vještina i osobnog upravljanja
• 4. DODATNE INFORMACIJE I IZVORI
PROGRAM ZA RODITELJE
• Pomaže roditeljima bolje shvatiti
ponašanje njihove djece
• Poboljšava obiteljsku komunikaciju
• Nadovezuje se na program za djecu
• Provodi se u školskom okruženju
Za uspjeh programa potrebna je
podrška škole u smislu motivacije
roditelja za uključenje u program!
NZJZ PGŽ u sklopu Treninga životnih
vještina za djecu provoditi će od
jeseni 2010. spomenuti pilot program
za roditelje.
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents