Prezentacja w formie pliku Powerpoint

Report
Jan Iwanik dla studentów matematyki UWr
19 kwietnia 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Co jest grane w różnych miejscach na świecie
Skąd wiadomo, że jakaś praca będzie ciekawa
Jak się pracuje w UK
Jak się pracowało w US
Jak się może będzie pracować w CH
Problem 1: optymalna strategia i Winner’s Curse
Problem 2: cykl ubezpieczeniowy a struktura
produktu
Problem 3: optymalizacja i niepewność modeli
Dyskusja i pytania
Życie w mld USD
German
y,
90,225
Majątek w mld USD
South
France,
Korea,
58,848
German
Italy,
68,162
y,
91,740
107,02
USA,
6
517,07
France,
Japan,
4
154,05
100,52
8
UK,
3
199,61
2
Japan,
375,95
8
Insurance Pocket Book 2007, Towers Perrin
UK,
100,62
9
USA,
625,83
8
Majątek w USD na głowę
3,500
2,500
3,000
2,000
1,500
1,500
1,000
1,000
500
Insurance Pocket Book 2007, Towers Perrin
France
New Zealand
Australia
Austria
Norway
Germany
UK
Canada
-
Switzerland
-
Denmanrk
500
Ireland
2,000
Netherlands
2,500
USA
Życie w USD na głowę
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Co jest grane w różnych miejscach na świecie
Skąd wiadomo, że jakaś praca będzie ciekawa
Jak się pracuje w UK
Jak się pracowało w US
Jak się może będzie pracować w CH
Problem 1: optymalna strategia i Winner’s Curse
Problem 2: cykl ubezpieczeniowy a struktura
produktu
Problem 3: optymalizacja i niepewność modeli
Dyskusja i pytania
Niektóre punkty opieram na obiegowej opinii.
Modelowanie
kapitału
Rezerwy
mocno regulowane,
nudne i odtwórcze
Rządowy
aktuariusz, FSA,
State Ins
Commission
Ubezpieczenia
majątkowe
indywidualne
Ubezpieczenia
życiowe
Emerytury, renty
Ubezpieczenia
majątkowe
komercyjne
Pricing
mniej regulowane,
innowacyjne, można oddychać
Firma
audytorska
Rezerwy w
firmie
życiowej
Rezerwy w
firmie
majątkowej
Kapitał w
firmie
życiowej
Kapitał w
firmie
majątkowej
Pricing dla
firmy
majątkowej
Dostawca
danych lub
oprogramowa
nia
Pricing dla
syndykatu
lub Managing
Agent Lloyd’s
Pricing dla
reasekurato
ra
Mała
firma
dorad
cza
dla
pricin
gu


Pricing i rozwój produktów to podstawowa funkcja
firmy ubezpieczeniowej. Cała reszta to podawanie
ręczników
Pricing ma wiele pod-specjalności
Pricing statystyczny
Pricing rynkowy
Pricing indywidualny – wymaga np. odwiedzenia fabryki
Pricing codzienny, udział i dyskusje na forum „pricing
meeting”
◦ Projekty i badania pricingowe – nowe dane i nowe
metodologie
◦
◦
◦
◦

Uwaga filozoficzna: system cenowy to podstawowy
system nerwowy wolnego społeczeństwa. Warto
poczytać: Hayek & Mises (www.mises.org)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Co jest grane w różnych miejscach na świecie
Skąd wiadomo, że jakaś praca będzie ciekawa
Jak się pracuje w UK
Jak się pracowało w US
Jak się może będzie pracować w CH
Problem 1: optymalna strategia i Winner’s Curse
Problem 2: cykl ubezpieczeniowy a struktura
produktu
Problem 3: optymalizacja i niepewność modeli
Dyskusja i pytania




Przez rekrutera. Jest ich pełno. Załączam
typową gazetkę rekruterską. Warto zajrzeć na
www.the-actuary.org.uk
Warto być zarejestrowanym w Actuarial
Profession jako „actuarial student”
Mutual Recognition jest też dostępne
Inne servisy z UK: www.lloyds.com,
www.insurancetimes.co.uk

Do niedawna zero regulacji, a więc bardzo
innowacyjny rynek i źródło dominującego
softwaru:
◦
◦
◦
◦

EMB (teraz Towers Watsons) Igloo
AON Benfield Remetrica
EMB EMBLEM
Pretium
Tzw. London Market
◦ Tankowce
◦ Satelity
◦ Nogi kolarzy itd.
Zalety
Wady
Pricing linie
indywidualne
• intelektualnie ciekawe
• można wyżyć się statystycznie
• bezpośredni wpływ na produkt
• coraz bardziej regulowane „dla dobra
klienta”
• czasem nadmierna komplikacja modeli
• można się szybko uczyć na błędach
Pricing London Market
• intelektualnie ciekawe
• można się szybko uczyć na błędach
Reserving
• wymaga dużej ciekawości i
rozumienia wielu procesów w firmie
• duży i natychmiastowy wpływ na
wynik finansowy firmy, a więc dostęp
do ważnych ludzi
• niektórzy uważają, że to to jest nudne
Modelowanie kapitału
• intelektualnie ciekawe
• duży i natychmiastowy wpływ na
wynik finansowy firmy, a więc dostęp
do ważnych ludzi
• trochę wróżenie z fusów
• praktycznie nie da się zdobyć
prawdziwej wiedzy
Solvency 2
• kasa
• wdrażanie regulacji
Konsultant
• kontakty z wieloma ludźmi w branży i
z wieloma tematami
• szerokie, ale płytkie rozumienie
• bardzo ‘elastyczny’ czas pracy
• ryzyko częstego przeglądu rezerw na
potrzeby regulacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Co jest grane w różnych miejscach na świecie
Skąd wiadomo, że jakaś praca będzie ciekawa
Jak się pracuje w UK
Jak się pracowało w US
Jak się może będzie pracować w CH
Problem 1: optymalna strategia i Winner’s Curse
Problem 2: cykl ubezpieczeniowy a struktura
produktu
Problem 3: optymalizacja i niepewność modeli
Dyskusja i pytania





Dzięki skomplikowanym konsekwencjom Sherman
Act prawie całość pricingu w USA jest regulowana
Np. w Massachusetts rząd stanowy ustala wszystkie
taryfy samochodowe. Wprowadzenie tej polityki
zredukowało liczbę ubezpieczycieli w tym stanie ze
100 do 19
Najbardziej ceniona umiejętność aktuariusza
pricingowego to dobre konszachty z regulatorem
Rezerwy są podobne jak w UK
Modelowanie kapitału jest mniej zaawansowane niż w
UK, ale to może się niebawem zmienić wraz ze
stopniowym wprowadzaniem federalnych regulacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Co jest grane w różnych miejscach na świecie
Skąd wiadomo, że jakaś praca będzie ciekawa
Jak się pracuje w UK
Jak się pracowało w US
Jak się może będzie pracować w CH
Problem 1: optymalna strategia i Winner’s Curse
Problem 2: cykl ubezpieczeniowy a struktura
produktu
Problem 3: optymalizacja i niepewność modeli
Dyskusja i pytania

Bardzo tradycyjny i mocno regulowany

A więc mało dynamiczny i innowacyjny

Można ubezpieczyć stary zegarek



Szwajcaria ma dobrze rozwinięty
rynek reasekuracyjny (patrz Sigma
www.swissre.com)
Szwajcaria nie jest objęta Solvency
2, a więc wkrótce uzyska kolejną
przewagę konkurencyjną nad
firmami z UK
Następujące firmy wzmocniły już
obecność w CH
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
ACE
Amlin
Endurance
Catlin
AXIS (Bermuda)
Flagstone
Canopious
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Co jest grane w różnych miejscach na świecie
Skąd wiadomo, że jakaś praca będzie ciekawa
Jak się pracuje w UK
Jak się pracowało w US
Jak się może będzie pracować w CH
Problem 1: optymalna strategia i Winner’s Curse
Problem 2: cykl ubezpieczeniowy a struktura
produktu
Problem 3: optymalizacja i niepewność modeli
Dyskusja i pytania
18

Liczba uczestników rynku
Skala niepewności projektów [12]

Trzy przykładowe linie ubezpieczeń

◦ ubezpieczenia OC lekarzy (długi termin) duża
niepewność  silne cykle
◦ ubezpieczenia majątkowe (krótki termin)
średnia niepewność  średnie cykle
◦ ubezpieczenia na życie (długi termin) mała
niepewność  słabe cykle
19





Jest dwóch ubezpieczycieli A i B
Ubezpieczyciel A posiada metodę (model)
przewidywania wysokości szkód
Model ten szacuje wysokość szkody z
danej polisy ze znaną niepewnością, np.
szkoda = N (model, sigma)
Ubezpieczyciel B jest w podobnej sytuacji
Ubezpieczyciel A rozważa trzy strategie:
◦ używać własnego modelu z narzutem
◦ używać modelu B
◦ używać max (własny, B)
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Co jest grane w różnych miejscach na świecie
Skąd wiadomo, że jakaś praca będzie ciekawa
Jak się pracuje w UK
Jak się pracowało w US
Jak się może będzie pracować w CH
Problem 1: optymalna strategia i Winner’s Curse
Problem 2: cykl ubezpieczeniowy a struktura
produktu
Problem 3: optymalizacja i niepewność modeli
Dyskusja i pytania



Polega na fluktuacjach dostępności lub cen ochrony
ubezpieczeniowej
Przykład – 60 lat ubezpieczeń workers’ compensation [4]
Modelowane przez aktuariuszy
kapitałowych w każdej dużej firmie
22

Ceny ubezpieczeń gwałtownie rosną po katastrofach

Utrudniona dostępność do kapitału lub do
reasekuracji
◦ ponieważ rośnie świadomość ryzyka
◦ ponieważ ubezpieczyciele muszą zregenerować ubytki
kapitału
◦ prowadzenie działalność ubezpieczeniowej jest utrudnione
◦ jedyną możliwością pozyskania kapitału jest podniesienie
składek

Ułatwiona dostępność do kapitału lub do reasekuracji
◦ pojemność rynku ubezpieczeń się powiększa
◦ co aktywizuje dodatkową konkurencję
◦ pojawia się problem „przekleństwa zwycięzcy”
23
Wpływ dostępności kapitału (lub reasekuracji) – skala makro
 Zwiększona dostępność kapitału zwiększa liczbę
konkurentów na rynku
 Co wzmacnia efekt „przekleństwa zwycięzcy” – pojawia się
„głupi underwriter”
 Szczególnie silnie w ubezpieczeniach gdzie ryzyko jest
trudne do oszacowania
 A więc w majątkowych ubezpieczeniach długoterminowych
Problem
 Zaproponować i zbadać formalny model tego mechanizmu
 Uwzględnić strukturę terminową produktów
 Uwzględnić niepewność inwestycji
 Uwzględnić podaż i popyt na kapitał (np. stopy
procentowe)
24
Foundation of Casualty Actuarial Science, Casualty Actuarial Society
Global Reinsurance Market Report 2008 , International Association of Insurance Supervisors,
Sigma, czerwiec 2010, Swiss Re
Cummins, J. (ed), Cycles and Crises in Property / Casualty Insurance: Causes and Implications
for Public Policy, National Association of Insurance Commissioners, 1990
[5] Cummins, J., Outreville, J.F., An International Analysis of Underwriting Cycles in PropertyLiability Insurance, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 54, 1987
[6] De Soto, J.H., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa,
[1]
[2]
[3]
[4]
2009
[7] Dionne, G. (ed), Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers, 2000
[8] Hayek, F.A. Prices and Production, 2nd ed. New York: Augustus M. Kelley (first published in
1931, 2nd ed. published in 1935, reprinted in 1967)
[9] Meier, U., Existence and Causes of Insurance Cycles in Different Countries, Haupt Verlag 2006
[10] Meier, U., Outreville, J., The Reinsurance Price and the Insurance Cycle, Seminar of the
European Group of Risk and Insurance Economists, 2003
[11] Patterson, G. Underwriting cycles in property and liability insurance: an empirical analysis of
industry and byline data, Journal of Risk and Insurance , 1998
[12] Rothwell, M. (ed), Winner’s Curse, The Unmodelled Impact of Competition, GIRO conference,
2009
[13] Thaler, R.H., The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life, 1994
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Co jest grane w różnych miejscach na świecie
Skąd wiadomo, że jakaś praca będzie ciekawa
Jak się pracuje w UK
Jak się pracowało w US
Jak się może będzie pracować w CH
Problem 1: optymalna strategia i Winner’s Curse
Problem 2: cykl ubezpieczeniowy a struktura
produktu
Problem 3: optymalizacja i niepewność modeli
Dyskusja i pytania

Optymalna taryfa to taka, która maksymalizuje
zysk
zysk (cena) = wielkosc_sprzedazy (cena) * [cena – koszt]




Ten problem rozwiązuje się wyznaczając koszt z
modelu GLM
Oraz elastyczność z modelu GnLM
Ale oba modele są „niepewne” i każdy w innym
stopniu
Problem: zaproponować podejście
uwzględniające w rozwiązaniu niepewność
parametrów modelu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Co jest grane w różnych miejscach na świecie
Skąd wiadomo, że jakaś praca będzie ciekawa
Jak się pracuje w UK
Jak się pracowało w US
Jak się może będzie pracować w CH
Problem 1: optymalna strategia i Winner’s Curse
Problem 2: cykl ubezpieczeniowy a struktura
produktu
Problem 3: optymalizacja i niepewność modeli
Dyskusja i pytania

similar documents