Afb.1 - Betavakken

Report
• H 7 Krachten
• Deel 3 Vectoren
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
1:30
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
1:20
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
1:10
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
1:00
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
1:00
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:50
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:40
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:30
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:20
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:10
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:05
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:04
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:03
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:02
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:01
1,5 min
waar gaat paragraaf 7.4 over
0:00
Krachten hebben een grootte en
richting
Een kracht is een invloed op een voorwerp,
Deze kan:
1. Veranderen van snelheid (versnellen / vertragen).
2. Verandering van richting.
3. Verandering van vorm.
4. Het voorwerp op zijn plaats.
(Afb.1)..............een kracht heeft een GROOTTE..............
Vector
• Een kracht stellen we voor door een vector.
• Een vector heeft een:
– Aangrijpingspunt
– Richting
– Grootte
• Een vector tekenen we schaal, dit noemen we
een krachtschaal.
1 cm
…. N
Krachten tekenen
Er werk drie kracht:
1. De zwaartekracht (geel)
2. Gewicht (groen)
3. De opwaartse kracht van de tafel.
Resultante kracht
De Resultante kracht is de som van de krachten.
(Het resultaat)
Schematisch tekenen we dat zó:
Krachten mag je optellen met de kop staart
methode.
Hier is de somkracht 0N m.a.w Fres = 0 N
Vectoren optellen
Meerdere krachten die in één vlak op
een voorwerp werken
Nog meer vectoren
Parallellogram
• parallellogram.
In het tweede plaatje zie je dat de resultante
vector (de diagonaal) precies in het snijpunt
van die parallelle lijnen uitkomt.
Meer dan 2 vectoren
Berekenen voor krachten onder een
rechte hoek: Pythagoras:

similar documents