Klar for havet forarbeid VG1

Report
Velkommen til Newton Gildeskål
KLAR FOR HAVET - Forarbeid
Modul Klar for havet
Innholdsfortegnelse
•
•
•
•
•
Eksempler av laksefamilien
Anadrome og katadrome fisker
Osmose og diffusjon
Osmoregulering i fisk
Problemstilling
Modul Klar for havet
Laksefamilien (Salmonidae)
• Eksempler
 Atlantisk laks (Salmo salar L.)
 Røye (Salvelinus alpinus)
 Ørret (Salmo trutta)
 Ketalaks (Oncorhynchus keta)
Modul Klar for havet
Ungava Bay
Utbredelse Atlantisk laks
New York
Nord Russland
Portugal
Modul Klar for havet
Utbredelse Stillehavslakser
Japan
Modul Klar for havet
California
Livshistoriemønster
• Anadrom fisk
– Klekker og vokser opp i
ferskvann og har
næringsvandring til saltvann,
for så å vende tilbake til
ferskvann for å gyte
– Kjenner dere noen
eksempler på
anadrom fisk?
for eksempel laks og sjøørret
Modul Klar for havet
Livshistoriemønster
• Katadrom fisk
–Vokser opp i havet og har
næringsvandring i ferskvann,
vandrer tilbake til havet for å
gyte
–Kjenner dere noen
eksempler på
katadrom fisk?
for eksempel ål
Modul Klar for havet
Hva er utfordringene for fisk som vandrer
mellom fersk- og saltvann flere ganger i livet?
-
Modul Klar for havet
Utfordringer for fisken
Fisk som migrerer mellom ferskvann og saltvann
må gjøre tilpasninger til ulike saltforhold i vannet.
I motsetning til for eksempel mennesker kan fisken tape elle
trekke inn vann avhengig av saltkonsentrasjonen i
vannet.
Vann kan
verken trekke
inn eller ut av
mennesket
Vann kan trekke
inn
og ut av fisken
Modul Klar for havet
Ulike saltkonsentrasjoner
Salt (NaCl)
konsentrasjon
Saltvann
Laksens
blodet
Ferskvann
3.5 %
1%
< 0.1 %
Modul Klar for havet
Diffusjon
”Diffusjon er spreiing av eit stoff i gass eller væske
frå høg til låg konsentrasjon, slik at stoffet blir jamt
fordelt i det rommet som er tilgjengeleg.
Modul Klar for havet
Osmose
Passiv diffusjon av vannmolekyler gjennom ei semipermeabel membran fra
høyere konsentrasjon av vann til lavere konsentrasjon av vann
Modul Klar for havet
Osmoregulering – hva er dette?
• I naturen forekommer det ikke at fisken
sprekker av for mye vann eller krymper av for
lite vann.
 fisken har en mekanisme til å forhindre dette:
Osmoregulering
= Oppretteholde et bestemt osmotisk trykk i kroppsvæskene uavhengig av
saltinnholdet i vannet ved å bruke energi.
Modul Klar for havet
Hvorfor er salter så viktige ?
– Salter (Ionene) deltar i en rekke viktige fysiologiske
prosesser i kroppen som f.eks. Blodkretsløpet, transport
over cellemembranen og fordøyelsen
• Det viktigste saltet i blodet hos fisk og i havet:
Natriumklorid, som består av ionene
– Natrium (Na+)
– Klorid (Cl-)
 Ionene tiltrekker hverandre og
danner et krystall: Natriumklorid (koksalt)
Krystall av Natriumklorid
Modul Klar for havet
Organer som hjelper fisken med å styre
osmoreguleringen:
• Gjeller
• Nyrer
• Tarmsystemet
Saltene blir enten tatt opp eller skilt ut aktivt.
Disse organene betegnes derfor som
osmoregulerende organer.
Modul Klar for havet
Oppsummering I
SJØVANN
Fisk er mindre salt
enn omgivelsene
og vann diffunderer ut
gjennom
halvgjennomtrengelig
membran
FERSKVANN
Fisk er mer salt enn
omgivelsene og vann
diffunderer inn
gjennom
halvgjennomtrengelig
membran
Modul Klar for havet
Oppsummering II
Saltvann
Ferskvann
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
H2O
H2O
Modul Klar for havet
Problemstillinger som behandles i modulen:
•Hvilken muligheter finnes det i oppdrettsanlegg for
å teste når fiskene tolererer sjøvann?
•Hvordan kan mennesker påvirke laksen sine innvendige
kroppsprosesser (fysiologi) i oppdrettsanlegg?
Modul Klar for havet

similar documents