Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā

Report
Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība
“LATRAPS”
100 % Latvijas zemnieku kontrolēts uzņēmums
100 % uzņēmums ar Latvijas kapitālu
LPKS “LATRAPS” dibināšanas
pamatidejas
LATRAPS” dibināts - 2000. gadā
• Realizēt rapšus/graudus bez starpniekiem,
attīstot eksporta iespējas;
• Vienojošais faktors – ticība, ka zemnieki pašu
spēkiem
var
atrisināt
lauksaimniecības
problēmas un veicināt tās attīstību.
• Apgādāt kooperatīva biedrus ar ražošanai
nepieciešamajām izejvielām;
• Veikt rapšu/graudu pirmapstrādi, uzkrāšanu
un uzglabāšanu;
LPKS ’’LATRAPS’’ biedru skaita
pieaugums
2000
647
700
577
607
547
600
2001
2002
2003
465
500
346 362
400
295
255
300
181
2005
2006
2007
2008
2009
200
70
100
2004
383
12
2010
2011
19.07.2012
0
T.Sk Vairāk kā 150 Biedru no Austrumlatvijas
Piederība kooperatīvam
• Atvērts ikvienam graudu/rapšu audzētājam;
• Iestāšanās maksa 250 LVL;
• Papildus biedru naudas nav jāmaksā;
• Viens biedrs ir viena balss.
LATRAPS šodien...
... nostiprinājis darbību ar Latvijas
lauksaimniecības attīstību saistītos
uzņēmējdarbības virzienos
• Apgāde ar ražošanai nepieciešamajām izejvielām
(Minerālmēsli, AAL, sēklas);
• Graudu un rapšu pirmapstrāde, uzglabāšana;
• Graudu un rapšu realizācija;
• Lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība;
• Serviss un rezerves daļu sagāde;
• Rapšu eļļas spiešana;
• Biodegvielas ražošana;
• Degvielas tirdzniecība;
• Sējumu apdrošināšana.
LATRAPS
• Latvijā graudu kapraža 2012 gadā sasniedza
2.1 miljonu tonnu, t.sk Eksports 1.7 milj t,
Latraps iepirkums 2012 gadā 0.5 milj tonnu
• Uzkrauts pirmais LATRAPS PANAMAX kuģis
ar ietilpību 69 506 t
• Latvijas lauksaimnieku veidotais graudu
kooperatīvs «Latraps» sasniedzis jaunu izaugsmes
punktu, finanšu gada septiņos mēnešos (2012.gada
jūlijs – 2013.gada janvāris) pārsniedzot 100
miljonus latu apgrozījumu.
Show Desktop.scf
Pieņemšanas punkti Latgalē
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ RSEZ AS
LPKS ‘’Barkavas arodi’’
Daugavpils dzirnavnieks
A/S Jēkabpils Labība
SIA ‘’Tilžas rapsis’’ (Balvu novads)
SIA ‘’Gravas’’ (Alūksnes novads)
Z/s Lācīši (Gulbenes novads
SIA ‘’Vārpas’’ (Zīlāni)
SIA ‘’Agrofirma Turība’’ (Riebiņu novads)
Z/s Sviķi (Cesvaine)
LPKS LATRAPS Latgalē
• Piedāvājam Augu aizsardzības līdzekļus,
minerālmēslus, sēklas
• Kreditējam biedrus, ir iespējams iegādāties augu
aizsardzības līdzekļus, minerālmēslus, sēklas ar
atmaksu rudenī
• Piedāvājam sējumu apdrošināšanu
• Dīzeļdegvielu lauksaimniekiem, biedriem
iespējams arī ar atmaksu rudenī
• Slēdzam līgumus jaunajai sezonai
• Fiksējam graudu, rapšu cenas jaunajai sezonai
Vasaras rapša sēklu piedāvājums 2013
CENA, LVL/kg vai gab
Ražotājvalsts
Maksā uzreiz
25%, 75%
100 % uz rudeni
bez PVN
RAPOOL ( Vācija)
Campino
3.69
3.87
4.04
Mozart
3.69
3.87
4.04
Hibrīds MIRAKEL, 3 ha
92.27
96.66
101.06
Hibrīds HIDALGO, 3 ha
73.82
77.33
80.85
Hibrīds MILLENIUM, 3 ha
92.27
96.66
101.06
Heros
4.80
5.03
5.25
Highlight
4.80
5.03
5.25
Hibrīds DELIGHT, 3 ha
85.63
89.70
93.78
Hibrīds BELINDA, 3 ha
85.63
89.70
93.78
Mosaic
4.21
4.41
4.61
Joplin
4.21
4.41
4.61
Rollo
4.21
4.41
4.61
Jagger
4.21
4.41
4.61
92.27
96.66
101.06
Forte
4.02
4.21
4.41
Perfekt
4.59
4.81
5.03
Hibrīds JERRY, 3 ha
82.82
86.76
90.71
Hibrīds JULIUS, 3 ha
82.82
86.76
90.71
82.82
86.76
90.71
BAYER RAPS ( Vācija)
SWALOF WEIBULL ( Zviedrija)
Hibrīds MAJONG, 3 ha
KWS ( Vācija)
Hibrīds JEROME, 3 ha
Hibrīds - 2 miljoni dīgtspējīgu sēklu, kas plānots 3 ha
Apgrozījums atbilstoši
uzņēmējdarbības veidam
rapša pārdošana
Periodā 01.07.2010.-30.06.2011.,%
graudu pārdošana
5.1
1.8
1.1
augkopības
ražošanas izejvielu
pārdošana
0.6
16.8
kalts pakalpojumi
31.6
43.0
tehnikas nodaļas
ieņēmumi
biodīzeļa, rapša eļļas
un to
blakusproduktu
tirdzniecība
citi ieņēmumi
Minerālmēslu pārdotais apjoms, t
80,000
70,000
60,000
70,456
50,000
61,457
40,000
2010
42,142
2011
30,000
20,000
10,000
-
2009
2009
2010
2011
Augu aizsardzības līdzekļu pārdotais apjoms, LVL
9,000,000
8,000,000
7,000,000
8,684,150
6,000,000
5,000,000
2009
7,496,252
2010
6,030,545
2011
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
2009
2010
2011
AAL tirgus daļas Latvijā, LVL
8,000,000
7,000,000
6,000,000
2008
5,000,000
2009
4,000,000
2010
3,000,000
2011
2,000,000
1,000,000
-
Baltic Agro
LATRAPS
SCANDAGRA
LITAGRA
Graudu, rapšu iepirkums, t
226762
56716
KVIEŠI
0
2009/2010
2010/2011
RAPŠI
15446
50000
62385
22695
100000
72327
150000
29822
200000
203943
225657
250000
2011/2012
MIEŽI
Valstis, uz kurām eksportēta labība
•
•
•
•
•
•
Spānija
Zviedrija
Itālija
Dānija
Somija
Īrija
•
•
•
•
•
•
•
AAE
Vācija
Polija
Holande
Lietuva
Igaunija
Irāna
LPKS LATRAPS biedru vārdā
pateicamies par sadarbību
• SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes
centram” un Venerandai Stramkalei personīgi
• ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ RSEZ AS un Arvīdam
Zelčam personīgi
Pateicamies par izrādīto
uzmanību!

similar documents