Схема за управление на асинхронен двигател с накъсо

Report
Схема за управление на
асинхронен двигател с накъсо
съединен ротор и контактор
І. Елементи на схемата
1. Контактори за променлив ток
а. предназначение – ел. апарати предназначени
за чести включвания и изключвания на ел.
вериги под товар.
б. основни конструктивни елементи –
- задвижващо устройство – електромагнит.
Електромагнита се състои от магнитопровод,
бобина и подвижна котва. Изводите на бобината
се означават с А1-А2 или а-в.
- главна контактна система –
състои се от контактни тела с повишена
износоустойчивост.
Те са три броя и нормалното
им състояние е отворено.
Означават се с цифри
1-2; 3-4; 5-6 или
1L1-2T1; 3L2-4T2; 5L3-6T3
- помощна контактна система – състои се от
голям брой маломощни контакти. Те се свързват в
оперативната верига и могат да бъдат включващи(
нормално отворени) и изключващи (нормално
затворени). Помощните контактни тела се означават
с двуцифрено число. Няма точен стандарт. При
старите модели нормално отворените се означават с
двуцифрено число започващо с 1-например 11-12, а
нормално затворените с число започващо с 2 –
например 21-22.
За новите модели означенията са двуцифрено число
и надпис показващ нормалното състоянието на
контактните тела. Пример: нормално отворен
контакт NO13- NO14; нормално затворен NC53-NC54.
При новите модели
помощните контактни тела
могат да се добавят към
контактора чрез
надстройки. Надстройките
могат да съдържат
различен брой и вид
контактни тела.
2. Предпазители
• а. предназначение – за
защита от къси
съединения и
претоварвания.
• б. видове
- със стопяема вложка
- автоматични предпазители
( автоматични прекъсвачи)
3. Двойно командно устройство
• а. предназначение да комутира
управляващи вериги
и управлява
включването или
изключването на
изпълнителни
механизми като
релета, контактори и
др.
б. елементи
Състои се от два бутона – без задържане
поместени в пластмасово тяло. Единият бутон
е нормално отворен – бутон „Пуск“, а другият
нормално затворен – бутон „ Стоп“.
ІІ. Електрическа схема.
Силова верига
Оперативна верига или
верига за управление
QF – разединител
F – предпазител
KM – контактор
SBT – бутон „стоп“
SBC – бутон „пуск“
ІІІ. Начин на работа.
Затваря се разединителя и се подава напрежение
към схемата. При натискане на бутон „Пуск“ се
затваря веригата на бобината на контактора. След
получаване на захранване контактора се
задейства. Затварят се главните контакти на
контактора и двигателя се задвижва, затварят се и
н.о. помощен контакт свързан в оперативната
верига. Помощният контакт е свързан паралелно
на бутона „Пуск“ и осигурява шунтирането му.
Бутона „Пуск“ може да бъде освободен. Бобината
на контактора получава захранване по веригата –
предпазител F, бутон „Стоп“, помощен контакт от
KM, в другият край се подава директно нула.

similar documents