GGZ in de wijk

Report
GGZ in de wijk
Congres HAN d.d. 21-03-2013
Dr. JMC Heideman
Programma
20 min. Korte toelichting op het speelveld
van de GGZ
15 min. aan de slag
15 min. terugkoppeling
Het speelveld van de GGZ
•
•
•
•
Wie zijn de spelers?
Waar lopen de lijnen?
Wat zijn de huidige posities?
Wie zijn de sponsoren?
Het speelveld van de GGZ
•
•
•
•
Wie zijn de spelers?
Waar lopen de lijnen?
Wat zijn de huidige posities?
Wie zijn de sponsoren?
De spelers
•
•
•
•
•
•
AMW
Huisarts + POH-GGZ
Psycholoog (wat is een psycholoog?)
Vrijgev. psychiaters / psychotherapeuten
Instellingen (Propersona)
Voorwaarts geintegreerde instellingen
(Indigo)
Het speelveld van de GGZ
•
•
•
•
Wie zijn de spelers?
Waar lopen de lijnen?
Wat zijn de huidige posities?
Wie zijn de sponsoren?
De Lijnen
Eigen verantwoordelijkheid / zelfredzaamheid
………………………………………………………………………….
AMW / Welzijn (Nulde lijn)
………………………………………………………………………….
Huisarts / POH-GGZ (Eerste lijn)
………………………………………………………………………….
Eerstelijns psychologische zorg (Eerste lijn)
………………………………………………………………………….
Gespecialiseerde GGZ (Tweede en derde lijn)
Het speelveld van de GGZ
•
•
•
•
Wie zijn de spelers?
Waar lopen de lijnen?
Wat zijn de huidige posities?
Wie zijn de sponsoren?
AMW
• Omvang en focus hulpverlening
afhankelijk van wat gemeente inkoopt
• Focus op schuldhulpverlening
• Focus op multiproblemgezinnen
• Weinig tijd voor preventie
• Weinig tijd voor psychosociale
hulpverlening
Huisarts en POH-GGZ
•
•
•
•
•
•
•
•
Weinig uniformiteit tav uitgevoerde taken en kwaliteit
Poortwachter
Probleemverkenning
Eventueel diagnostiek
Begeleiding
Behandeling (pillen en praten)
Verwijzing
Aandeel huisartsen met POH-GGZ wordt steeds
groter
• Huisartsen verenigen zich in zorggroepen en denken
na over het maken van zorgprogramma’s in de GGZ
Eerstelijns psychologische
zorg
• Milde tot matig ernstige niet complexe
problematiek
• Niet direct toegankelijk
• Diagnostiek
• Behandeling
• Doorverwijzing / terugverwijzing
• Vrijgevestigde psychologen verenigen zich
 financieel en inhoudelijke redenen
Gespecialiseerde GGZ
•
•
•
•
Ernstige en/of complexe problematiek
Niet direct toegankelijk
Gespecialiseerde diagnostiek
Gespecialiseerde behandeling
Het speelveld van de GGZ
•
•
•
•
Wie zijn de spelers?
Waar lopen de lijnen?
Wat zijn de huidige posities?
Wie zijn de sponsoren?
De sponsoren
De gemeente: AMW
De zorgverzekeringswet
landelijk ca. € 4 miljard (2010)
• 97%
2de lijn GGZ
• 2,9%
1ste lijn GGZ
• 0,0025% Huisartsenzorg/POH GGZ
Echter
• 20% tot 30% 2de lijns GGZ is eigenlijk 1ste lijns
GGZ en voor een deel zelfs geen verzekerde zorg
Het speelveld veranderd
• Ambulantisering
 FACT teams in de wijk
• Verschuiving van 20-30% van gespecialiseerde
GGZ naar eerste of nulde lijn
grotere en zwaardere caseload eerste lijn
Zelfredzaamheid en sociaal netwerk worden
aangesproken
• Veranderingen in verzekerd pakket
Mensen kunnen voor bepaalde klachten en
aandoeningen niet meer aankloppen bij huisarts of
andere hulpverlening
Zelfredzaamheid en sociaal netwerk worden
aangesproken
En nu, wat betekent dit voor de
wijk?
• 4 groepen
• Geef antwoord op 1 van de volgende vragen:
– Welke beweging moet er in de wijk op gang
komen?
– Welke rol spelen de diverse GGZ hulpverleners
hier in?
– Wat is de rol van een verzekeraar en van de
gemeente?
– Wat moeten ieder zelf, wat moet men samen?

similar documents